opc_loader

Wensenlijst

Groei gelukkig!

Actions for Happiness!

Harvard psycholoog Dan Gilbert toonde aan dat een jaar na het winnen van de loterij, de winnaars net zo gelukkig waren als gehandicapten een jaar na het ongeluk dat hen in een rolstoel deed belanden. Mensen laten geluksbeleving vooral afhangen van vergelijkingen met anderen en komen daardoor in een negatieve spiraal terecht. Ze vergeten eenvoudigweg gelukkig te zijn met datgene dat zij wel hebben. Het is belangrijk om te beseffen dat geluk een geestetoestand is, die vanaf een bepaald welvaartsniveau aantoonbaar losstaat van sociaaleconomische factoren. Daarom is het volgens de Britse econoom Lord Richard Layard (London School of Economics) zo belangrijk om niet langer economische groei, maar geluk voor iedereen te verheffen tot beleidsdoel.

De burgerbeweging Action for Happiness reikt in een uitvoerig beschreven 10-stappenplan aan hoe het algemene geluksniveau is te verhogen. Het betreft 10 adviezen die aantoonbaar bijdragen aan de gelukservaring van mensen. Hiermee wil deze beweging een fundamentele waardeverandering ondersteunen naar een samenleving die meer liefdevol, positief en samenwerkend is, een gelukkiger samenleving.

Enkele zeer kort samengevatte voorbeelden hiervan: Investeer in relaties (familie, vrienden, een netwerk), dat geeft een gevoel van geborgenheid. Doe dingen voor anderen, dat geeft voldoening. Beweeg genoeg, activiteit draagt bij aan een goed humeur en houdt somberheid op afstand. Leer nieuwe dingen, dat geeft bevrediging en zelfvertrouwen. Stel jezelf realistische doelen die kunnen motiveren. En ga veerkrachtig om met tegenslagen, zie het halfvolle glas.

Groei gelukkig

Enthousiast geworden? Volg dan naast Action for Happiness, ook Robbert Vesseur (GEEFeconomie), Peet Veerbeek (Fair4All), Ronald B. Blij (de blije bank), en vooral ool Leo Borgmans!

Inspiratiebron voor dit artikel

'Genoeg van de jacht naar steeds meer' / NRC Weekend 10 november 2012


Leo Borgmans

Borgmans doet regelmatig experimenten met zijn publiek. Zo vraagt hij bijvoorbeeld de zaal om een moment van intens geluk te herinneren, en dat vast te houden. Hij vertelde erna dat al die geluksmomenten waarschijnlijk aan vier criteria voldeden. Het ging bij de mensen waarschijnlijk om een gebeurtenis die niets kostte, iets dat buiten de normale routine viel, iets waar waardering bij kwam kijken, en iets waar anderen bij aanwezig waren. En dat bleek heel aardig te kloppen! Meestal zal zo’n gelukservaring aan tenminste drie van de vier criteria voldoen!

Criteria gelukservaringen

  1. Gratis
  2. Buiten de routine, onverwachts
  3. Waardering
  4. Deelgenoten


Het inspireerde mij tot de navolgende aanscherping en duiding:

‘Waarlijk geluk ontkiemt waar in liefdevolle vriendelijkheid en mededogen, gecreëerde materie, routine en complexiteit ontbreekt!’


Leo Borgmans is werkelijk een geluksdeskundige, hij geeft dan ook vele lezingen over geluk. Ik heb enkele belangwekkende feiten daaruit bijeen geraapt. Zo is gevonden dat er een hele sterke relatie is tussen optimisme en geluk! Optimisten geven een dubbel waardegewicht aan positieve zaken. Pessimisten geven een dubbel waardegewicht aan negatieve zaken. Je kan optimisten (green buttons) en pessimisten (red buttons) vaak heel snel herkennen, onderscheiden. Pessimisten praten immers vaak en veel over zichzelf, het verleden en problemen. Optimisten praten vaak en veel over wij, ons, de toekomst en oplossingen! Je zal maar met een red button getrouwd zijn ;)

Vanzelfsprekend is de maatschappij doorspekt met red en green buttons. En de red buttons maken vooralsnog het meest lawaai, vooral gesteund door de media. Goed nieuws is geen nieuws…Het mooie is, dat als we de green buttons met elkaar gaan verbinden, de red buttons heel snel irrelevant worden!

Enkele feiten over optimisme

10% wordt bepaald door omstandigheden, huis, werk et cetera.
50% wordt bepaald door genetische factoren. (Dat geloof ik dus niet).
40% wordt bepaald door onze mindset, hoe we naar zaken kijken.

De vijf belangrijkste geluksfactoren

  1. Relaties (kwaliteit)
  2. Gezondheid (optimisten leven langer, hebben sterker immuunsysteem)
  3. Werk (vanwege structuur en zingeving, niet het geld)
  4. Geld (tot aan basisbehoeften. Meer geld dan strikt noodzakelijk heeft nauwelijks nog invloed).
  5. Vrijheid (democratie en persoonlijke keuzevrijheid)


Er is ook gevonden dat landen met de hoogste gelukscores, niets te maken hebben met de aanwezigheid van palmbomen en zon. Het blijkt veel te maken te hebben met vertrouwen! Vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de overheid. Ik zie dat ook als stabiliteit binnen een samenleving. 

Volgens Bormans zitten we in een transformatie van een geld-economie naar een bevredigings-economie. Van angst naar hoop, van pessimisme naar optimisme! Een ontzettend belangrijk inzicht hierin is, dat noodzakelijke veranderingen niet gedragen worden door informatie, maar door inspiratie! En dat idee, deed mij direct denken aan een woord, in te vullen begrip, dat ik jaren geleden verzon, inspiritueel!


Action for Happiness

http://www.actionforhappiness.org
https://www.facebook.com/actionforhappiness
http://twitter.com/actionhappiness

Fair4All

http://www.fair4all.nl
https://www.facebook.com/StichtingFair4All
http://twitter.com/Fair4All_NL

GEEFeconomie

http://www.geefeconomie.nl
https://www.facebook.com/GEEFeconomie
http://twitter.com/RobbertVesseur

Leo Borgmans

http://www.leobormans.be

Leesvoer

Hoop
The World Book of Hope
Leo Bormans
(derde deel van zijn drieluik. Zie ook Geluk, The world book of Happiness en Het geheim van de liefde, The world book of Love)

Op naar geluk 
De psychologie van een fijn leven
Ap Dijksterhuis


Rob M.M. Greuter
16 november 2012
Actualisatie: 20 oktober 2015