opc_loader

Wensenlijst

Gekruid en duidend

​Eerlijke en zinvolle bijsluiters!

Verwarring alom aangaande de vele berichten en petities over Europese wetgeving traditionele kruidengeneesmiddelen. Laten wij enige duidelijkheid en duiding scheppen.

Bron van alle onrust is de 7 jaar geleden ingevoerde richtlijn waarvan de overgangsperiode eindigde op 30 april 2011. De EU besloot indertijd een vereenvoudigde registratieprocedure op te zetten voor kruiden met een geneeskrachtige werking. Deze zouden eigenlijk onder de geneesmiddelenwet vallen. De eisen zijn streng maar minder streng dan bij geneesmiddelen. Wel moeten productenten aantonen dat kruidenproducten 30 jaar worden gebruikt waarvan 15 jaar in de EU. Veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit dienen onderbouwd te worden met behulp van rapporten van deskundigen enerzijds en op basis van langdurig gebruik en ervaringen anderzijds. Deze lichtere registratieperiode is per 30 april vervallen.

Kruidenproducten zijn complexe natuurlijke producten, ze bestaan nu eenmaal niet uit enkelvoudige stoffen. En juist dit gegeven maakt een eenduidige en behapbare beoordeling, laat staan bewijsvoering erg lastig, welhaast onmogelijk.

Een Europees kruidencomité is bezig om van een aantal kruiden een zogenaamde monografie op te stellen. Hiermee kan de informatievoorziening en daarmee de beoordeling vereenvoudigd worden. Fytotherapie zal zo feitelijk onderdeel worden van de geneesmiddelenwet. Kruidenproducten die falen voor een beoordeling krijgen geen registratie geneesmiddelenwet. Deze zullen onder de Warenwet gaan vallen en mogen er geen gezondheidclaims meer aan verbinden. Alles om de ‘domme’ consument te beschermen.

Overigens blijven gezondheidclaims voor voedingsmiddelen wel mogelijk mits de Europese voedingsautoriteit EFSA deze goedkeurt. Ergens in 2012 zal de EFSA starten met de beoordeling van al ingediende claims van kruidenproducten. Tot dan mogen fabrikanten nog van alles roepen. In Nederland wordt deze regel echter met voortvarende hand geschonden. Industrieorgaan KOAG/KAG klikt van alles door naar de vWA (Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, die vervolgens hoge boetes uitdeelt. Jazeker, allemaal gebaseerd op lijsten die er nog niet zijn, noem het een toekomstige vordering. Een -om het heel voorzichtig te zeggen- uiterst merkwaardige en onwelriekende en bovendien in de praktijk volstrekt willekeurige situatie die vooral de leden (lees sponsoren) van het KOAG/KAG lijkt te beschermen.

Hoe dan ook, dit hele project zal de Europese belastingbetaler heel veel gaan kosten. Tenminste geld, gezondheid, keuzevrijheid en omzet. De grote winnaar is de farmaceutische industrie. Bovendien is dit project gedoemd tot mislukken. Mensen die enigszins bekend zijn met fytotherapie begrijpen dat. Één kruid is geen kruid. Een effectieve behandeling is maatwerk en zal vaak bestaan uit een complex van kruidenpreparaten. Derhalve onmogelijk te standaardiseren. En dan de geneeskrachtige werking van bijvoorbeeld onze groenten. Knoflook, broccoli, asperges. Gaan we die straks zowel als waren én als geneesmiddel registreren? Ja dus, daar lijkt het wel op.

Wat mij nog het meeste stoort is de heiligverklaring van de ‘geneesmiddelenwet’ en alles wat daarmee samenhangt. Er zijn nauwelijks geneesmiddelen geregistreerd, wel grote hoeveelheden peperdure chemische troep (voornamelijk symptoombestrijders) die geheel gelegaliseerd snel of langzaam slopend hun lichaam en geest vernietigende werk mogen voortzetten. En dan onze artsen. Ken jij nog een regulier arts die zich kan en wil houden aan de eed van Hippocrates, de orginele eed? Ik niet.

Mijn voorstel

  • Maak onderscheid tussen geneesmiddelen en symptoombestrijders, dat geeft de patiënt duidelijkheid en stof tot nadenken.
  • Houdt alle ‘geneesmiddelen’ opnieuw tegen een sterk onafhankelijk licht.
  • Verplicht tot die tijd de volgende disclaimer voor ieder kruidenpreparaat: ‘Dit product is niet geregistreerd als geneesmiddel of symptoombestrijder. De waarde van de hierop van toepassing zijnde gezondheidsclaim(s)s en het gebruik van dit product is geheel voor eigen risico en kan uw gezondheid schaden.’
  • Verplicht tot die tijd de volgende disclaimer voor ieder geneesmiddel: ‘De waarde van de hierop van toepassing zijnde gezondheidsclaim(s) en het gebruik van dit product is geheel voor eigen risico en kan uw gezondheid schaden.’


Eenvoudig, transparant, kosteneffectief en doeltreffend. Honderden mensen kunnen hiermee uitzien naar zinvoller projecten, miljoenen mensen kunnen weer gerust zijn.

Op ons aller gezondheid!


Rob M.M. Greuter
7 mei 2011
Actualisatie: 16 oktober 2015