opc_loader

Wensenlijst

Massamoord Honingbij

De massamoord op Bijenvolkeren

Introductie

Er is tussen wetenschappers, imkers, politieke partijen en natuurlijk wijzelf, de burgers veel discussie over de massale sterfte van bijenvolkeren. Die discussie gaat vooral over de mogelijke oorzaken. Overheid, industrie, Wageningen en zelfs de Nederlandse Bijenhouders Vereniging spelen hierin een zeer dubieuze rol. Dat stemt triest. We maken ons zorgen, grote zorgen maar kennelijk zijn de zorgen nog niet groot genoeg. Er wordt op geen enkel vlak ingegrepen, wetenschappelijk navelstaren en politieke besluiteloosheid voeren de boventoon. Ondertussen gaat de Colony Collapse Disorder (CCD) onder honingbijen in angstaanjagend tempo door.

Albert Einstein waarschuwde 51 jaar geleden al. We zouden het nucleaire tijdperk binnentreden en ons milieu op nieuwe manieren grove schade toebrengen waarvan de consequenties niet te overzien zijn. Daaraan voegde Einstein toe dat het van het grootste belang is om de bijen steeds te blijven observeren. Als de bij uitsterft kan het menselijk ras binnen 5 jaar erna verdwijnen.

Begin april 2011 heb ik voor mijzelf samengevat wat zoal redenen voor de massale bijensterfte kunnen zijn.

Er steeds meer verbanden gelegd met straling (elektrosmog), achteruitgang biodiversiteit, pesticiden et cetera. Goede kans dat de dodelijke cocktail van elkaar versterkende factoren bestaat uit tenminste de factoren:

 • Sterk toegenomen gebruik van neonicotine insecticiden
 • De opmars van de parasiet Varroa
 • De schimmelinfectie Nosema Ceranae
 • Introductie van de monoculturen (te eenzijdig stuifmeelaanbod)
 • De imkervergrijzing
 • De wereldmarkt van bijenkoninginnen (waardoor genen van bijen die niet aan lokale omstandigheden zijn aangepast worden geïntroduceerd),
 • Gebrek aan zuiver drinkwater door klimaatveranderingen en vervuiling.
 • Straling (elektrosmog)


Afgelopen vrijdag las ik een artikel van Karel en Caroline van Huffelen uit Frontier Magazine nov/dec 2007. Hierdoor zijn mijn ogen nog wat verder open gegaan. Enkele zeer relevante doch door de massamedia (inclusief Zembla) genegeerde wetenschappelijke feiten uit dit artikel:

 1. Verreweg de meeste dode bijen liggen niet dood in de korf.
 2. De bijensterfte is overal ter wereld gelijktijdig begonnen. Daardoor ligt het niet voor de hand dat factoren zoals pesticiden, kwikuitstoot (kerncentrales), kunstmatig gemodificeerd graan, schimmels, virussen et cetera de (hoofd)oorzaak zijn. Dit type oorzaken geeft immers een gespreid lappendekenpatroon dat je relatief eenvoudig kan overzien en traceren.
 3. Bijen gebruiken elektromagnetische velden en subtiele veranderingen/verschillen in het aardse zwaartekrachtveld om te navigeren. Zodra je de intercellulaire communicatie onderbreekt kan de bij zijn korf niet meer terugvinden en zal hij sterven.
 4. Duits onderzoek aan de Landau Universiteit (Koblenz) heeft al aangetoond dat zodra mobiele telefoons in de buurt van bijen worden geplaatst de bijen niet meer terugkeren naar hun korf. De innerlijke tomtom raakt verstoord, de bijen zijn dan letterlijk de weg kwijt en sterven. 
 5. In 2004 waren er een miljard mobiele telefoon gebruikers. Hier hebben we 20 jaar over gedaan. Tussen 2005 en 2007 zijn daar 2 miljard gebruikers bijgekomen. Daar bovenop een gigantische wereldwijde uitbreiding van de UMTS zendmasten infrastructuur en het hier en daar opschroeven van het zendmastvermogen (vooral bij grensgebieden ter bestendiging van goede ontvangst tegen andermans zendmasten in). Een enorme toename derhalve.
 6. De sterfte van bijenvolkeren is wereldwijd, min of meer simultaan begonnen tussen 2005 en 2007.


Bovenstaande bevindingen werpen een heel ander licht op de zeer dreigende situatie. Dit neemt echter niet weg dat straling slechts een vorm is van de vele belastingen voor mens, dier en natuur. Het totaal aan belastingen en de vele verschillende vormen ervan is extreem hoog. Belastingen die ons allen raken via toxines in voeding, arme voeding, giftige voeding (melk, brood, suiker et cetera) gentechnologie, straling, binnenmilieu, buitenmilieu, medicijnen dienen met grote urgentie en voortvarendheid aangepakt te worden. Serieus, radicaal en duurzaam.

Nog even over straling. De Duitse Bondsregering formuleerde het volgende antwoord op een vraag van De Groenen over de veiligheid van draadloze thuisnetwerken: ‘De Bondsregering beveelt in het algemeen aan om de persoonlijke blootstelling aan straling van hoogfrequente elektromagnetische velden zo gering mogelijk te houden, d.w.z. aan gewone kabelverbindingen de voorkeur geven wanneer van het aansluiten van draadloze oplossingen kan worden afgezien.’

In Nederland zijn wij nog in zeer diepe slaap. Ondertussen bouwen wij onze ziekenhuizen en scholen vol met aantoonbaar schadelijke draadloze technologie. Sterker nog, scholen installeren massaal draadloze netwerken en draadloze digiborden zonder u daarover te informeren, uw toestemming te vragen en zonder zelf fatsoenlijk bureauonderzoek te doen.

Er moet nog veel echt onafhankelijk, goed en grootschalig onderzoek plaats vinden, onderzoek waaraan geen belangenverstrengeling kleeft. Gezien de schokkende resultaten van duizenden kleinschaliger onderzoeken pleit ik er dan ook voor per direct veel sterker in te zetten op het voorzorgsprincipe.

Proef

Wil je zelf een zien wat de invloed van elektrosmog op jou of je omgeving kan zijn? Zet dan eens een hele avond en nacht lang alle GSM's uit, maar ook je DECT telefoon (inclusief handsets) en je draadloos netwerk. Observeer vervolgens het gedrag van je huisdieren of bijvoorbeeld een gezinslid met een gedragsstoornis. Niet schrikken!

Graven

De natuur geeft en neemt. Dat kan je kruisbestuiving noemen. De mens weet voornamelijk te roven. Dat kan je het graven van een eigen graf noemen. De aarde is niet in gevaar, zij zal uiteindelijk de mens overleven. De mens zelf is in groot gevaar. Bee Happy!

Biodiversiteit

SInds 2014 lees ik steeds meer over de gevolgen van afnemende biodiversiteit binnen de leefomgeving van Bijen. Steeds meer Bijhenhoudende boeren en imkers in de VS zien dat als een zeer belangrijke factor voor Bijensterfte. Het zou zo maar kunnen dat dit inderdaad de hoofdoorzaak blijkt te zijn van de massale Bijensterfte.


Bronnen

http://www.ravagedigitaal.org/2007nieuws/april/12/12.php
http://www.bienenarchiv.de/forschung/2002_hf-felder/hf_felder.htm
http://www.independent.co.uk/environment/nature/are-mobile-phones-wiping-out-our-bees-444768.html
http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1076385-de-moord-op-de-honingbij
http://www.rollingstone.com/politics/news/what-is-killing-americas-bees-and-what-does-it-mean-for-us-20150818?page=4


Rob M.M. Greuter
17 april 2011
Actualisatie: 20 oktober 2015