opc_loader

Wensenlijst

De principes van de Natuurlijke Hygiëne

De Natuurlijke Hygiëne kan jou geluk, gezondheid en levenskracht brengen!

Hygiëne is meer dan het dagelijks toilet. Het is belangrijk om een uitwendige basishygiëne aan te houden. Reinig je elke dag met water, poets je tanden, was je handen na een vuil karwei of wanneer je met voeding bezig bent.

We hebben onze maatschappij zo gestructureerd dat afval buiten onze leefwereld wordt opgeslagen en behandeld. Hiermee voorkom je zeker narigheid, maar voorkom je niet dat je iedere dag je innerlijke mens vervuilt door een voeding die niet deugt. Natuurlijke Hygiëne baseert zich op de levenswetten. Deze regels zijn zo primair omdat ze bepalen aan welke wetmatigheden het leven gehoorzaamt. Weinig mensen hebben weet van deze wetten, of kennen slechts de door mensen veranderde inhoud die soms lijnrecht tegenover het levensprincipe staat. Natuurlijke Hygiëne gaat ervan uit dat de mens een natuurlijk wezen is en dat de mens als deel van dit geheel, hierin een voeding vindt die volledig is en geen enkele verandering moet ondergaan, d.w.z. een voeding die niet hoeft te worden gebakken, gebraden of gekookt. Deze norm vormt het onderscheid of iets al dan niet door de natuur als voeding voor de mens is bedoeld.

Wat wij gewoonlijk ziekte noemen, is meestal een zinvol proces van zuivering: het lichaam ervaart dat de mate van tolerantie die haar eigen is, overschreden werd en reageert met een zuiveringsactie. Het lichaam reageert met koorts, vermoeidheid, slaperigheid of slapeloosheid. Omdat we deze symptomen niet begrijpen en er niet kunnen mee omspringen worden de symptomen onderdrukt. Met Natuurlijke Hygiëne in het achterhoofd, hebben wij begrepen, dat iedere aandoening een oorzaak heeft en dat de oorzaak moet verwijderd worden om echt te genezen. Negeer de levenswetten niet langer, maar probeer, door ze te begrijpen en te bestuderen, er vertrouwd mee te raken. Zo kan je de beste levensvoorwaarden scheppen voor meer energie. Ziekte is geen toeval. Het is het resultaat van een levens- en voedingsstijl die te wensen overlaat.

Reductie van ziekte is mogelijk. Stop het gebruik van dierlijk voedsel, vooral in de vorm van vlees. Daardoor zullen zich minder zuren in het lichaam vormen. Ook rottingsproducten en andere toxines worden in het lichaam niet gevormd.

Beperk de consumptie van dierlijke vetten, in iedere vorm. Wees bovendien zuinig met andere (plantaardige) vetbronnen. Gebruik bij voorkeur rauwe olijf- en lijnzaadolie van koudgeperste kwaliteit of beter nog : vetten in combinatie met hun natuurlijke drager, d.w.z. waarin vetten geïntegreerd zijn in het geheel. Verhitte vetten worden in de Natuurlijke Hygiëne afgeraden.

Eten is meer dan alleen een fysieke behoefte. Dat weet ook de Natuurlijke Hygiëne. Eten wordt dan ook met veel zorg en liefde bereid, zonder het te verknoeien door koken of door industriële processen, en als een lust voor ogen, neus en mond op de tafel gebracht. Door langzaam en veel kauwen gun je jezelf een maximum aan tijd om ten volle te genieten van de heerlijke natuurlijke aroma's van alle lekkere dingen uit de natuur.

Het natuurlijke zo natuurlijk mogelijk is een gouden regel voor de Natuurlijke Hygiëne. De natuur is niet te verbeteren. Elke ingreep betekent een verarming en berooft het voedingsmiddel, en later de eter ervan, omdat de bestanddelen worden gewijzigd. Dit kan resulteren in tekorten.

Natuurlijke Hygiëne is geen saai dieet. Het is een voedingsstijl die totaal anders is. Toch heeft geen enkel mens die de natuur observeert, apprecieert en respecteert er moeite mee. Het is zo logisch en vanzelfsprekend, omdat het de dichtst mogelijke benadering is van het voedselprobleem met de wetten van de natuur zelf.

Saaie diëten werken psychologisch funest. Daarom kan niemand ze blijven volhouden. Meestal zijn ze gebaseerd op onjuiste principes en ontbreekt de motivatie. Natuurlijke Hygiëne is geen afstraffing of beproeving. Het lijkt meer op een traktatie voor al je cellen die nu, na zoveel jaren eindelijk krijgen waar ze recht op hebben.

Natuurlijke Hygiëne probeert door de juiste voedselkeuze slechts een minimum aan giftige stoffen in het lichaam toe te laten en door de toepassing van de juiste voedselkeuze zo weinig mogelijk gifstoffen zélf te vormen. Alle gevormde toxinen die in het lichaam al of nog aanwezig zijn dienen het lichaam zo snel mogelijk te verlaten. Natuurlijke Hygiëne schept zo gunstig mogelijke voorwaarden voor het ontgiften van het lichaam o.m. door de voedselkeuze die duidelijk eliminerend werkt.

Natuurlijke Hygiëne houdt rekening met de biologische cyclussen, die de fysiologische intensiteit van het lichaam en zijn organen volgens de tijd bepalen. Zo spreken wij van de drie voornaamste dagindelingen:

  1. De eliminatiecyclus in de vroege ochtenduren tot de middag (04.00 tot 12.00 uur).
  2. De assimilatiecyclus vanaf de middag tot de avond (12.00 tot 20.00 uur).
  3. De ordeningscyclus (transformatie) tijdens de nacht (20.00 tot 04.00 uur).


Door het voedsel op de juiste manier te kiezen, wordt deze kringloop zo goed mogelijk gerespecteerd en wordt overbelasting vermeden.

Natuurlijke Hygiëne volgt de behoefte van het lichaam en kiest voedsel volgens deze behoefte. De mens heeft een specifiek verteringsstelsel en heeft behoefte aan voeding die aangepast is aan de kenmerken van dit verteringssysteem. Wat hieraan niet aangepast is, kan geen menselijke voeding zijn. De behoefte tot koken of bereiden komt precies door deze verkeerde voedselkeuze.

Natuurlijke Hygiëne kiest voeding die uit zichzelf een genoegen is om gegeten te worden. De noodzakelijkheid tot specerijen, scherpe kruiden, peper en zout is het resultaat van een verkeerde, gekookte en smaakloze voeding. Natuurlijke Hygiëne wil het natuurlijke smaakgevoel herwaarderen en ontwikkelen.

Natuurlijke Hygiëne distantieert zich van de gangbare technieken van prikkelen, kalmeren, stimuleren en andere ingrepen op het menselijke systeem. Zij gaat ervan uit dat het menselijk organisme zichzelf regelt en geen enkele onnatuurlijke inbreng behoeft. Elke onnatuurlijke inbreng door prikkelende stoffen, voedingssupplementen en medicijnen heeft tot doel de natuurlijke werking en zin van het organisme te wijzigen, met de bekende gevolgen.

Het probleem constipatie bij de Natuurlijke Hygiëne bestaat niet. Door de inname van voldoende natuurlijke voeding en vezelstoffen functioneert de darm probleemloos en worden ongebruikte (en opgebruikte) stoffen snel afgevoerd. De stoelgang is normaal en verlaat het lichaam zonder inspanning of pijn. Natuurlijk voedsel bevat veel water. In deze natuurlijke verhouding is het perfect en gezond, aangepast aan de behoefte.

Voedsel wordt niet klakkeloos door elkaar gegeten. Het spijsverteringsstelsel wordt niet langer als een afvalbak behandeld. De darm wordt niet herleid tot een stinkende riool. In de Natuurlijke Hygiëne worden de voedselcombinaties gerespecteerd, in overeenstemming met de natuurlijke wetmatigheden.

Fruit is volledig voedsel. Het is het ideale begin van de dag en behoeft geen aanvulling.

Gewichtsbeheersing zal overbodig worden door het ontgiften van het lichaam, door juiste voedselkeuze en juiste voedselcombinaties.

Overeten behoort tot het verleden omdat de voedingsmiddelen die eigen zijn aan de Natuurlijke hygiëne zich daar niet toe lenen en omdat er een natuurlijke verzadiging optreedt.

Fruit en groenten zijn de basis van gezonde energievoeding. Iedere dag zijn er groene groenten, broccoli, salade, gekiemde zaden, kool, enz. Eet mooie oranje vruchten, sinaasappel, tomaat et cetera. Deze voeding bevat veel vitamines en biologisch actieve mineralen.

Word energievriendelijk : eet juist. Stop alle verspillingen van je energie door verkeerd te eten.

Natuurlijke hygiëne heeft aandacht voor onze kinderen en jeugd. Zij vindt dat deze jonge mensen recht hebben op het beste. Zij hebben recht op goede informatie (opvoeding) en voeding.

Energiebewust etende mensen verkiezen geen gebruik te maken van alcohol, koffie, rookwaar en de vele andere aanvaarde drugs. Zij zijn tegen de natuur en tegen het leven. Omdat wij teveel van het leven houden, dat we als een geschenk ontvangen, verkiezen wij het niet door eigen toedoen te beschadigen.

Natuurlijke Hygiëne is geen therapie, maar een verzameling levensgedragingen die aan de biologische en persoonlijke noden van een persoon beantwoorden. De beleving van dit gedrag helpt gezondheid te vrijwaren en/of te herstellen tot het hoogst mogelijke niveau, zonder geweldpleging op het lichaam.

In Natuurlijke Hygiëne is therapie enkel en alleen gerechtvaardigd wanneer ze voor het lichaam een absolute noodzaak betekent. Een gezond lichaam en geest behoeven geen therapie.


Als jij achter deze principes (neem ze niet dogmatisch) kan staan, dan is de Natuurlijke Hygiëne voor jou bedoelt. Van jou, in jou. De toepassing ervan zal je geluk, gezondheid en levenskracht brengen!


Aanbevolen aanvullend leesvoer

Voedingsleer volgens de Natuurlijke Hygiëne
Gouden regels voor verstandige fruitcombinaties
Ontbijtprogramma volgens de Natuurlijke Hygiëne
Natuurlijke Hygiëne
Stop vermoeidheid

De kracht van Fruit


Auteur: Stefaan de Wever, oprichter van Stichting De Groene Dag
Vertaling: Rob M.M. Greuter
Actualisatie: 11 oktober 2015