opc_loader

Wensenlijst

30 Vaccinatievragen

Veiligheid en werkzaamheid van vaccins zijn nimmer deugdelijk aangetoond

Jij bent als ouder verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van jouw kind. Toch heb jij meestal geen flauw idee welke zaken in jouw kind worden gespoten tijdens vaccinatierondes. Is dat verstandig? Denk niet dat je arts of de fabrikant verantwoordelijk of aansprakelijk is als het mis gaat, dat ben jij. Onderstaand enkele vragen die je zou kunnen stellen aan diegene die klaar staat een vaccin aan jouw kind toe te dienen.

 1. Op welke manier is het onderhavige vaccin getest op veiligheid en effectiviteit?
 2. Op welke populatie is dit onderhavige vaccin getest?
 3. Is het onderhavige vaccin qua veiligheid en effectiviteit getest op de betreffende leeftijdsdoelgroep? Op gevolgen korte- en lange termijn?
 4. Hoe denkt u zelf dat het lichaam van jonge kinderen met een immuunsysteem in ontwikkeling zal reageren op een vaccin met daarin bovendien toxische hulpstoffen? Hoe denkt u dat toegevoegde neurotoxische stoffen bijdragen aan een goede gezondheid en preventie van ziekte?
 5. Hoe denkt u zelf dat het lichaam van jonge kinderen met een immuunsysteem in ontwikkeling zal reageren op een vaccincocktail (BMR, DKTP, DTP met daarin bovendien toxische hulpstoffen? 
 6. Voldoen de veiligheidstesten aan de medisch wetenschappelijke mores? (reproduceerbaar dubbelblind gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, volgens de methodiek: hypothese > proef > resultaten > interpretatie/conclusie).
 7. Voldoen de studies naar effectiviteit aan de medisch wetenschappelijke mores? (reproduceerbaar dubbelblind gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, volgens de methodiek: hypothese > proef > resultaten > interpretatie/conclusie).
 8. Wie hebben dergelijke testen en studies betaald?
 9. Hoe wordt voorkomen dat er onbedoelde virussen in het vaccin terechtkomen zoals in het verleden regelmatig en grootschalig is gebeurd?
 10. Hoe en hoe vaak wordt dit onderhavige vaccin gecontroleerd op de aanwezigheid van onbedoelde virussen?
 11. In Nederland zijn langdurig vaccins uit het RVP voorzien van het extreem toxische thimerosal. Volgens mededelingen van het RIVM in die tijd waren deze vaccins absoluut veilig. Op basis van welke solide studies kan RIVM aantonen dat de vaccins van na de thimerosal periode ook absoluut veilig zijn?
 12. Heeft u kinderen?
 13. Volgen uw kinderen het RVP (Rijks Vaccinatie Programma) volledig? 
 14. Hoe gaat het met uw kinderen, mentaal en fysiek, zijn er problemen?
 15. Heeft u ooit bijwerkingen gemeld bij RIVM, GGD of tegenwoordig (jan 2011) Centrum Lareb? Zo ja, heeft u de ontwikkelingen qua gezondheid van de persoon in kwestie sindsdien gevolgd?
 16. Hoe is de onafhankelijkheid van RIVM, GGD en Centrum Lareb gewaarborgd?
 17. Waarom zijn artsen, verpleegkundigen en medewerkers consultatiebureau niet verplicht ieder vaccin te nemen dat ook aan kinderen wordt gegeven?
 18. Waarom zijn artsen, verpleegkundigen en medewerkers consultatiebureau niet verplicht om het te vaccineren kind en/of de ouders de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties voor ieder specifiek vaccin voor te lezen?
 19. Waarom zijn er geen specifieke doseringseisen afhankelijk van leeftijd, lengte en gewicht? Waarom ontvangt iedereen exact dezelfde hoeveelheid vaccinvloesitof?
 20. Wat gebeurt er met u als zorgverlener/arts indien veel mensen vaccinaties van u weigeren?
 21. Wat verdient u per vaccinatie? Hoeveel vaccinaties geeft u jaarlijks?
 22. Wat is de veiligheidsprocedure indien een vaccin op de grond valt en explodeert?
 23. Hoe gezond zijn uw niet-gevaccineerde patiënten? Hoe vaak ziet u hen op consult ter behandeling van ziekte? Monitored u deze groep patiënten nauwkeurig om al of niet bestaande verbanden met vaccinaties te herkennen?
 24. Hoeveel van uw gevaccineerde patiënten  gebruiken levenslang noodzakelijke geneesmiddelen?
 25. Welke medisch relevante informatie over het onderhavige vaccin staat niet in de bijsluiter, maar wel in het contract tussen overheid en fabrikant? 
 26. Waarom accepteert de overheid dat vaccin fabrikanten niet verplicht zijn alle medisch relevante informatie te verstrekken aan de overheid, artsen en patiënten?
 27. Indien mijn kind gezondheidsschade oploopt, of zelfs overlijd als gevolg van het door u toegediende vaccin, waarom bent u dan niet aansprakelijk?
 28. Waarom nemen ‘ziekten’ zoals levensbedreigende voedselallergieen, kanker, astma, leeruitdagingen, autisme en andere gedragsuitdagingen ieder jaar sterk toe?
 29. U heeft tijdens uw opleiding tot arts ongeveer 2 uur les gehad over voeding, de basis van een goede fysieke en mentale gezondheid en een optimaal functionerend immuunsysteem. Acht u dat werkelijk afdoende? Waarom adviseert u vaccinatie als immuunversterker terwijl u vrijwel niets weet van voedende en helende voeding?
 30. Een baby ontvangt noodzakelijke liefde, vertrouwen en veiligheid door de liefdevolle en veilige aanrakingen en verzorging door de ouders. De allereerste plotselinge vaccinatieprik door een wildvreemde, in een vreemde onnatuurlijke omgeving zal de baby op zijn zachts gezegd in staat van verwarring brengen. Weg liefde, weg veiligheid, weg vertrouwen. Denkt u serieus dat dergelijke handelingen geen bewuste en onbewuste trauma’s inprent bij het jonge, naar liefde, vertrouwen en veiligheid hunkerende kind?

Rob M.M. Greuter
2 juli 2013
Geactualiseerd: 11 oktober 2015