opc_loader

Wensenlijst

Genezingsvoorwaarden

Genezingsvoorwaarden

Genezingsvoorwaarden

Er is veel gezegd en geschreven over de noodzakelijke voorwaarden voor genezing. Indertijd heeft Seth dat het krachtigst verwoord. Ter aanvulling en verduidelijking daarvan, er moet echt een sterke wil aanwezig zijn en die wil is altijd gerelateerd een een hoger doel. Bijvoorbeeld de wil om optimaal voor dieren of kinderen te kunnen zorgen, de wil om een bepaalde lichamelijke activiteit te ervaren, de wil om een relevante bijdrage aan de maatschappij te leveren et cetera. Ook zal het individu bereid moeten zijn om datgene op te geven dat hem of haar ziek maakte.

Tenslotte zal geheel andere kennis omarmd mogen worden, kennis die vaak haaks staat op nu (nog) algemeen aanvaarde 'kennis'. Het lichaam weet heel precies hoe zichzelf te genezen en doet dat ook regelmatig, zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. Zodra we ons wel bewust zijn van een ziekte, gaan wij mensen ertussen staan met ons denken...

Een genezing van welke aard dan ook zal nooit afhangen van een bepaalde behandeling. Het zal in alle gevallen afhangen van:

  • Het geloof van de patiënt dat hij kan worden genezen.
  • Zijn verlangen om genezen te worden.
  • De kracht van het doel dat een ziekte dient.
  • Het eigen vermogen van het individu om zijn eigen energie te mobiliseren.

- Seth - (The Early Sessions, boek 4, sessie 159)

Terug