opc_loader

Wensenlijst

Nieuwe Wereld

Een visie op de nieuwe wereld en de rol van religie, spiritualiteit, wetenschap, seksualiteit en individuatie

Cyclus

Alles in het leven is cyclisch. Iedere dag komt de zon op en gaat hij onder. We hebben dagen, weken, maanden en jaren. En zo zijn er ook grotere cycli te herkennen. De Maya’s hebben het over een cyclus van 26.000 jaar met kleine cycli van 2000 jaar. In het jaar 2012 hebben zij een grote verandering voorspeld. De relatief kleinere beweging waar we nu in zitten betreft het loslaten van een rationeel tijdperk, dat sinds de verlichting is begonnen. Rationele waarden die ik als een mannelijke kwaliteit beschouw, hebben ons veel gegeven, zoals technologie en vooruitgang. En nu is het tijd om vanuit dit DOEN te ontspannen in het ZIJN en ons zo over te geven aan de natuurlijke cyclus van het leven en toe te staan dat het stil wordt en we in liefde samenzijn. Niet langer te zoeken naar nog meer, maar te genieten van alles wat er is. Welvaart en kennis kunnen we zo bewust inzetten om de liefde op aarde te manifesteren.

Religie en spiritualiteit

In deze verschuiving opent de mens zich opnieuw voor het niet waarneembare. Religie gaat een andere rol spelen. Het is niet langer een moraal opgelegd door de kerk, maar een geloven dat in ieder individu een eigen vorm aanneemt. Een geloof in liefde en energie en daarin zal de mensheid haar magische krachten ontwikkelen. Jezus was een mysticus. Hij kende de mystieke krachten van liefde. Hij was een alchimist met kennis van gnosis. Hij kon genezen en spelen met de elementen. Vanaf het moment dat zijn verhaal werd opgeschreven in de bijbel, is de essentie ervan verloren gegaan. Anderen hebben woorden gegeven aan de ervaring van een mysticus. Anderen hebben verhalen vanuit een moreel oogpunt verteld. Duizenden jaren hoopten mensen op verlossing van zonden die niet bestaan. Langzamerhand was het dogma niet langer bevredigend en maakten mensen zich los van religie. Met het verdrietige gevolg dat veel mensen zich volledig hebben afgesloten voor het sacrale. Maar met de behoefte aan zingeving van het bestaan en hulp van globalisering, ontstaat een spiritueel bewustzijn. Maar spiritualiteit heeft hetzelfde gevaar in zich, om opnieuw een dogma te worden, wanneer de weg niet verinnerlijkt wordt. Het vraagt zuiverheid en een rijpe verbinding met dierbare reisgenoten die kunnen spiegelen.

Oervrouwelijke sensualiteit

De huidige transitie wordt gedragen en geleid door oervrouwelijke sensualiteit. Oer staat voor “ancient”. Iets wat er altijd al is geweest. Iets wat diep voelt en puur. Iets wat in het binnenste van de mens ligt. Het diepste mysterie en tegelijk rauw aan de oppervlakte.

Vrouwelijkheid is iets wat in westerse maatschappijen de nabije geschiedenis nauwelijks ontwikkeld is. Vrouwelijke waarden zijn naar de achtergrond verdwenen en worden eerder veroordeeld dan gewaardeerd. Een menstruerende vrouw is vies, chagerijnig en irritant en haar bloed wordt weggestopt in een “black invisible string”. Wie herinnert zich nog de kracht van een menstruerende vrouw? Dat haar poorten naar hemel en aarde volledig geopend zijn en haar energie reinigend en helend is? Ook gevoel en geloof zijn aspecten die geen ruimte krijgen, omdat ze niet voldoen aan evidentialistische wetenschappelijkheid van ons wereldbeeld. Voelen, geloven, stromen, liefde, vrouwelijkheid, sensualiteit, passie, genot, beweging en acceptatie zijn waarden die ons als een baarmoeder zullen dragen, tot wijzelf de nieuwe wereld baren.

Wetenschap

De rol van de wetenschap is hierin erg belangrijk gebleken. De moderne wetenschap bouwt een brug tussen kennis en kennen. Allerlei wetenschappelijke onderzoeken leveren evidentie voor het bestaan van spirituele en religieuze zaken, zoals de invloed van energie en de scheppingskracht van intentie en gedachten. Zo is het juist ook de wetenschap die deuren opent naar een nieuwe wereld.

Rituelen

Een andere belangrijke factor in deze verschuiving is de terugkeer van rituelen. Het markeren van verandering en beweging met behulp van rituelen is essentieel om de mens tot haar volle wezen te laten uitbloeien. In de westerse maatschappijen is een gebrek aan inwijding in het mysterie van het leven. Veel mensen leven een leven van middelmatigheid en nemen hier zelfs genoegen mee. Zij sterven zonder de werkelijke potentie van het mens zijn te ontdekken. Bovendien komt veel van ons lijden voort uit een verslaving aan drama, door gebrek aan Gnosis (wijsheid). In de komende tijd zal ieder mens op zijn of haar eigen manier de weg van initiatie bewandelen en op geheel eigen wijze de ogen openen voor de liefde.

Inwijding

Ieder individu gaat een eigen weg naar zelfrealisatie. Dit gaat over heelheid vinden in jezelf, over de weg van initiatie, naar je binnenste. In oordeelloosheid en liefde kijken naar hoe jouw ego-construct is opgebouwd, is het begin van een zoektocht naar jouw ware zelf. Dit is als het vrouwelijke gezicht van God. Zij die met zachte, oordeelloze ogen kijkt. Zij die niet kan vergeven, omdat ze geen zonde kent. Deze filosofie gaat er van uit dat de mens in essentie goed is, liefde is. In het diepst van jouw eigen wezen ontdek je de mystieke wijsheden die jou in je leven dragen. Je leert te leven met de wetten van de natuur en ze niet tegen te werken. Je ontspant je in de stroom van het leven en geeft je er aan over. Een inwijding is een moment van een openbaring, een diep inzicht of een ervaring van een goddelijke aanwezigheid. Hoe dan ook is het een moment van je opgenomen voelen. Het leven neemt je op in haar armen. Deze ervaring kan een enkele ervaring zijn, als gevolg van een leerproces of een reeks van gebeurtenissen. Een inwijding kan bedoeld en onbedoeld gebeuren (zoals een bijna-dood-ervaring). Een inwijdingsritueel helpt om de inwijding in het wezen van de mens te verankeren. Een inwijding is niet zonder gevolgen. Het verandert je hele leven en stelt je leven automatisch dienstbaar aan de inwijding. Het ontvangen van levenswijsheid gaat gepaard met de belofte deze wijsheid tot leven te brengen op jouw unieke wijze.

Liefde en seksualiteit

Het gebrek aan inwijding in het mysterie van leven, is ook zichtbaar in hoe we met onze liefdesrelaties en seksualiteit om gaan. Door een onvermogen om een spirituele relatie te creëren die dienstbaar is voor ieders groei, zijn er meer scheidingen dan ooit. Het is onvermogen om frustratie, teleurstelling, jaloezie, woede en confrontatie een plek te geven. Ook het vele vreemdgaan is een teken van zoeken, niet weten en afgesneden zijn van de liefde. Een tegenreactie op deze onbevredigende vorm van monogamie, is polyamorie. In meerdere geliefden, wordt de illusie van een perfecte partner gecreëerd. Zo is er van alles een beetje, en niets volledig. Iedere relatie is een confronterende spiegel om nog meer van onszelf te mogen ontmoeten. Seksualiteit is hierbij een poort naar een eenheidservaring. De manier waarop seksualiteit nu vaak gebruikt wordt is om een plaatje in het hoofd te bevestigen. Geile porno, een lekker kontje, mooie ronde borsten of een harde stijve pik zijn dingen die belangrijk worden gevonden. En hoewel dat alles heerlijk is, is het ook beperkt. Achter deze plaatjes ligt de rijkdom en het vraagt een ruim bewustzijn om in de intensiteit van seksuele energie diep aanwezig te kunnen zijn. Het gemis van deze diepte, aanwezigheid en eenheid heeft eerst een slag op vrouwen gehad. Zij laten zich misbruiken voor pornografische hoererij. Zij voldoen aan de plaatjes in de hoofden van het mannelijke patriarchaat en zoeken hierin naar waardering en respect van een vaderfiguur. Steeds meer vrouwen realiseren zich de pijn van het gemis en het diepe verlangen dat zij ervaren in het contact met een man. Het verlangen om niet alleen in haar lichaam, maar tot in haar ziel gepenetreerd te worden met mannelijk bewustzijn. Ook mannen beginnen dit verlangen te voelen. Steeds meer mannen erkennen de leegte en zien dat het als een apporterende hond is, keer en keer opnieuw achter dezelfde geilheid aanrennen voor een zeer kortstondige bevrediging.  Steeds meer mannen voelen zich afgesneden van oervrouwelijke sensualiteit en verlangen ernaar. Seksualiteit kent een schaduwzijde, die we dienen te omarmen. Het gemis aan volledigheid van alle aspecten van seksualiteit, vraagt om heling. Lichamen zijn geblokkeerd, getraumatiseerd en vaak uitgeschakeld. Seksuele heling in de vorm van rituelen en massages, kan je opnieuw in verbinding brengen met de wijsheid van het lichaam en zo in verbinding met jouw seksuele energie. Zodat deze weer vrijelijk door het hele lichaam mag stromen en je dagelijks voorziet van levenskracht en vreugde.

Het is tijd voor liefde

De tijd is gekomen om meer ruimte te geven aan de liefde. De verbinding met de liefde is essentieel om de transitie waar we nu in zitten, die gepaard gaat met zichtbare crisis, te doorleven. Het is via de verbinding met de liefde in onszelf dat we de eenheid van het universum kunnen ervaren. En tot de zelfrealisatie te komen dat wij zelf het universum zijn.

Niet vanuit naïviteit, hoop, verlangen of geloof. Maar vanuit het diepe ervaringsweten dat de mens een belangrijke schakel is in het universum. Een schakel om de liefde te manifesteren. Het is tijd om deze verantwoordelijkheid te gaan dragen, door onszelf innig, oneindig en onvoorwaardelijk lief te hebben. Want door het individu te beminnen, bemin je het geheel waartoe het behoort. Door de liefde te beminnen, (her)ont-dekken we het paradijs op aarde. Het paradijs dat wij zelf zijn.

De mens is veel grootser dan wij nu kunnen bevatten. En de mens heeft een functie, zoals alles in de natuur. Maar de mens heeft als enige het ‘vrije denken’, wat ons direct loskoppelt van onze natuurlijke zijn. Daarom dienen wij dit vrije denken bewust in te zetten, om ons natuurlijke zijn opnieuw te ervaren. Het is tijd verantwoordelijkheid te nemen voor wie we zijn en zo actief deel te nemen aan de evolutie die plaatsvindt. Onze plek weer terug te vinden. Thuis te komen na verdwaald te zijn. Door zachtheid, liefde, vertrouwen en overgave te verbinden met daadkracht, verantwoordelijkheid, leiding en manifestatie, ontstaat heelheid en creatie. Dan ontvouwt het tijdperk zich waarin we werkelijk niets te kort komen. Een magische utopie die werkelijkheid wordt.

Micro en macro

Een betere wereld begint bij jezelf. Deze uitspraak is waar in vele lagen. Letterlijk door zelf meer bewust te worden, wordt de wereld meer bewust. Jouw individu heeft effect op het collectieve veld, als wanneer een steen die in het water wordt gegooid oneindige rimpels veroorzaakt. Processen werken op micro en macro niveau hetzelfde en tegelijkertijd. Hoe jij met woede omgaat, zo gaat de wereld om met woede. Wanneer er in jou een plek mag zijn voor deze energie, dan creëer je een plek in de wereld voor deze energie. Wanneer jij jouw behoefte aan wraak heelt, los je de wraak in de wereld op. Wanneer jij jouw ouders vergeeft, vergeeft de wereld de mensheid. Wanneer jij je hart opent voor geven, dan open je de wereld voor geven. Het hele universum is één geheel en alles heeft ongekend veel invloed op elkaar. Het klapt als kleine russische poppetjes in elkaar. Kwantumfysica laat zien dat we letterlijk één zijn. Vergeef, heb lief, open je hart en oorlog en armoede zal uit de wereld verdwijnen. Andersom geldt hetzelfde: zolang jij armoede en oorlog in de wereld waarneemt, is er armoede en oorlog in jou. Alles is een keuze, kies ieder moment opnieuw voor liefde, in het klein en in het groot, en verander de wereld enkel met jouw liefdevolle aanwezigheid.  En wanneer we liefde in onszelf ont-dekken, ontdekken we liefde in de wereld. De wereld is namelijk slechts een projectie van onze eigen binnenwereld. En hoe meer jij toestemming geeft aan jouw mooiste binnenkant, hoe mooier je de wereld schept.

Over Muzera

Muzera is mijn bijdrage aan het scheppen van een liefdevolle wereld. Als priesteres deel ik mijn aanwezigheid met iedereen die behoefte voelt aan helderheid, inspiratie en groei. Dit doe ik door begeleiding te bieden aan veranderingsprocessen op individueel en collectief niveau. Ik bouw de brug tussen religie en spiritualiteit, tussen wetenschap en ervaren, tussen liefde en lust. Muzera is gebaseerd op mijn eigen levenslange zoektocht naar mystieke levenswijsheid en mijn onderzoek als religiewetenschapper.

Muzera stimuleert een beweging van ontwakende, zelfbewuste mensen. Zodat zij zich geliefd voelen en in staat om lief te hebben. En deze wereld zo een liefdevolle plek is, waar we ons veilig en gedragen weten. Zodat we de creatieve wezens worden die we zijn en samen een steeds betere wereld scheppen. Een wereld die voorbij gaat aan polariteiten. Een paradigma verschuiving van het of-of denken naar het en-en denken. Een wereld die niets uitsluit en alles omvat.


Auteur: Krista Steenbergen
2 augustus 2012
Actualisatie: 17 oktober 2015