opc_loader

Wensenlijst

Gedragsverbetering Kind

Gedragsverbetering realiseren bij kinderen

Introductie

Vanaf de conceptie is een kind, puur, zuiver en vol liefde. Al tijdens de zwangerschap komt het kind in aanraking met de omgeving, de buitenwereld, hoewel veel ouders dat slechts ten dele beseffen. Niet alleen door hetgeen de moeder eet en drinkt, maar ook door hetgeen bewust en onbewust wordt waargenomen. Geluiden, bewegingen, aanrakingen, gevoelens et cetera. Direct na de geboorte barst het waarnemen in alle hevigheid toe, de zintuigen ondervinden geen enkele belemmering meer, alles stort zich met grof geweld naar binnen, inclusief injectienaalden. 

En dan begint het grote spiegelen, de eerste levensjaren vooral van de ouders of opvoeders en andere kinderen. Spiegelen aan de natuur is er niet bij, we groeien immers op in een volstrekt onnatuurlijke omgeving. In plaats van natuurgroen ziet het kind als eerste beton en meestal een heleboel medische apparatuur en rare mensen in witte of groene jassen, met bijbehorende geluiden. Welkom in een bizarre omgekeerde wereld. Een wereld waarin ook de ouders zijn opgegroeid en waarmee zij in teveel gevallen in ernstige mate zijn vergroeid. 

Ineens is het kind 10 jaren jong en besluiten de ouders dat het anders mag. Het gezin wil gezonder leven, te beginnen met gezonder eten. Hier is vrijwel altijd een grote persoonlijke crisis aan voorafgegaan, een stevig leermoment. Ondertussen is het kind gewend geraakt aan onzinnig speelgoed dat geen waarlijke vreugde en nut biedt, leegslurpend ander vermaak zoals televisie en onderwijs dat erop is gericht om nadenken en creativiteit vooral af te leren en authenticiteit op de allerlaagste plaats te stellen. En aan zeer ongezond eten en drinken dat ondertussen het lichaam allang heeft ontdaan van optimaal functionerende lichaamscellen. Lichaam en geest zijn jarenlang door een niets ontziende wasstraat gesleurd. En dat gaat het gezin allemaal ‘eventjes’ rechtzetten. Spiegelen dus. De leefomgeving van het kind is de leraar, de natuur speelt (nog) steeds geen enkele rol. Hoe ga je dan voor elkaar krijgen dat een kind meegaat in een andere voedings- en levensstijl? Het antwoord op deze steeds meer gestelde vraag ligt besloten in de vraagstelling. Leef die nieuwe stijl doorheen de volledige leefomgeving van het kind, en het kind zal (uiteindelijk) erin meegaan, met genoegen zelfs! 

Maar ja, dat klinkt eenvoudiger dan het is. De invloed van de ouders op de gehele leefomgeving is beperkt. Bovendien zullen de ouders slechts met vallen en opstaan leren hoe een optimale leefomgeving voor hen eruit ziet. Daar zullen jaren overheen gaan, met steeds weer nieuwe kennis en inzichten, en dus steeds weer een aangepaste voedings- en levensstijl. Ingesleten patronen maken langzaam plaats voor andere patronen. Hieruit volgt dat het per definitie noodzakelijk is om geduld te betrachten. Veel geduld. 

Mensen veranderen gedrag en houding slechts als ze begrijpen of voelen waarom het nodig en belangrijk is. Er moet vooral ook een duidelijke noodzaak toe zijn. Ze moeten erop vooruitgaan, op welke manier dan ook. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen. En juist voor kinderen zal gelden (perceptie) dat veel veranderingen pas later vruchten zullen afwerpen. Aha, de natuur komt hier om het hoekje gluren! Tip: Spreek en denk niet over gedragsverandering, maar over gedragsverbetering.

Linksom of rechtsom, het gaat er in essentie om dat er voorwaarden worden geschapen waarbinnen het kind waarlijk gelukkig, vrij en weer vol natuurlijke pure liefde mag gedijen. Dat betekent dat de ouders mogen leren hoe het tegengestelde in elkaar zit, hoe onze omgekeerde wereld werkt, en waarom dat voor niets en niemand goed kan zijn, en niet of nauwelijks sprake is van dienstbaarheid aan het grote geheel. Zodra dat ten volle wordt doorzien, doorvoeld, kan er ruimte ontstaan voor al het moois dat het leven te bieden heeft. Niet morgen of volgende maand, maar NU. 

Ieder mens heeft een Godsdeeltje in zich, een verbinding met het Universum, de Grote Intelligentie, Het Grote Weten, geef het maar een naam. En ieder mens is in staat daar weer bij te komen (dat is ons immers al heel jong afgeleerd). Dat weer kunnen raken is voorwaardelijk voor waarlijk geluk, pure liefde en het kunnen delen ervan. Maak dit raken niet tot een direct doel, maar ga aan de slag met de drie noodzakelijke fasen om daar te geraken: Onthechten, Ontvangen en Onthullen En neem daarvoor alle ruimte en tijd die je hebt, er is geen haast, er is slechts NU. Grote kans dat je kind dit allemaal eerder weer voor elkaar krijgt dan jijzelf!

Het is een een essentiële voorwaarde is om kinderen in contact te brengen met de natuur in hun eigen lichaam. Het is waar dat we teveel uit ons lijf worden getrokken en ons steeds meer spiegelen aan de wereld en daardoor de aarde, de natuur, vergeten. Het is echt zaak om onze natuurlijke habitat, de natuur weer terug te brengen in het leven, te integreren. En dat is mogelijk, op ieder moment en ook midden tussen het beton, door ons te focussen op de sensaties in ons lichaam, zonder te denken, te oordelen of te interpreteren. Lichaamsbewustzijn en een goed getrainde intelligentie of gevoelsaandacht zijn fundamenteel bij het leren ervaren wat heilzaam is en wat niet. De auteurs van ‘Opvoeden in een Gestoorde Wereld’ hebben hierdoor hun kinderen van de suiker, TV en games afgekregen. Simpelweg door ze in hun eigen lijf te laten voelen wat de effecten waren.

Besef ook dat gedragsverbetering niet mogelijk is vanuit de mind, vanuit het denken, op de wil, zoals iedere roker weet. Op zijn best wordt je dan een niet rokende verslaafde. Alles wat de mind verbetering noemt is onzin. Het enige doel ervan is versterking van de mind en haar identificaties. Het gaat er namelijk om de onwaarheid van de wereld, het onheilzame, het leugenachtige, het omgedraaide te doorzien. Al het onechte dat wordt doorzien valt weg. Op die manier verandert/verbetert ons gedrag wel, blijvend, onomkeerbaar. Dus niet door gewoontes te doorbreken, maar doordat oude gewoontes wegvallen. Omdat ze zijn doorzien en en omdat ze voldoende zijn ervaren. Dat laatste is veel belangrijker dan je zou vermoeden. Als we iets niet voldoende hebben ervaren, zijn we niet in staat onze gehechtheid eraan, onze identificatie ermee, op te geven. Er zal steeds een onbewuste hang zijn om het opnieuw te ervaren. Kijk maar naar roken. De oplossing: rook zoveel je wilt, maar doe dat heel bewust. Voel wat het je doet en leer de emotionele afhankelijkheid kennen die eronder ligt. Put die uit door hem te ervaren en er niet voor weg te vluchten in sigaretten of anderen gevoelsstoppers. 'Contain' het door het in je lijf vast te houden zonder het aan gedachten of herinneringen te verbinden. Het pure klotegevoel. Totdat het is uitgeput en sterft. Als je rookt, nepvoeding eet of cola drinkt, voel dan hoe het lichaam het ervaart. Dat wordt steeds makkelijker naarmate de emotionele afhankelijkheid verder wordt uitgeput. Doe dit totdat je er genoeg van hebt en het van je af valt als een herfstblaadje van een boom.

Om het lichaamsbewustzijn te ondersteunen en om beter te kunnen voelen wat suiker, tabak etc cetera met je doen, is het aan te raden om eerst bij wijze van reiniging gedurende een volle week heel zuiver te eten en te leven. Maak je op die manier helemaal schoon en drink dan nog eens een glas cola light…Hierin kun je kinderen prima meenemen als je het als een experiment of een spel brengt. Als het niet lukt om gewoontes te laten wegvallen mag je nog een tijd doorgaan met voelen, observeren, het bewustzijn vergroten. Totdat het de tijd is. Meer kan je niet doen, meer hoef je niet te doen. 

Concreter

Dus, hoe pak je het nu concreet aan, die zo gewenste verbetering in voedings- en levensstijl? Ik zal proberen dat in 12 overzichtelijke stappen helder te formuleren.

 • Leef zelf de gewenste voedings- en leefstijl.
 • Maak het kind duidelijk waarom daarvoor is gekozen, beetje bij beetje, met voorbeelden.
 • Integreer de natuur waar mogelijk. Geef ze de kans ervan te proeven en ermee te experimenteren!
 • Schep liefdevolle omstandigheden waarbinnen het kind mag en kan voelen. 
 • Laat het kind zoveel mogelijk vrij in zijn of haar keuzes. 
 • Laat regelmatig je respect en liefde voor het kind merken (niet in materie).
 • Moedig het kind aan bij iedere poging richting gedragsverbetering die het onderneemt, reageer enhousiast op iedere omarming of poging van het kind erin mee te gaan.
 • Bestraf nimmer ongewenst gedrag ten aanzien de gewenste gedragsverbeteringen.
 • Doe geen enkele moeite andere ouders, leraren, kinderen, familieleden jouw gedragsverbetering ‘op te leggen’. 
 • Maak wel volstrekt helder wat de door jullie gewenste leefregels in jullie eigen huis zijn. 
 • Lees ‘De Vijf Aandachtsoefeningen’ en probeer deze in je leven te integreren, waar dat goed voelt. 
 •  Lees het boek ‘Opvoeden in een Gestoorde Wereld’, het zal je alle handvaten aanreiken die je nog nodig zult hebben. 

Rob M.M. Greuter
12 augustus 2013
Actualisatie: 16 oktober 2015
Met grote dank aan Jan Nouwen!