opc_loader

Wensenlijst

De Vijf Biologische Natuurwetten

De enige juiste medische basiskennis!

Inleiding

De Vijf Biologische Natuurwetten (5BN), opgesteld door Dr. R.G. Hamer, beschrijven hoe de drang tot (over)leven zich uit in de biologische processen van het lichaam. Alles streeft naar overleving: “Everything is prey to life, nothing is prey to death” (Antoine Bechamp, 1870). Deze Vijf Biologische Natuurwetten bepalen je gedrag, je reacties, je ziekten en dus ook je gezondheid, in feite bepalen ze je fysieke en mentale gesteldheid. Hoewel ze alom tegenwoordig zijn en continue hun werking verrichten in ons lichaam, zijn wij er niet mee bekend.
Volgens deze Vijf Biologische Natuurwetten zijn ziekten onderdeel van een zinvol en noodzakelijk biologisch speciaalprogramma. Dr. Hamer heeft voor alle weefsels en organen in ons lichaam uitgezocht hoe deze biologische wetten verlopen en waarom dat zo is. Hij heeft deze kennis de afgelopen 30 jaar onder een aantal verschillende namen naar buiten gebracht. Eerst noemde hij het ‘Nieuwe Geneeskunde’, daarna werd het ‘Nieuwe Germaanse Geneeskunde (German New Medicine, GNM) ’, daarna ‘Germaanse Geneeskunde’ en nu noemt hij het simpelweg ‘Heilkunde’ (Heelkunde). Dr. Hamer zelf is natuurlijk zeer goed in staat om zijn (be)handelingen te baseren op de biologische wetten en hij bedrijft dus ook werkelijk ‘geneeskunde’ of ‘geneeskunst’. Maar ik en de meeste onder ons zijn geen arts en wij moeten een andere manier vinden om ermee om te gaan.

Mijn kennismaking

Eind mei 2013 nam ik deel aan een intensieve workshop GNM (Het Bio-Logisch Lichaam), plezierig gegeven door Mies Kloos. Het was zeer boeiend en leerzaam. German New Medicine is geen therapie of behandelvoorschrift bij ziekte, het is een medische basiskennis van groot essentieel belang. Iedere therapeut en arts zou deze kennis tot op detailniveau moeten bezitten. Het leert ons hoe ziekteprocessen verlopen, waarom ze zo verlopen en hoe triggers van ziekte ontstaan en op welke hersendelen en daarmee op welke organen deze aangrijpen. Met die kennis en inzichten ben je vervolgens in staat om aan de hand van klachten, de opgelopen triggers (inslagen, conflicten) te achterhalen, en te voorspellen hoe het genezingsproces zal gaan verlopen. En, als je dat eenmaal weet kan je de kwesties echt gaan oplossen en ben je in staat om zonder angst het genezingsproces te doorlopen, zonder vergiftiging van lichaam en geest zoals de reguliere ‘geneeskunde’ toepast ter symptoombestrijding. Sterker nog, reguliere geneeskunde probeert eigenlijk te vechten tegen onderdelen van het genezingsproces, met alle nare gevolgen van dien. Dr. Ryke Hamer heeft zijn wetenschap uitvoerig gedocumenteerd. De basis ervan beslaat maar liefst zo’n 60.000 cases!
Het lastige aan Hamer’s Vijf Biologische Natuurwetten is dat het behoorlijk complexe materie is, en dat vertrouwen in het leven, soms letterlijk van levensbelang is. De crisisfase in de genezingsfase kan soms bijzonder heftig zijn. Die moet je echt geheel vrij van angst doorstaan. Ook het besef dat de kracht van onze gedachten veel groter zijn dan wij vaak denken of durven te vermoeden is van essentieel belang. Ook die van de mensen om de zieke heen. Je kan jezelf letterlijk dood denken. Zo was er een oncoloog die na wat hoesten een longfoto liet maken. Er was direct een duidelijke vlek te zien. Volgens zijn eigen diagnose gaf hij zichzelf nog hooguit drie maanden te leven. De oncoloog stierf netjes drie maanden na deze longfoto. Tijdens het opruimen van zijn kamer vond men een andere longfoto, van 20 jaar geleden. Daarop was exact dezelfde vlek te zien….

Erg mooi aan deze workshop waren de vele voorbeelden uit de praktijk bij zowel mens als dier. De verlopen kloppen gewoon helemaal, dat zie je, dat weet je, dat voel je. Wonderlijk en bizar tegelijkertijd.


Paradigma's

De denkwijze van regulier en alternatief zijn gebaseerd op hetzelfde paradigma
De Vijf Biologische Natuurwetten geven een heel nieuw inzicht in het functioneren van het lichaam, een inzicht dat tegengesteld is aan de gangbare medische basiskennis. Hieronder een kort overzicht van de verschillen tussen de gangbare medische basiskennis en de inzichten die de biologische wetten je geven.

Paradigma


De medische basiskennis gaat ervan uit dat ziekten bestreden moeten worden. Regulier wordt de strijd aangegaan met anti-middelen: antibiotica (Bios betekent „leven” in het Grieks, antibiotica betekent dus „tegen het leven”), antipsychotica, antihistaminica, immunosuppressiva, etc. Deze middelen gaan dus tegen de werking van het lichaam en het immuunsysteem in. De alternatieve geneeskunde ondersteunt het lichaam met natuurlijke middelen. Die zijn in elk geval niet toxisch, wat een enorm voordeel is. Maar de intentie om de middelen te geven is eveneens het bestrijden van de ziekte. Je kan je afvragen wat die natuurlijke middelen nu precies doen? Werken ze met het natuurlijke fysieke proces mee of remmen ze het juist?

Hoewel het hier niet over een ziekte gaat, hoort dit wel degelijk bij een biologische programma: in de stressfase (= training) worden er spiercellen afgebroken. Na de training herstelt het lichaam zich en komen er meer spiercellen terug dan er voorheen waren; het lichaam wordt sterker. In de sport wordt dit ‘super compensatie’ genoemd. Ondersteunt vitamine C het biologische programma of wordt het daardoor juist geremd? Volgens dit onderzoek is het laatste het geval. Dus werken supplementen en voedingstherapie tegen het lichaamsproces in of werkt het in dezelfde richting?

Alles wordt anders als men zich gaat baseren op de Vijf Biologische Natuurwetten. Houdt dit in dat men vitamine C niet meer moet gebruiken? Nee, zeker niet. Vaak zijn de symptomen zo heftig en/of is de angst voor de gevolgen van de ziekte zo diep ingesleten, dat het remmen en daardoor dragelijk maken van de ziekte ervoor kan zorgen dat mensen er doorheen komen en niet blijven hangen. Dat is dan ook de intentie achter het geven van vitamine C op basis van de Vijf Biologische Natuurwetten. In wezen wordt er hetzelfde gedaan maar de intentie, de motivatie is anders.

De Vijf Biologische Natuurwetten vertellen je dat er niets mis gaat en dat je lichaam aan het genezen is. Een ziekte moet ervaren en doorleefd worden, men kan er zich in vertrouwen aan over geven.

De medische basiskennis gaat in geval van ziekten uit van een disfunctie die als nutteloos, kwaadaardig en/of dodelijk wordt geïnterpreteerd. Is dit logisch? Ons lichaam bestaat uit triljarden cellen, die op een of andere manier precies weten wat ze wanneer moeten doen en hoe ze dat moeten doen. Alle cellen werken in perfecte harmonie samen, alles is perfect op elkaar in gespeeld. Wie/wat stuurt dat aan? Wie/wat coördineert dat? Iets dat jarenlang triljarden cellen perfect laat functioneren en in volledige harmonie op elkaar laat inspelen, zou dat fouten maken? Zouden we nog lichamen zijn als dat fouten zou maken? 1 fout zou een domino-effect van ongekende omvang betekenen, toch zijn er al miljoenen jaren allerlei levensvormen op deze Aarde en ook de mensheid loopt hier ook al een paar 100.000 jaar rond. Toch is de huidige gezondheidszorg maar een paar 100 jaar oud… Dus is het logisch dat er iets mis gaat als we pijn hebben of ons niet lekker voelen? Of is er iets anders aan de hand?

De Vijf Biologische Natuurwetten vertellen je dat je lichaam bezig met het uitvoeren van het laatste gedeelte van een biologisch noodprogramma wat gericht is op overleven en ze vertellen je wat er precies gebeurt.


KORTE samenvatting Vijf Biologische Natuurwetten van dr. Hamer

1e Biologische Natuurwet (criteria)

1e criterium 

Elk SBS (Significant Biologisch Speciaalprogramma) ontstaat door een inslag, het DHS (Dirk Hamer Syndroom). Een onverwachte, acute en geïsoleerd ervaren beleving van een gebeuren of een situatie. 

(conflict shock = emotioneel schokkende gebeurtenis).

2e criterium

Aard conflict bepaalt de plaats HH (Hamerse Haard) in hersenen en in welk orgaan het gerelateerde SBS zijn verloop zal hebben. De biologische associatie met de conflictinhoud, dus met welk gebeuren in de natuur deze situatie door de persoon subjectief wordt ervaren, gebeurt onbewust en in een fractie van een seconde en bepaalt het verloop van het speciaalprogramma.

3e criterium

Alle SBS-en verlopen ALTIJD synchroon op 3 niveau’s: psyche, Hersenen en Orgaan. Ze kunnen dus altijd op meerdere niveau’s worden gediagnosticeerd en gecontroleerd.

Voedseldeficiëntie, vergiftiging of verwondingen kunnen resulteren in een disfunctie van een orgaan zonder inslag in de hersenen. 

2e Biologische Natuurwet (tweefasigheid)

Elk SBS verloop in 2 fasen, vooropgesteld dat er een oplossing komt voor het conflict: conflictolyse (CL) en dat het programma wordt afgerond. 

3e Biologische Natuurwet (ontogenetische systeem van kankers en kanker equivalenten)

Het gehele organisme ontstaat vanuit 3 kiembladen (celtypen), welke elk hun typische eigenschappen hebben aangaande de SBS-en.

  1. Binnenste kiemblad (Endoderm)
  2. Middelste kiemblad (Mesoderm)
  3. Buitenste kiemblad (Ectoderm)

4e Biologische Natuurwet (ontogenetische systeem van microben)

Ook microben horen bij een bepaald kiemblad en zijn alléén actief in weefsels die worden gevormd door het kiemblad waar ze bij horen. Ze passeren nooit de weefseldrempel!

  • Endoderm: schimmels en myco-bacteriën: bv. TBC-bacteriën.
  • Oude Mesoderm: myco-bacteriën.
  • Nieuwe Mesoderm: bacteriën (o.a. stafylokokken, streptokokken, spirocheten). 
  • Ectoderm: eventueel virussen, als ze bestaan(!)

5e Biologische Natuurwet (biologisch nut)

Elke ziekte is onderdeel van een Significant Biologische Speciaalprogramma, gecreëerd om het organisme te assisteren in het vinden van een oplossing voor een biologisch conflict. Elke proces heeft een speciale biologische functie en betekenis.

Vanuit de biologische wetten bestaan er geen hersentumoren en uitzaaiingen.

Vanuit de biologische wetten bestaan er geen hersentumoren en uitzaaiingen. Er is geen verschil tussen goedaardig en kwaadaardig.

Het lichaam maakt geen fouten. Het volgt foutloos het zinvol biologisch speciaalprogramma, dat altijd op dezelfde manier verloopt. (Bio)logisch en voorspelbaar.


Dr. Ryke Geerd Hamer

Geboren in 1935, in Friesland (Duitsland) opgegroeid. Op 18-jarige leeftijd deed hij eindexamen en begon een medische en theologie-studie in Tübingen, waar hij ook zijn latere vrouw Sigrid Oldenburg, een studente medicijnen, leerde kennen. Toen hij 20 jaar was, slaagde hij voor het medische voorexamen; hij trouwde 1 jaar later in Erlangen en legde daar op 22 jarige leeftijd het theologische examen af. De jonge familie kreeg als eerste een dochter en een zoon DIRK (die nog een grote rol zou spelen) en later nog 2 kinderen. Op 24 jarige leeftijd slaagde Dr. Hamer voor het medische staatsexamen in Marburg. Twee jaar later ontving hij na zijn periode als assistent de approbatie als arts en de doctorsgraad. Er volgden een aantal jaren aan de universiteitsklinieken van Tübingen en Heidelberg. In 1972 deed dr. med. R.G. Hamer zijn specialisatie als internist. Hij werkte ook deeltijds in een maatschap met zijn vrouw dr. Sigrid Hamer. Hij hield er altijd een bijzondere hobby op na: patenten uitvinden; b.v. het a-traumatisch snijdende Hamer-Scalpel voor plastische chirurgie, dat met een 20-voudige scherpte van een scheermes snijdt; een speciale botzaag, eveneens voor plastische chirurgie; of een zich steeds de lichaamscontouren automatisch aanpassende massage ligbank; alsook een apparaat voor transcutane serumdiagnose.

Het was de droom van Dr. Hamer om met de inkomsten die hij uit zijn patenten ontving een artsenpraktijk voor arme mensen in Zuid-Italië te beginnen, zonder geld voor consulten te vragen. Kort voordat hij zijn droom kon verwezenlijken, op 18 Augustus 1978, ‘s morgens om 3.00 uur in de schemering, gebeurde er iets vreselijks: Voor het eiland Cavallo wilde de doorgedraaide Italiaanse prins V.E. van Savoyen iemand neerschieten. Daarbij werd dr. Hamers zoon Dirk, die nietsvermoedend in een boot lag te slapen, levensgevaarlijk getroffen. Bijna 4 maanden lang duurde de doodsstrijd van zijn zoon. Dag en nacht waakte hij als vader aan het bed van zijn zoon. Op 7 december 1978 stierf Dirk in zijn armen. Daardoor heeft hij, zoals hij 3 jaar later zou weten, een verliesconflict met een daardoor in werking getreden teelbal-kanker geleden. Later benoemde Dr. Hamer een dergelijk soort van schokbeleving het “Dirk-Hamer-Syndroom” (DHS), een Biologische Conflictshock, die ons totaal onverwachts “op het verkeerde been” zet.

Dr. Hamer ontwikkelde eind jaren ’80 Vijf Biologische Natuurwetten waaraan alle ziektes voldoen. Hij ontdekte, dat elke ziekte een biologische, psychische en /of sociale betekenis heeft. Ook de plaats, waar het zich manifesteert, heeft een rede. Drie elementen werken synchroon: de psyche, de hersenen en de organen of lichaamsdelen.

Elke ziekte begint met een ‘shock’, een emotioneel trauma, dat een effect heeft op een bepaalde plaats in de hersenen. Deze plaats correspondeert met een lichaamsdeel of een orgaan en signal2en worden daar naartoe gestuurd. Het orgaan of lichaamsdeel reageert hierop anders dan normaal en wordt ‘ziek’. Het achterhalen van de oorspronkelijke “shock” en de realisatie dat dát de oorzaak is van het probleem, zorgt ervoor dat het lichaam de “ziekte” op kan lossen. Shocks vormen als het ware emotionele blokkades die een ziekte veroorzaken en de genezing beletten.

Bij kankerpatiënten zorgen de shocks voor concentrische cirkels, die op een hersenscan te zien zijn. Met zo’n hersenscan kan Dr. Hamer achterhalen waar iemand kanker heeft of aan het ontwikkelen is, welke emotionele oorzaak daarachter ligt en in welk stadium de ziekte zich bevindt. Het is een zeer boeiende methode, die een fysieke verklaring geeft voor een gedeelte van de NEI van Roy Martina. Beide methoden leggen concrete verbanden tussen emotionele shocks en ervaringen en fysieke problemen.


Rob M.M. Greuter
23 april 2013
Actualisatie: 9 februari 2016