opc_loader

Wensenlijst

Niets is ongeneeslijk

Niets is ongeneeslijk

Niets is ongeneeslijk

Ga begrijpen en accepteren dat niets ongeneeslijk is!

Nou ja, bijna niets. Het komt voor dat de ziel ervoor kiest om het perspectief te exploreren van een leven met een aangeboren lichamelijke en/of geestelijke uitdaging. En een afgerukte arm zal niet zomaar weer aangroeien, omdat we nu eenmaal geloven dat dat niet kan, hetgeen stevig is verankerd in het collectief bewustzijn. Voor diegenen die nog wat onbekend zijn met Abraham, met weerstand wordt bedoeld dat je over jezelf, een ander of een situatie een andere mening hebt, een ander perspectief hebt aangenomen dan het deel van je ziel in het niet-fysieke, wie jij werkelijk bent.

En dat grootste deel van jou kijkt enkel vooruit, gaat nooit mee in negativiteit, beziet alles vanuit onvoorwaardelijke liefde en oneindige intelligentie, weet heel precies waar jij staat qua uitdagingen en wensen en heeft een glashelder beeld van jouw weg van de minste weerstand en fluistert je dat dan ook continue in, op vele manieren. Daarom zijn 'stille' meditaties zo ontzettend belangrijk! Je emotionele begeleidingssyteem verteld je waar je emotioneel staat. Hoe groter het verschil in perspectief tussen jou en JOU (je ziel in het niet-fysieke), hoe slechter je je voelt en vice versa. Je ziet dat ook gereflecteerd in je fysieke realiteit, inclusief de staat van je lichaam. Al je beperkende en conflicterende gedachten en overtuigingen houden je waar je bent en je ziel gaat er wijselijk niet in mee.

Onderstaand twee zeer verhelderende teksten van Abraham. Laat deze woorden diep binnendringen, tot in iedere cel...


Ziekte is een indicatie van jouw mix aan vibraties.

We willen je iets interessants vertellen over je fysieke gezondheid of welzijn. Als het contrast ervoor zorgt dat je groeit - vibrationeel gezien - maar je gaat niet, omdat je gefocust bent op een realiteit die je weghoudt van je nieuwe expansie en daardoor voel je nu negatieve emotie. Als je niets doet om de gedachte te veranderen zodat de spanning oplost, geen zorgen, de spanning zal toenemen.

Het contrast zorgt ervoor dat je groeit, maar je gaat niet. En omdat je niet gaat, zul je dat nog sterker voelen. We zeggen dit al lange tijd wat speels tegen onze fysieke vrienden, als je negatieve emotie hebt en je herkent het niet als Leiding die je laat weten dat je aan iets vasthoudt wat je weghoudt van wie-je-werkelijk-bent, geen zorgen, het wordt wel groter.

En als je er dan nog niets aan doet, dan zal het nog groter worden. Totdat het uiteindelijk overgaat van het voelen van emotie naar de sensatie van fysiek ongemak. Iedere ziekte, iedere aftakeling van het menselijk lichaam - zonder uitzondering - is niets meer dan een indicatie van een vibratie. En de enige reden waarom dit gebeurd is omdat de eerdere indicaties, de emoties, werden genegeerd. Accepteer dan, of het nu een emotie is of een uitkomst, met andere woorden, iedere manifestatie is een indicatie van je vibratie. Hoeveel geld je hebt, dat is een vibrationele indicatie van waar je gedachten zijn over dit onderwerp. Hoe je lichaam aanvoelt en eruit ziet is een indicatie van hoe je denkt.

Dus begrijp dat het alleen maar een indicatie is. Een indicatie van wat? Een indicatie van jouw mix aan vibraties. En als je begrijpt dat je die mix van vibraties kunt veranderen, dan begrijp je dat ook de indicatie, ongeacht wat het is, kan veranderen. Het zal dan ook moeten veranderen.

Daarom, als een dokter iemand terminaal noemt, je hebt iets wat ongeneeslijk is, dan spotten we, spotten we er liefdevol mee, maar we willen daar niets van weten omdat er een foute veronderstelling aan de basis ligt. Een misverstand. Want de diagnoses, zo echt als ze zijn mogen, met al die bloedtesten, röntgenfoto's en zoal meer, zijn niets meer dan vibrational indicaties. En omdat de vibratie kan veranderen, kan de indicatie dat ook. En daarom is NIETS ongeneeslijk.
- Abraham Hicks -
(vertaling Annelie van Eijk)


Je cellen weten heel precies hoe te helen

Je geavanceerde fysieke lichaam bestaat dankzij de intelligentie van je lichaamscellen. En de intelligentie van je cellen bestaat omdat ze zijn verbonden met met de bronenergie.

Wanneer doktoren en wetenschappers genezingen voor ziekten proberen te vinden zonder rekening te houden met de vibrationele relatie tussen het fysieke wezen en de bronenergie, zoeken ze naar genezingen op al de verkeerde plaatsen. Als de weerstand die het welzijn om te beginnen al niet toestond, niet wordt losgelaten, zal het verschijnen in de vorm van een andere en nog een andere ziekte.

Je cellen weten, vanwege hun verbinding met de intelligentie van de bronenergie, precies wat ze moeten doen om de ongelooflijke verscheidenheid aan functionerende cellen in je prachtige fysieke lichaam te worden. En bij afwezigheid van de belemmering die wordt veroorzaakt door je hardnekkige negatieve gedachte, blijft die communicatie open voor heldere, actuele interactie, waardoor je fysieke lichaam op topniveau blijft en perfecte prestaties levert.

In de afwezigheid van negatieve emoties – en daarom de toelating van volledige afstemming en communicatie met de bronenergie – kan je fysieke lichaam zijn balans terugkrijgen en herstellen van elke onbalans. En als het evenwicht eenmaal is hervat, is het gemakkelijk de balans vol te houden met constant goed voelende gedachten.
- Abraham Hicks - (uittreksel uit Getting into the Vortex Guided Meditation CD en User Guide,  11 jan 2010)
(vertaling Rob M.M. Greuter)


Geactualiseerd: 26 juni 2022

Terug