opc_loader

Wensenlijst

Vrije Radicaal

Middels Verordening (EU) Nr. 432/2012, de Geneesmiddelenwet en de Warenwet is het HeelBewust ten strengste verboden u alhier te voorzien van noodzakelijke en zinvolle informatie over dit product. Onderweg naar een totalitair dictatoriaal regiem, zijn wij allen ons recht op gezondheid, keuzevrijheid, zelfbeschikking, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, integriteit van het eigen lichaam als ook het recht op vrijelijke mededinging zoals vastgelegd in onder andere de Grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, per 14 december 2012 kwijtgeraakt.

Zowel de EU als ONZE overheid (door de burger getolereerde en gefinancieerde criminele organisaties) wensen u een langdurig slechte gezondheid toe, liefst tegen zo hoog mogelijke kosten bij een zo groot mogelijke maatschappelijke schade. HeelBewust weigert de wel toegestane volstrekt betekenisloze informatie te vermelden. Zodra een schip met geld binnenvaart, zal via het Europese Hof een correctie van de relevante Nederlandse wetgeving in deze afgedwongen worden, om het meteen voor iedereen op te lossen. Ondertussen mogen we het doen met legaal beschikbare leugens zoals bij vrijwel iedere geneesremmer is bijgesloten. 


6 maart 2013
Rob M.M. Greuter
Actualisatie: 14 oktober 2015