opc_loader

Wensenlijst

Bruno Gröning

Hulp en genezing langs geestelijke weg


Divine Intelligence

We ontdekken langzamerhand via onder andere de wetenschap dat het universum waarin we leven alle karakteristieken heeft die we normaal aan het goddelijke toeschrijven: Omnipotence (almachtig), omnipresence (alomtegenwoordigheid, overal aanwezig en op hetzelfde moment) en omniscience (alwetendheid, de staat van alles weten). Divine Intelligence verschijnt als de goddelijke orde en schoonheid van ons universum. Divine Intelligence (of God, of Ceation, of All That Is of Unconditional Love et cetera) geeft ook het leven, leven. Het is de intelligentie die ervoor zorgt dat een eenvoudig klein zaadje kan uitgroeien tot een complex grote eikenboom. Of een mens. Of een dier. Het is uiteindelijk altijd Divine Intelligence dat heelt, door het herstellen van orde en balans. Soms gebeurt dat snel, spontaan, vaker gaat dat geleidelijk.

Bruno Gröning was tijdens zijn leven en is na zijn aarde leven, een groots doorgeefluik van Divine Intelligence.


De leer van Bruno Gröning

De leer van Bruno Gröning gaat uit van de invloeden van geestelijke krachten op de mens. De invloed van deze krachten is groter dan door de meeste mensen wordt aangenomen.

Bruno Gröning vergelijkt de mens met een batterij. In het dagelijkse leven levert ieder kracht in en wordt de benodigde nieuwe levensenergie dikwijls niet meer voldoende opgenomen. Evenals een lege batterij niet in staat is te functioneren, zo kan een krachteloos lichaam zijn taken niet uitvoeren. Uitputting, nervositeit, levensangsten en uiteindelijk ziekte zijn de gevolgen.

Bruno Gröning

Bruno Gröning legde uit hoe ieder weer tot nieuwe energie kan komen. Het geloof in het goede is hiervoor evenzeer voorwaarde als de wil tot de gezondheid. De mens is overal omgeven door genezende golven, die hij slechts hoeft op te nemen. Volgens Bruno Gröning bestaat er geen ongeneeslijke ziekte, hetgeen de medisch onderzochte succesberichten bevestigen. De genezingen vinden hier alleen plaats langs geestelijke weg en zijn daarom niet gebonden aan het materiële lichaam van Bruno Gröning.

Hoe de mens de Heilstrom het beste opneemt

Om deze Heilstrom op te nemen, zit de hulpzoekende met geopende (lege) handen, armen en benen niet over elkaar, om het stromen van de Heilstrom niet te belemmeren. Gedachten aan ziekten en zorgen werken storend, gedachten aan iets moois daarentegen helpen.

Als de Heilstrom door het lichaam stroomt, stoot deze op de organen die door ziekte zijn belast en begint daar een reinigende werking. Daarbij kan er pijn optreden, die een aanwijzing is voor de reiniging van het lichaam. Omdat de ziekte in haar aard niet door God gewild is, wordt zij geleidelijk verwijderd. Dat kan in enkele gevallen ook spontaan gebeuren. Hiervoor is het nodig dat de mens zich in gedachten niet meer met de ziekte bezighoudt, maar erin gelooft dat voor God geen ongeneeslijk bestaat.

Om ook verder gezond te blijven, stellen de Bruno Gröning-vrienden zich dagelijks op de ontvangst van de Heilstrom in. Het gezonde lichaam vormt de basis voor een leven in harmonie met de mens zelf, zijn medemensen en met de natuur.

Bruno Gröning geeft de mensen een leer

Het doel van de leer van Bruno Gröning is om iedereen tot een levensblij mens te maken, die vrij is van lichamelijke en psychische belastingen. Hierover zei Bruno Gröning woordelijk: 'Deze, mijn leer is een uitgesproken levenswijsheid, waarnaar reeds veel van mijn vrienden leven en daarmee succes hadden. Door het aannemen van deze leer kwam in hen een volledige omschakeling tot stand, die zelfs in veel gevallen tot een succes met betrekking tot hun gezondheid leidde.'

Bruno Grönings streven gold slechts het ene doel: de noodlijdenden te helpen. Hen gaf hij zijn leer mee op weg, die niet op intellectuele overwegingen berustte, maar ontsproot aan het intuïtief aanvoelen van geestelijke wetmatigheden. Wie zich met deze leer nader bezighoudt, zal een onvermoede complexiteit vinden en erkennen, dat deze leer ver boven het aspect van de genezing uitreikt, doordat de mens niet alleen geneest in zijn lichaam, maar ook geneest in zijn ziel. Hij riep de mensen op in het goede te geloven en het in de daad om te zetten.


Drie belangrijke begrippen

Heilstrom

Uitspraak: Heilstroom.
Zo noemde Bruno Gröning de Goddelijke kracht die de genezing bewerkstelligt. Hij gebruikt ook de begrippen genezende golf en goddelijke kracht.

Einstellen

Uitspraak: Einstellen.
De mens stelt zich op de ontvangst van de Goddelijke kracht in, neemt deze in zich op.

Regelungen

Uitspraak:
Regeloengen. Door het binnenstromen van de kracht wordt een reinigingsproces (in het lichaam) op gang gebracht, dat zich ook kenbaar kan maken door pijn. Men wordt van de ziekte gereinigd.

Gemeenschap

Plaatselijke samenkomst van Bruno Gröning-vrienden. In de gemeenschapsbijeenkomsten wordt zijn leer doorgegeven, successen verteld en de vrienden gaan zich samen Einstellen. De energie tijdens zo'n bijeenkomst is heel hoog.

Succesbericht

Elke genezing, indien aangeboden, wordt schriftelijk vastgelegd, medisch beoordeeld en zo mogelijk gedocumenteerd. Voor- en naonderzoeken worden verzameld. De Medische Wetenschappelijke Vakgroep is verantwoordelijk voor het ordentelijk vastleggen van de succesberichten.


Instructie Einstellen

1) Ga rechtop zitten of staan, liefst met de rug vrij. Benen naast elkaar, voeten op de grond, (lege) handen op de bovenbenen met de handpalmen naar boven geopend. Dus handen en benen niet kruisen. Op deze manier zal je houding het stromen van de Heilstrom niet belemmeren. Zorg er altijd voor dat je comfortabel zit, het moet goed voelen.

2) Naast een correcte open houding is het belangrijk om ook de geest te openen door alle verstorende gedachten uit te schakelen en zich volledig te concentreren op wat er in het lichaam gebeurt. Een open, toegewijde houding van geest is een basisvereiste om de Heilstrom optimaal te laten stromen.

Om zich in het begin beter te kunnen concentreren, is het vaak behulpzaam om de aandacht te richten op de ademhaling of de hartslag. Adem in en uit door de neus, diep en gelijkmatig, drie tellen in, 5 tellen uit. Als het je nog niet lukt om verstorende gedachten te reduceren, of zelfs elimineren, denk dan aan fijne, mooie dingen.

3) Sluit de ogen en zie in gedachten het gezicht van Bruno en zeg in gedachten: 'Ik verbind mij nu met Bruno Gröning en vrienden. Opem erna je hart en lichaam voor de Heilstrom (kan je ook in gedachten uitspreken).

4) Na ongeveer minuutje zeg je in gedachten: ‘Beste Bruno, Ik geef je al mijn belastingen en al mijn moeilijkheden’. Dit noemt men het ‘afgeven’. Erna niet meer erover kletsen, denken, of schrijven, afgegeven is afgegeven. Vertrouw er volledig op dat het nu in goede handen is.

Je kan eventueel imagineren dat je je belastingen en moeilijkheden in een pakketje stopt, strik erom doet en vervolgens in de handen van Bruno werpt. Geen details, geen lijstjes, gewoon belastingen en moeilijkheden, klaar.

5) Tegen het einde van het Einstellen kan je ook vragen voor andere mensen, dieren of situaties die hulp kunnen gebruiken. Zeg dan in gedachten bijvoorbeeld: ‘ik vraag ook de Heilstrom en hulp voor Piet, Klaas en Bello'.

Meer is niet nodig, Bruno weet precies wie je bedoeld en waarom je vraagt voor hen of een situatie.

Muziek

Je kan het Einstellen het best starten met lichte harmonsiche klassieke muziek omdat het je helpt te concentreren en eventuele verstorende geluiden zal dempen.

Tip: Onderstaande muziek is gemaakt door mensen uit de vriendenkring van Bruno en zal je daardoor helpen de Heilstrom gemakkelijker, sneller te ervaren.

The Miracle Apostle

Je hoeft niet de gehele muziek uit te zitten, als je het zat bent stop je gewoon. Probeer het wel steeds gedurende minimaal 15 minuten vol te houden. Het zal snel een fijne ervaring worden. Qua muziek, gebruik vooral wat je zelf plezierig vind, stilte is ook prima!

Ideale tijden

Binnen de EU doen veel ‘vrienden’ het Einstellen tweemaal daags, om 09.00 en 21.00 uur. Je lift dan mee op de aanzienlijk grotere kracht van de Heilstrom . Met twee personen Einstellen verdubbeld de kracht al. De onafhankelijke vriendenkringen houden 08.00 en 20.00 uur aan.

Meesterlijk

Weet dat je niet twee meesters kan dienen, alle grote leraren inclusief Bruno Gröning vertellen het ons. Of je omarmt al het goede, gewenste, of je omarmt al het ongoede, ongewenste. Een beetje van beide omarmen gaat niet, dat geeft per definitie weerstand in je vibratie middels de conflicterende gedachten en overtuigingen. Ergo, alle ellende en negativiteit in de wereld mag het raam uit.

De Heilstrom voelen

Ieder mens kan de Heilstrom aan het eigen lichaam voelen. De één neemt een kriebelen waar, de ander een koude of een hete rilling of voelt een elektrische stroom. Weer een ander moet armen of benen bewegen, en een volgende schudt of schokt. Iedereen kan het weer anders ervaren.


Helenderwijs

Als je het helen en het opnemen van nieuwe levensenergie goed wil aanpakken, doe dan als volgt:

 1. Bekijk tenminste de film Het fenomeen Bruno Gröning, liefst ook Het fenomeen van de genezing.
 2. Ga tweemaal daags Einstellen.
 3. Bezoek eens in de drie weken een bijeenkomst van de Bruno Gröning-Vriendenkring. Er is altijd een Vriendenkring afdeling bij jou in de buurt. Het lidmaatschap is gratis, donaties zijn welkom.

Afgeven, vragen en vertrouwen

Afgeven

Hoe langer je het Einstellen ervaart, hoe meer je ervan gaat voelen. Je bouwt zo een steeds sterkere band, verbinding op met Bruno Gröning, je gaat allerlei sensaties voelen. Dat is een goed moment om aan het begin van het Einstellen te gaan afgeven. Je geeft dan aan Bruno af wat je niet meer dient, al het ongoede. Je zegt dan bijvoorbeeld in gedachten: 'Bruno, ik geef je mijn negativiteit, mijn ongeduld et cetera. Of eenvoudigweg 'ik geef je al het ongoede in mijj'. Stel je eenvoudigweg voor dat naast Bruno een container staat, waarin je al het ongoede deponeert, of laat het in zijn handen stromen. Als je dat gedaan hebt, probeer er dan niet meer over te denken en over te spreken, anders trek je het afgegevene namelijk weer uit de container of uit zijn handen. Wees hierin streng voor jezelf, het is werkelijk van wezenlijk belang.

Vragen

Je kan Bruno Gröning van alles vragen. Bijvoorbeeld specifieke hulp bij een genezing, een andere persoonlijke uitdaging, maar ook hulp voor anderen, inclusief dieren. Vraag Bruno dan om de Goddelijke orde voor 'vul maar in'. Of vraag Bruno heel concreet om hulp voor jezelf of bepaald kwesties. Bijvoorbeeld hulp bij het verplaatsen van een wespennest onder een slaapkamerraam. (Een dag na zo'n concrete vraag was het wespennest nog aanwezig, maar de wespen vertrokken). Of vragen om radicale verandering van je gedrag, vragen om harmonie, vragen om de Godelijke orde in je hart et cetera. Vragen voor een ander doe je best aan het einde van het Einstellen, wanneer jezelf weer opgeladen bent. Zorg ervoor dat je diep vanuit je hart vraagt, je moet het VOELEN. Zie na je vraag, de persoon stralend gezond voor je. Als je voor jezelf wil vragen, bijvoorbeeld voor genezing of een hartewens, doe dat dan eerst, erna vraag je voor anderen.

Vertrouwen

Als je Bruno vraagt om de Goddelijke orde voor jezelf of voor een kwestie, doe dat dat eenmaal, en vertrouw er vervolgens volledig op dat het in goede handen is. Ga er dus niet meer over denken, spreken, schrijven of nog een keer vragen. Dit is nogmaals echt heel belangrijk. Vertrouw en geloof, volledig. Vragen voor een ander kan wel probleemloos herhaald worden.

Bruno Gröning heeft zich tegen elke vorm van proberen gekant. Hij wees er altijd op, dat in de poging al de twijfel, het geloof in de mogelijkheid van de mislukking zit. Hij wist, dat slecht in de doelgerichte, gelovige gedachten de kracht ligt om op geestelijke wijze de weg naar genezing te vinden.
(uit 'Het werken van Bruno Gröning tijdens zijn leven en nu')


Toepassingen foto Bruno Gröning

Dr. Siegfried Grabowsky heeft metingen verricht aan de foto, in een poging te achterhalen waar toch die bijzondere krachten vandaan komen. De foto bevat de 7 heilige frequenties. Rechtsdraaiend dus helend. Een van deze 7 golven, frequenties is die van de levenskracht. Deze bleek dermate intens dat het op 1,8 meter nog meetbaar bleek. Deze afstand heet de 'reactieafstand'. Het is een maat voor de sterkte en kracht van de informatie uit de golf. Een dergelijk ver dragend effect van de levenskrachtgolf had Grabowsky nooit eerder waargenomen.

Het is al vaak voorgekomen dat het plaatsen van een foto van Bruno Gröning op een pijnlijke plek, snel verlichting bracht. Dat kan zelfs gebeuren door een foto te leggen op een foto van bijvoorbeeld een pijnlijke pols. Heb je een zwakke, zieke plant, hang een foto van Bruno op achter die plant, en verbaas jezelf! Het formaat van de foto maakt overigens niet uit.

Toepassingen

 • Planten (hang een foto achter de zieke plant).
 • Reismand (plaats een foto onder het kussen van de reismand. Je huisdier zal rustig blijven).
 • Rumoer van buren (hang een foto op de scheidingsmuur).
 • Straling (leg een foto in iedere hoek van je kamer, mag ook onder een tapijt gelegd worden).
 • Onrustig slapen (leg een foto onder je kussen).
 • Hoofdpijn (leg een foto op je hoofd)
 • Andere pijnen (leg een foto op de pijnlijke plek of een foto op een foto van de pijnlijke plek).
 • Water vitalisatie (plaats een kan water op een foto of doe een geplastificeerde foto in een waterkan. 24 uur laten staan. Je kan ook direct na de watermeter een foto plaatsen).
 • Bescherming (hang een foto in je woonkamer. Het zal de bewoners verregaand beschermen).

Niet aannemen!

Zodra je bijvoorbeeld een hoofdpijn voelt opkomen, zeg dan hardop of in gedachten: 'ik neem dit niet aan'. Grote kans dat de opzettende hoofdpijn direct verdwijnt. Mij is het enkele keren zo gelukt. Krijg je een diagnose en/of prognose te horen van je arts, die je niet bevalt, omdat je beter weet, zeg dan ook hardop of in gedachten: 'ik neem dit niet aan'.


Vrij van verslavingen

Er zijn vele succesberichten geschreven over ernstig verslaafden, die dankzij de Heilstrom bevrijd werden. Ook geestelijk, vooral geestelijk. Erna is er geen enkele gedachte meer aan de verslaving. Dat lukt langs andere wegen hoogst zelden. Men is zelf gaan Einstellen, of dierbaren hebben dat voor de verslaafde gedaan. De resultaten zijn werkelijk verbluffend. Het gaat met name over verslavingen aan alcohol, drugs, eten, nicotine, computerspellen, gokken en medicijnen (geneesremmers). Enkele succesberichten zijn te lezen in het boekje Vrij van verslaving.


Voorschot

Het gebeurt regelmatig dat mensen die voor het eerst in aanraking komen met Bruno Gröning, een voorschot ontvangen. Ineens is men dan een vervelende klacht kwijt, zonder het te wensen of vragen. Dat kan al gebeuren door naar de foto te kijken, het bezoeken van een informatiebijeenkomst, of bijvoorbeeld door het bekijken van een van beide films.


Websites & social media

https://bruno-groening-film.org
https://www.bruno-groening.org/nl

Ook via Youtube is 'Het Fenomeen Bruno Gröning' te bekijken. De ondertiteling is in vele talen beschikbaar.
Het fenomeen Bruno Gröning - documentaire - deel 1
Het fenomeen Bruno Gröning - documentaire - deel 2
Het fenomeen Bruno Gröning - documentaire - deel 3

Deze reeks gaat over de vele vriendenkringen en bevat tevens getuigenissen van zeer bijzondere helingen.
Het fenomeen van de genezing - documentaire - deel 1
Het fenomeen van de genezing - documentaire - deel 2
Het fenomeen van de genezing - documentaire - deel 3
(Beide documentaire's zijn buitengewoon indrukwekkend. Het bekijken ervan kan al een grote shift en heling bewerkstelligen. Probeer ze te bekijken met open mind en zonder handen en voeten te kruisen)

Extra aanbevolen filmpjes
Healing from Alcoholism
1001 Way - Bruno Gröning in the diaries of young people
Presentation of the Bruno Gröning Circle of Friends

Social media
facebook
Instagram
Telegram
Youtube Nederlandstalig


Vriendenkringen

In vele landen bestaan zogenaamde Bruno Gröning vriendenkringen. In enkele landen, waaronder Nederland en Duitsland bestaan naast de 'reguliere' vriendenkringen, ook 'vrije' vriendenkringen. Deze laatsten omarmen de volledige leer van Bruno Gröning.


Rob M.M. Greuter
6 april 2019
Actualisatie: 3 december 2021