opc_loader

Wensenlijst

Stichting HeelFonds
Teveel ernstig chronisch zieken hebben vele jaren en centjes er doorheen geworsteld met geen of nauwelijks resultaat. Deze mensen kunnen echter in veel gevallen wel degelijk geholpen worden (ondanks herhaaldelijk vastlopen in regulier en alternatief) met behulp van een goede anamnese en hoge kwaliteit natuurgeneeskundige oplossingen en/of diensten. Die worden vooralsnog niet of nauwelijks vergoed, daarom wil De Helende Wereld via het oprichten van een Stichting HeelFonds die mensen verder helpen, stevig onderweg naar serieuze gezondheidsherwinning. Vanwege de situatieaard en hoge kosten (maatschappelijk, zorg, economisch et cetera) ligt het voor de hand dat dit fonds vooral wordt gevuld met gelden van uitkeringsinstanties en zorgverzekeraars. Het rendement kan niet anders dan enorm hoog zijn. Om deze partijen zover te krijgen deel te nemen, zijn forse investeringen in geld en tijd nodig.


Vanzelfsprekend zijn alle giften bijzonder welkom.

Kan en wil jij bijdragen aan de opzet van dit HeelFonds? Maak dan hetgeen je kan missen over op:
ABN AMRO 400533995
t.n.v. De Helende Wereld
o.v.v. HeelFonds


Heb jij zuivere intenties en specifieke kennis en/of ervaring die belangrijk is bij het opzetten van een dergelijk fonds? Neem dan contact met mij op.
Onderweg naar het notarieel bekrachtigen (Q1 2013 ) van de statuten zijn in eerste aanleg drie bestuurders nodig. Voel jij je daartoe geroepen? Mooi!


Ondertussen warme uitnodiging om lid te worden van de HeelFonds facebook en Linkedin pagina's.

27 november 2011
Rob M.M. Greuter

Phone:   +31 (0) 316 842 769
iPhone:  +31 (0) 642 994 326
Email:     info@www.heelbewust.com