opc_loader

Wensenlijst

Een verhaal om doodziek van te worden

ONZE overheid wenst u langdurige ziekte inclusief veel pijn toe

Vandaag wederom een inspecteur van de nVWA op bezoek. HeelBewust krijgt een boete van € 30.500,-. Ondanks het bevestigde feit dat 99,9999% van de informatie op www.heelbewust.com inmiddels voldoen aan de relevante wetgeving en de bevestiging in mei dat het correctiewerk (inmiddels 348 uren werk) vrijwel klaar en akkoord is, komt er na 94 dagen stormachtige stilte ineens toch die boete uit de hoge hoed. Nogal onbeschoft om ondanks eerdere toezeggingen, gedurende maar liefst 94 dagen een zwaard van Damocles boven iemands hoofd te laten bungelen, nota bene in de overtuiging dat het gevraagde helemaal in orde is. Schriftelijke prangende vragen over het gecompliceerde correctiewerk (door onduidelijke, zeer complexe en inconsistente wetgeving en al of niet te gebruiken contextuele verwijzingen naar industrieorgaan KOAG/KAG worden eenvoudigweg niet beantwoord. Adviezen die (ook vanmorgen bevestigd) 90% van de andere ondernemers wel krijgen zijn HeelBewust willens en wetens onthouden. En zo is er vanmorgen nog veel meer uit de hoge hoed tevoorschijn gekomen. De inspecteur wilde ook nog even een verklaring over het boeterapport uitlokken, terwijl het boeterapport (ondanks toezegging) nog toegezonden moet worden. Alweer een poging tot naaien.

Erger is dat het handelen van onze overheid, inclusief de Eerste en Tweede Kamer er overduidelijk op is gericht om zieke mensen zo lang mogelijk ziek te houden, liefst nog zieker te maken dan zij al zijn, zodat er nog meer miljarden aan verdiend kan worden en de mensen zwak en onwetend. Dat is al aardig gelukt gezien de 7 miljoen chronisch zieken en de vele dodelijke slachtoffers van bijvoorbeeld chemotherapie.

Onze overheid heeft er uiteraard voor gezorgd dat zij aan alle kanten is ingedekt. Zelfs de NMA mag niet ingrijpen omdat zij - heel slim - volledig is gebonden aan bestaande wetgeving. Een wetgeving waarin het legaal mogelijk is sterk scheefstaande differentiatie ten aanzien van bijvoorbeeld het recht op vrije mededinging vast te leggen. De rechter mag slechts zwijgen zodra de Grondwet geraakt wordt. Artikel 120 uit diezelfde Grondwet: "De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen". Wetgeving die de politiek nog immer enthousiast ondersteunt. En dat is weer logisch als je weet dat hogere ambtenaren en politici zeker 30 jaar lang door de miljarden verslindende wasstraat van de farmacie is gesleurd.

Niet overtuigd van de overheidsagenda? Meegekregen van ander nVWA slachtoffer, mededeling van een nVWA inspecteur: ‘U denkt toch niet wij wij u toestaan spullen te verkopen die de omzet van geneesmiddelenfabrikanten verlagen?’ nVWA was in deze kwestie verantwoordelijk voor 80% omzetdaling van deze kleine ondernemer. Ander voorbeeld, iemand wilde recentelijk bepaalde Ingrediënten bestellen bij een webshop in Australië. Twee dagen later is die website gesloten. Big Loeder is watching us all. Onze overheid is niets meer dan een zeer goed georganiseerde en wettelijk volledig beschermde criminele bende, dat u dat beseft.

Zowel de Geneesmiddelenwet als de Warenwet botst intrinsiek met:

  • De Grondwet;
  • De Vrijheid van meningsuiting;
  • Het recht op vrijelijk mededingen van een beroepsgroep Natuurlijke- of Alternatieve Geneeswijzen en aanpalende ondernemers, in een markt waarin de cliënt over zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid inzake de integriteit van het eigen lichaam beschikt, hetgeen immers ook in de Nederlandse Grondwet is vastgelegd;
  • Het zelfbeschikkingsrecht zoals dat in de Europese Rechten van de Mens is vastgelegd.

Voorts

  • Natuurlijke- of Alternatieve geneeswijzen zijn in ons land (nog) niet zijn verboden, doch het zorgvuldig en volledig informeren over behandelmethoden, voedingssupplementen en geneeskrachtige kruiden wel.
  • De Geneesmiddelenwet verbiedt dat de namen van ziektebeelden worden genoemd in relatie tot behandelmethoden, voedingssupplementen en geneeskrachtige kruiden.
  • Niet officieel geregistreerde geneesmiddelen worden ‘ineens’ als geneesmiddel bestempeld worden zodra je de Geneesmiddelenwet raakt, om vervolgens de Geneesmiddelenwet te doen laten gelden. Dat is oneigenlijk gebruik van de Geneesmiddelenwet.De nVWA gebruikt de KOAG/KAG-richtlijnen als kernbron waaraan zij toetst. KOAG/KAG is echter een industrieorgaan met geheel andere belangen. De KOAG/KAG is dan ook zeer actief in het ‘aangeven’ van wetschenders bij de nVWA en het zaaien van verwarring.


Het lijkt naar de letter van de wet onmogelijk om ook maar met één woord te reppen over een behandelmethode, voedingssupplement of geneeskrachtig kruid. De nVWA kan met de wet in de hand zowat ieder woord verbieden, ik schat driekwart van de Dikke van Dale.
Men kan het derhalve nooit met 100% volledigheid goed doen en riskeert doorlopend enorme buitenproportionele boetes die bovendien telkens verdubbelen. Productnaam, prijs en gewicht en aantallen mag men vermelden, al het meerdere is naar de letter van de wet keihard verboden. Ook links naar studies em opname van referenties zijn ten strengste verboden. Feitelijk verplicht de overheid ondernemers zelfs te liegen over haar handelswaar, daarvan zijn voorbeelden. Hoe het product werkt, waarvoor het bedoeld is, hoe ermee te behandelen, wat eventuele risico’s zijn, allemaal essentiële zaken die behoren tot het normale en fatsoenlijke contact tussen ondernemer/behandelaar en de consument. Verboten.

Ondertussen mogen Oncologen en vele andere artsen legaal doorgaan met het ziek houden en zieker maken van mensen en zelfs het plegen van massamoord. Al eens over nagedacht dat artsen geen enkele externe prikkel kennen die in het belang van jouw gezondheid werkt? Andersom zijn die prikkels er helaas volop. En dat geldt voor vele beroepsgroepen. De farmaceutische industrie mag ongestoord doorgaan met productie en verkoop van producten waarvan uitvoerig is aangetoond dat het leeuwendeel ervan geen enkele aantoonbare werkzaamheid kent, in tegendeel. Ter meerdere glorie wordt alles in het werk gesteld om Natuurgeneeskunde de nek om te draaien. Gezonde en vitale mensen bieden onze overheid en een belangrijk deel van de industrie immers geen voldoende interessant en duurzaam verdienmodel. Bovendien zijn sterke en bewuste mensen ook nog eens bijzonder lastig voor de heersende elite.

Welkom in de beschaafde wereld. Ik neig sterk naar radicalisering. Jij niet? Weltrusten.


Rob M.M. Greuter
18 september 2012
Actualisatie: 15 oktober 2015