opc_loader

Wensenlijst

Anastasia

Verbazingwekkende en inspirerende literatuur!

Ik heb deze pagina over Anastasia alhier geplaatst omdat het naast bijzonder mooie, ook bijzonder belangrijke boeken zijn. Iedere lezer zal zijn of haar leven zien verrijken, de verkregen inzichten zullen leiden tot andere keuzes en besluiten. Een ieder die zingt, muziek componeert en/of speelt, schrijft, schildert, et cetera, zal merken dat het creatieve gemakkelijker en rakender gebracht zal worden. De boeken zijn met name ook voor moeders een absolute aanrader!

Inzichten delen? Wordt dan lid van de (nieuwe) Anastasia Nederlandstalig groep op facebook of het Anastasia forum op Yahoo:

http://groups.yahoo.com/group/anastasiaNL
https://www.facebook.com/groups/AnastasiaNL


'Ik besta voor degenen voor wie ik besta...'

Citaat Anastasia.

Miljoenen lezers overal ter wereld zijn geraakt door de boeken over Anastasia. Anastasia leeft zonder huis in de Siberische taiga. Ze is nooit naar een 'echte' school geweest. Niettemin verklaart ze dat ze de inzichten van de westerse wetenschap tamelijk primitief vindt. Voor een wereld in verwarring biedt ze inspiratie, een visie, en - in klare taal - haalbare en bevredigende oplossingen voor tal van onze gezondheids-, welvaarts-, ecologische en levensproblematieken. Bovenal is de reeks een liefdesverhaal, en een verhaal over liefde voor het leven zelf. Acht delen zijn inmiddels in het Nederlands verschenen.


Leren is herinneren in dienstbaarheid

Michaïl Petrovitsj Shjetinin, spreek tijdens een rondleiding door zijn school, aangeraakt door de droom van Anastasia.
(uit De Ruimte van Liefde, auteur Vladimir Megre, uitgever Schildpad Boeken; passages overgenomen met toestemming van de uitgever.)

Het belangrijkste is dat de kinderen hier proberen met elkaar in contact te treden. Als ze daar echt in slagen, zijn de kinderen in staat zich de wiskundestof waarvoor in het reguliere onderwijs tien lesjaren nodig zijn, eigen te maken in slechts één jaar. Dat is hun opgave. Als een kind erin slaagt om in contact te treden met iemand die de betreffende kennis al heeft, dan kan dat. Wat van belang is, is de mate van openheid in hun relaties. Als het contact tussen hun bio-energetische velden tot stand is gebracht, dan kunnen hun veldstructuren probleemloos elkaars informatie lezen. Een bekend voorbeeld hiervan is de band tussen geliefden, die elkaar met een half woord begrijpen. De één heeft het nog niet gezegd, en de ander heeft het al begrepen. Zoals u ziet, doen we er alles aan om te zorgen dat de kinderen zich in alle vrijheid kunnen ontplooien. Ze kunnen alle mogelijke vragen stellen, heen en weer lopen, en ze komen en gaan wanneer ze willen. Het is van groot belang dat de kinderen leren contact te maken en te onderhouden, en dat de ontwikkeling van de relaties gewaarborgd is. Dat is voor de kinderen het belangrijkste om aan te werken – en ook voor de begeleiders van het proces. Dus verwijderen we de hindernissen die dat contact in de weg staan en maken we bijvoorbeeld geen onderscheid in leeftijd. Daar zitten de vijftienjarige Ivan Aleksandrovitsj en de tienjarige Masja naast elkaar. Met daarnaast Sergei Aleksandrovitsj, hij is eigenlijk student, en rondt dit jaar zijn universitaire studie af. ‘Hoe oud is hij?’ Sergei Aleksandrovitsj wordt dit jaar achttien. ‘Dus hij studeert op zijn zeventiende af aan de universiteit?!’ Zo kun je het zien, hoewel wij eigenlijk liever niet van leeftijd spreken. Dat is een belangrijk punt. Kijk eens goed rond: de leraren zijn nauwelijks te onderscheiden van de leerlingen. Toegegeven, dit is wel een bijzondere groep. Deze kinderen konden niet meedoen aan de huizenbouw. Zij hebben nu de taak om zich de tien jaar wiskundestof eigen te maken, zodat ze die vervolgens kunnen doorgeven aan de huizenbouwers. En dit gaat inderdaad lukken, omdat ze samen een systeem van op elkaar afgestemde, integratieve elementen ontwikkelen. 

In ons collectieve oergeheugen ligt de kennis van de opbouw en de wetten van het universum besloten. Dus is het van groot belang te vermijden dat bij de kinderen de gedachte wordt gewekt, dat ze iets niet zouden weten. Als degene die iets uitlegt ervan uitgaat dat zijn leerlingen iets niet weten, dan zullen ze het inderdaad niet weten. De belangrijkste taak van degene die uitlegt, is om een relatie aan te gaan met zijn leerlingen met de intentie om samen een oplossing te vinden, en dan vindt het leerproces geheel automatisch plaats. De leerlingen moeten niet het gevoel hebben dat ze iets uit het hoofd moeten leren, of dat hen iets wordt bijgebracht. De gedachte dat er iemand zou zijn die iemand anders iets leert, zou moeten worden uitgebannen. Door zo samen te werken, voelen ze niet langer de scheidslijn wie van hen leerling is, en wie van hen leraar, en het leren gaat vanzelf. 

Met de kennis die wordt opgedaan tijdens het proces van het vinden van de oplossing, leren ze in feite niets nieuws –ze herinneren zich alleen dingen die ze vergeten waren. Hebt u wel eens van de Pavlovreflex gehoord? ‘de noodzaak is de moeder van de uitvinding’ is een van zijn uitspraken. Het is heel belangrijk dat alles wat de kinderen doen direct verband houdt met hun omgeving, de mensen om hen heen. Ze leren niet alleen voor zichzelf; ze hebben de taak om het geleerde later aan anderen door te geven. Voor hen gaat het niet om een rapportcijfer; ze weten dat ze over een paar dagen het geleerde aan anderen moeten uitleggen. Zij zijn de eerste schakel in het leerproces. 

Elk van hen heeft een groep leerlingen toegewezen gekregen waaraan zij hun kennis en inzichten doorgeven. Ze observeren vervolgens hoe de leden van hun groep zich redden op de bouwplaats, en doen hun best om ervoor te zorgen dat hun groep niet achterblijft bij de anderen. Het principe om dienstbaar te zijn aan anderen, is een belangrijke drijfveer voor hun eigen leerproces. 

Wat de kinderen in feite leren, is de ziel, de aspiraties en de gedachten van iemand anders te begrijpen. Het gaat dus niet zozeer om de wiskunde, als om de Mens die de wiskunde leert. Geen wiskunde om de wiskunde, maar wiskunde als middel om dichterbij de Waarheid te komen. Hoe krachtiger de motivatie van de scholier is, oftewel hoe duidelijker hij of zij inziet waarom en waarvoor iets geleerd wordt, des te succesvoller verloopt de ontwikkeling van hun kennis. 

Het is belangrijk dat er een sfeer van oprechtheid heerst, waar het beledigen en kwetsen van anderen niet aan de orde is. Zo worden de woorden ‘onzin’ of ‘dat heb je verkeerd gedaan’ hier helemaal niet gebruikt. In de Oud-Russische taal bestonden dergelijke negatieve woorden die de beweging stilzetten niet. 


Anastasia

1) Anastasia

De nuchtere Russische zakenman Wladimir Megre ontmoet op een reis met zijn koopvaardijschip over de rivier de Ob twee oude mannen. Zij willen zijn bemanning lenen om een zoemende Siberische ceder – vermaard om zijn heilzame werking – te oogsten. Megre gaat niet in op het dringende verzoek en zet zijn reis voort. Het voorval laat hem echter niet los, en een jaar later keert hij terug naar de plek van ontmoeting. Ditmaal zijn daar niet de beide mannen, maar ontmoet hij hun kleindochter, Anastasía. Het is het begin van een bijzondere relatie met een vrouw die - zonder huis - in volstrekte harmonie met haar omgeving in de taiga woont, nooit naar school is geweest en niettemin op de hoogte is van de gebeurtenissen in de wereld en de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Anastasía heeft niet alleen een visie voor de aarde en de mensheid, ze lééft die visie, en in het eerste boek De Zoemende Ceder maakt ze Megre deelgenoot…


De Rinkelende dennen van Rusland

2) De Rinkelende dennen van Rusland

Een deel van dit boek is gewijd aan Vladimir Megre's terugkeer in de ‘gewone wereld' na zijn verblijf bij Anastasia en aan het proces van de totstandkoming van het eerste deel. De reacties van lezers op het eerste boek hebben de auteur meer vertrouwen gegeven. Dit geeft hem de moed en inspiratie om in dit tweede deel enkele verhalen prijs te geven die hij eerder nog niet aan het papier durfde toevertrouwen.

Megre neemt de lezer mee van de oude geschiedenis van de mensheid naar onze toekomst, van de harde werkelijkheid van het leven in Moskou naar de ‘magische' gebeurtenissen op het veldje in de taiga, van de dolmen in de Kaukasus naar de winning van pijnboompittenolie.


De Ruimte van Liefde

3) De Ruimte van Liefde

Vladimir Megre gaat opnieuw op bezoek bij Anastasia, om zijn zoon te zien en om antwoorden te krijgen op de talrijke vragen van de lezers. Onderweg merkt hij, dat hij allang niet meer de enige is die van plan is Anastasia op te zoeken. Zijn verhaal hierover biedt nieuw inzicht in geweldloosheid en de onbegrensde macht van Liefde...

In dit derde deel bijzondere aandacht voor opvoeding en onderwijs, uiteenlopend van de rol van de ouders, tot het belang van borstvoeding, tot een voorbeeld van een school waar ‘Anastasia’s antisysteem’ in praktijk wordt gebracht, met wondere resultaten. Verder komen uitvoerig aan bod: de kracht van ons denken dat de toekomst van de Aarde kan beïnvloeden, en adviezen hoe iedere mens Anastasia’s droom van een gelukkig leven in praktijk kan brengen. Het begint allemaal met de schepping van een Ruimte van Liefde, waartoe we allemaal in staat zijn.


Schepping

4) Schepping

‘Zie, Vladimir, het is maar zo’n klein zaadje. Maar wanneer je het in de aarde stopt, groeit er een machtige ceder uit. Niet een eik, een esdoorn, of een roos, alleen maar een prachtige ceder. Die ceder zal weer zaden produceren, en ieder zaadje zal, net als het allereerste, alle informatie van de oorspronkelijke bron bevatten. Het maakt niet uit wanneer het zaadje in contact komt met de aarde – al was het miljoenen jaren geleden of is het ver in de toekomst – er zal altijd alleen maar een cederplantje uit dit zaadje kunnen ontspruiten. Daarin, in ieder zaadje van Gods volmaakte Schepping, is alle informatie vastgelegd. Miljoenen jaren zullen verstrijken, maar die zullen de informatie van de Schepper niet kunnen uitwissen. En aan de Mens – het hoogste wezen van de schepping – heeft de Schepper alles geschonken op het moment van de schepping. Alle waarheid en alle toekomstige realisaties heeft de Vader van het begin af aan in Zijn geliefde kind vastgelegd, geïnspireerd door Zijn grote droom.’


Wie zijn Wij?

5) Wie zijn Wij?

In dit boek, dat werkt als een volle teug verademende boslucht, schetst Megre, aan de hand van zijn belevenissen met Anastasia, het ontstaan van een schitterende toekomst, een ongekende wereld die binnen handbereik is van eenieder die er warm voor loopt: inspirerend, hoopgevend en haalbaar. Velen van ons zien de Natuur als iets dat losstaat van onszelf; als een omgeving waar we onze vakantie doorbrengen, of gaan wonen als we rijk zijn of gepensioneerd. En velen van ons zijn het leven in de grote stad, het werken in gebouwen met airco, en het eten van genetisch gemanipuleerd voedsel als 'natuurlijk' gaan beschouwen – net zo 'natuurlijk' en onvermijdelijk als milieuvervuiling, oorlog en de aanwezigheid van verwoestende wapentechnologieën. In Wie Zijn Wij? draait Anastasia die omgekeerde wereld weer om.

In Schepping hebben we kunnen lezen hoe het – in den beginne – bedoeld was, en in Wie Zijn Wij? kunnen we ons laven aan een beeld van hoe het kan worden. En zo kan het worden op deze Aarde als we in staat zijn ons allereerst een voorstelling te maken van een prachtige wereld, en dan de inspiratie en de daadkracht hebben om te werken aan de verwezenlijking daarvan. Anastasia laat ons zien dat zo'n betere en leefbare wereld geen utopie hoeft te zijn, dat het alleszins haalbaar is om in harmonie en zonder zorgen te leven, en dat we de tijd die dan beschikbaar komt, kunnen gebruiken voor zaken die ons vreugde en vervulling bieden. De ontplooiing van onze sluimerende vermogens zou daar wel eens een belangrijk onderdeel van kunnen zijn.


Het Familieboek

6) Het Familieboek

Vladimir Megre ontmoet zijn inmiddels vijfjarige zoon, en komt tot verbijsterende inzichten. Het boek over de geschiedenis van de mensheid, dat hij heeft meegebracht voor zijn zoon, leidt tot gesprekken met Anastasia over onze oude geschiedenis en de cultuur van de Veden.

[...] Een kind moet de hele geschiedenis van de mensheid kennen zonder misleidende vervormingen. Pas daarna kan de opvoeding beginnen. Vraag aan een kind: “Hoe kunnen we de situatie van nu veranderen?” Het kind zal niet meteen het antwoord weten. Niet ogenblikkelijk. Maar hij zal het vinden! Een andere gedachte zal het overnemen – een scheppende gedachte. Oh, het opvoeden van kinderen! Je moet begrijpen, Vladimir, dat één oprechte vraag, samen met het verlangen van de ouders om het antwoord van hun eigen kind te horen, in staat is om ouders met hun kinderen te verbinden – om hen gelukkig te maken – voor eeuwig. De gezamenlijke tocht naar geluk is oneindig.


De Energie van het Leven

7) De Energie van het Leven

'Door te vertellen over familiedomeinen heeft Anastasia in feite het grootste geheim van Goddelijk leven onthuld. Ze heeft de mens de weg terug naar het paradijs getoond.' Citaat Anastasia’s grootvader.

Als mensen hebben we allemaal de energie van het denken tot onze beschikking – de energie die de hoofdrol speelt in ieder scheppingsproces, omdat aan iedere manifestatie een gedachte voorafgaat. Anastasia’s grootvader vertelt over het belang van onze gedachtesnelheid, hoe we deze kunnen verhogen – en hoe het eigenlijk gekomen is dat deze zo drastisch is afgenomen, met voorbeelden uit de lichte en duistere kanten van onze geschiedenis. En hoe onze voeding en ons contact met de natuur op onze gedachtesnelheid van invloed zijn. De gevolgen van ‘ondoordachtheid’ zijn overvloedig zichtbaar in de wereld om ons heen. De energie van het leven toont ons alternatieven, en de weg om deze te verwezenlijken. Er zijn wel degelijk oplossingen, zelfs binnen handbereik.


Een nieuwe beschaving

8) Een nieuwe beschaving

[…] En haar zacht uitgesproken woorden vinden stilletjes hun weg door een eindeloze stroom van informatie die dreunend en krijsend op de tv-schermen en in tal van andere media verschijnt. Haar woorden vinden hun weg en worden door mensen waargenomen. En degenen die deze woorden horen, geven antwoord met een gitaarsnaar en een lied, maar dikwijls ook met daden. Ze geven hun leven op een andere manier gestalte. […]

Geld, economie, democratie, politiek, het zijn begrippen die in onze huidige beschaving zo vaak opduiken, dat we ze bijna als natuurwetten beschouwen en geneigd zijn deze denkbeelden als uitgangspunt te nemen voor onze waarneming van de werkelijkheid en voor de oplossing van problemen in de samenleving. ‘Wat de werkelijkheid is, zou slechts door jouw eigen wezen moeten worden vastgesteld,’ herhaalt Anastasia keer op keer. Hoe zouden de wereld en ons leven eruitzien als we onze planeet en onze relatie met de planeet als de basis van welvaart en welzijn zouden beschouwen? Met als gevolg een economie op basis van het leven? Een hectare grond in eigen bezit voor iedere gezinseenheid die dat zou wensen, zou volgens Anastasia voldoende zijn om een leven in vrijheid, veiligheid en overvloed gestalte te geven.


 

Het geheim van de foto!

Het geheim van de foto!

Toen Anastasia in Moskou was gearriveerd, vertelde Vladimir Megre haar, dat de reclameadviseur erop stond dat op de omslag van het boek een opvallende en zo mogelijk naakte vrouw moest worden afgebeeld, en een dier, en een kind. Of het feitelijk klopte, en of het de lading van het boek dekte, was van ondergeschikt belang. Op een pakje Camel staat tenslotte ook een dromedaris afgebeeld, en daar maakt het ook niemand wat uit dat in het pakje geen kamelen maar sigaretten zitten, aldus de reclameman.

Anastasia vond het voorstel van Vladimir om makeup te dragen heel vermakelijk. ‚Wat boeiend! Nu, als jij dat graag zo wilt, dan gaan we het proberen...' Intussen is duidelijk geworden dat achter haar snelle toezegging niet alleen vrouwelijke belangstelling en nieuwsgierigheid schuilgingen, maar ook de wijsheid van de heremiet uit de taiga. Met het vervullen van de wens van haar geliefde, behield ze de mogelijkheid om onopvallend haar gang te kunnen blijven gaan in het echte leven. 

Tegenwoordig, nu veel onuitgenodigde pelgrims pogingen in het werk stellen om Anastasia's woonplaats te bereiken, vaak voor doeleinden die alleen hun eigenbelang dienen, wordt de existentie van Anastasia en haar zoon in gevaar gebracht.


Het moge duidelijk zijn dat alleen de begroeiing van de Siberische taiga onvoldoende is om zich voor ongewenste gasten te verbergen. In de eenvoudige, onopvallende kledij, die ze draagt wanneer ze zich als een gewone plattelandsvrouw onder de mensen begeeft, en zonder makeup, blijft ze anoniem en slaagt ze erin de belegeraars uit de weg te gaan. Ondanks de makeup ziet Anastasia er op de foto niet echt als een model uit. Niets kan de oprechte, warme uitdrukking in haar blauwgroene ogen verhullen, de in de verte gerichte, wilskrachtige en heldere blik, de amper waarneembare glimlach van de ziel rond haar lippen, haar zelfvertrouwen en haar geloof in de mensen. Haar buitengewone gelaatstrekken zijn zuiver en van een grote schoonheid gebleven.

Uitgeverij: Schildpad Boeken & Productie

Rob Greuter
16 augustus 2013
Geactualiseerd: 24 februari 2016