opc_loader

Wensenlijst

HeelBewust Nieuwsbrief LVII

26 mei 2013

Goededag!

Afgelopen vrijdag en zaterdag nam ik deel aan een intensieve workshop GNM (Het Bio-Logisch Lichaam), plezierig gegeven door expert Mies Kloos. Het was zeer boeiend en leerzaam. German New Medicine is geen therapie of behandelvoorschrift bij ziekte, het is een medische basiskennis van groot essentieel belang. Iedere therapeut en arts zou deze kennis tot op detailniveau moeten bezitten. Het leert ons hoe ziekteprocessen verlopen, waarom ze zo verlopen en hoe triggers van ziekte ontstaan en op welke hersendelen en daarmee op welke organen deze aangrijpen. Met die kennis en inzichten ben je vervolgens in staat om aan de hand van klachten, de opgelopen triggers (inslagen, conflicten) te achterhalen, en te voorspellen hoe het genezingsproces zal gaan verlopen. En, als je dat eenmaal weet kan je de kwesties echt gaan oplossen en ben je in staat om zonder angst het genezingsproces te doorlopen, zonder vergiftiging van lichaam en geest zoals de reguliere 'geneeskunde' toepast ter symptoombestrijding. Sterker nog, reguliere geneeskunde probeert eigenlijk te vechten tegen onderdelen van het genezingsproces, met alle nare gevolgen van dien. Dr. Ryke Hamer heeft zijn wetenschap uitvoerig gedocumenteerd. De basis ervan beslaat maar liefst zo'n 60.000 cases! 

Het lastige aan GNM is dat het behoorlijk complexe materie is, en dat vertrouwen in het leven, soms letterlijk van levensbelang is. De crisisfase in de genezingsfase kan soms bijzonder heftig zijn. Die moet je echt geheel vrij van angst doorstaan. Ook het besef dat de kracht van onze gedachten veel groter zijn dan wij vaak denken of durven te vermoeden is van essentieel belang. Ook die van de mensen om de zieke heen. Je kan jezelf letterlijk dood denken. Zo was er een oncoloog die na wat hoesten een longfoto liet maken. Er was direct een duidelijke vlek te zien. Volgens zijn eigen diagnose gaf hij zichzelf nog hooguit drie maanden te leven. De oncoloog stierf netjes drie maanden na deze longfoto. Tijdens het opruimen van zijn kamer vond men een andere longfoto, van 20 jaar geleden. Daarop was exact dezelfde vlek te zien....

Erg mooi aan deze workshop waren de vele voorbeelden uit de praktijk bij zowel mens als dier. De verlopen kloppen gewoon helemaal, dat zie je, dat weet je, dat voel je. Wonderlijk en bizar tegelijkertijd. Wil jij je ook een heel klein beetje verdiepen in GNM? Dan adviseer ik om te beginnen met het lezen van de Nederlandstalige presentatie GNM en het bekijken van de 7 filmpjes op deze pagina.  

De laatste week: Ter promotie van De Natuurlijke Hygiëne zijn deze meimaand alle Vitamix blenders stevig in de aanbieding!

Tenslotte, we hebben weer vier nieuwe geweldig belangrijke informatiebundels in huis gehaald, zie onder!

Veel leesgenoegen, natuurlijk!!!


Namasté
Rob Greuter


 

In alles wat HeelBewust aanreikt, dagen wij het geholpen, zelfgenezend vermogen van mens en dier uit. Wij geloven in de kracht van geïntegreerde holistische geneeskunde.


 


Informatiebundel Allergie, Astma, Eczeem


- Een natuurlijke visie op hyperreacties

- Allergie en voeding
- Intolerantie versus allergie
- Invloeden en risico's
- Immuniteit en gezondheid/vitaliteit
- Uitingsvormen van allergie
- Onderliggende invloeden

Het woord 'allergie' wordt steeds vaker gebruikt. Er kan je niets schelen of met brengt het in verband met de een of andere allergie. Soms is dit een gemakkelijk excuus. Want aan een allergie kan je toch niets doen? Over allergie wordt zo vaak met een noodlotsgevoel gedacht. Zoveel toeval, grillen van de natuur...Het aantal symptomen dat in dit verband bijeen gebracht kan worden is zeer groot, en het is niet altijd duidelijk waar de grens ligt tussen allergie en andere aandoeningen.

In deze informatiebundel over dit immer actuele onderwerp, willen wij proberen te begrijpen  wat allergie is, waarom zij ontstaat, wat allergie te maken heeft met de natuurlijke immuniteit, en hoe de natuurlijke immuniteit beschadigd wordt, door vele van onze dagelijkse handelingen. Uiteraard willen we ook verder gaan louter vaststellen wat fout gaat. Na de bespreking van de mogelijke risico's die allergie in de hand werken, kan iedere lezer die dat wenst de nodige conclusies trekken en zelf aan het werk gaan. 

De natuurlijk immuniteit is één van de belangrijkste buffers, die er steeds voor zorgen dat de gezondheid geen schade lijdt onder het gezondheidsonvriendelijke levens- en voedingsgedrag van de moderne mens. Om deze immuniteit is veel te doen. Ook de degeneratieziekten hebben met immuniteit te maken. Er zijn nu eenmaal grenzen aan wat de natuur als toelaatbaar aanvaardt. En het is wenselijk hiermee rekening te houden. Misschien kan de aangeboden informatie over allergie en zijn uitwerkingen daaraan bijdragen.

Prijs: € 7,50
Lees hier meer!

 


Informatiebundel Chronische Vermoeidheid


- Een ander concept van energie

- Een uitdaging van lichaamsintoxicatie
- Grote risico's voor chronische vermoeidheid
- Herstel van de zenuwkracht
- Wanneer afbraakprocessen hebben plaatsgevonden
- Vermoeidheid en fibromyalgie

Onze laatste informatiebundel was een indringend werk over het zenuwstelsel en een aantal problemen en ziekten die een grote groep mensen met zich mee dragen. Zenuwproblemen, depressie, zenuwaftakeling zijn allemaal signalen die begrepen moeten worden. Deze bundel in uw handen kunt u zien als een verlengstuk van de voorlaatste publicatie. Vermoeidheidsklachten zijn bij Stichting Groene Dag vaak gehoord. Er gaat geen dag voorbij zonder contact met patiënten of groepen die hun licht komen opsteken over 'ons advies tegen vermoeidheid'. Laat me eerlijk zijn, dat ook in deze kwestie het niet eenvoudig is om een 'remedie' aan te duiden. Zelfs niet één enkele oorzaak. Vaak is er sprake van een complex van oorzaken en gevolgen, zoals we hierover reeds vaker schreven in 'Natuurstemmingen', als antwoord op lezersbrieven over chronische vermoeidheid en aanverwante aandoeningen. Naar aanleiding van de gepubliceerde artikelen, rees telkens de vraag naar een uitvoerig werk over chronische vermoeidheid en hoe dit op zo natuurlijk mogelijke manier aan te pakken.

Ik zal in dit werk niet helemaal 'origneel' lezen. Het is zoals ik enkele dagen geleden van een bezoeker hoorde: 'U draait altijd rondom hetzelfde'. Jawel, we cirkelen zo dicht mogelijk rond de natuur die ons leert dat genezen mogelijk is, wanneer we genezingskansen scheppen en de risico's verminderen. Het kan misschien hard lijken in een onnatuurlijke wereld om te beseffen dat veel van onze gebruikelijke voedings- en levensgewoonten risico's inhouden. Vooral als ons systeem structureel verzwakt is, kan het zijn dat we gedwongen worden om nauwkeuriger te leven dan ooit tevoren. 


Ben je het moe om altijd moe te zijn? Zit je nog met vele vragen? Dan hoop ik dat deze informatiebundel je toch enige verlichting geeft. Mocht je ervaringen hebben, een getuigenis, vragen of onzekerheden? Laat het ons weten. Via onze tijdschriften is er een voortdurende uitwisseling tussen mensen onderweg naar een beter leven. Ik wens je veel succes en vooral de moed en de kracht goed te leven!

Prijs: € 7,50
Lees hier meer!

 

Informatiebundel Kanker en voeding


- De rol van intoxicatie

- De illusie van de vooruitgang van het kankeronderzoek en de kankertherapie
- Tumor of kanker?
- Stadia en ziekten
- En nog veel meer!

Het onderwerp kanker ligt meestal heel gevoelig. Bijna altijd wordt kanker verbonden aan verslagenheid, de uitgestreden strijd of met dramatische gevoelens. Dr. Shelton, een Amerikaans Hygiënist, heeft gedurende 40 jaar de werken van zijn hygiënistische voorgangers van de 19e en 20e eeuw geanalyseerd en er de leemten in ontdekt. Zijn onderzoeken en observaties hebben hem een vaste basis gegeven om een verzamelde synthese rond het onderwerp te maken. Wat we hier weergeven is slechts een beknopte samenvatting van duizenden bladzijden die hij ooit over dit onderwerp heeft gepuliceerd.

De studie van kanker heeft over het algemeen weinig aspecten om zich op te verheugen, maar is daarom niet minder actueel. In de praktijk van dokters, therapeuten en gezondheidswerkers gaat er geen dag voorbij of het onderwerp komt aan bod. Ook in de media zoals pers, dagbladen, tijdschriften, radio en TV wordt met de regelmaat van de klok op de een of andere manier aandacht gegeven aan kanker. Het werk van dr. Shelton maakt schoon schip met de gebruikelijke theorieën over kanker. Shelton veegt de tafel schoon met zijn ideeeën die de oogst zijn van langdurige ervaringen van een arts die het antwoord kent,  van vitale betekenis voor de mens op zoek naar zijn biologische evenwicht. 

Tumoren en kanker. Wat zijn hun oorzaken, hoe moet men kanker behandelen, wat moet men denken van operaties en bestralingen en 'remedies'? Dr. Shelton kijkt vooruit naar een natuurlijke genezing door de 'autolyse' van het gezwel. Wat dat betekent kunt u lezen in deze informatiebundel. die naar de hoop van onze vereniging veel mensen een nieuw inzicht kan geven. 

Stichting Groene Dag heeft enkel de bedoeling informatie van algemene aard te verstrekken om u te helpen op uw zoektocht naar een gezonde levenswijze en voeding. Als u gebruik maakt van deze informatie zonder een arts te raadplegen -wat uw goed recht is natuurlijk- dan aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van uw initiatief. 

Prijs: € 7,50
Lees hier meer!
 


Informatiebundel Reuma genezen? Doe het zelf! Natuurlijk!


- Handleiding voor verandering

- Werkbladen met tips en motivatie
- Inclusief teksten over Osteoporose en calciumrovers
- Juist combineren, stop verzuring en verslijming
- Lichaamsreiniging, hoe pak je dat aan?
- Groene voedingssuppleties, verlengstuk van gezonde voeding
- Enzymen, vitamines, mineralen, relaxatie


Verrast door de titel? Natuurlijk, want u dacht dat reuma niet te genezen was. En in die overtuiging bent u niet alleen. Veel mensen lezen met ongeloof deze titel. Geloof me, ik zou als uitgever er de moeite niet voor nemen om te schrijven over het natuurlijk genezen van reuma, als ik daarvan nooit de resultaten had gezien. Alles hangt af van wat men verstaat onder 'genezen'. Verloren en beschadigde structuren komen niet meer terug, maar het is voor iedereen mogeijk om pijn en lijden de rug toe te keren en grotendeels symptoomvrij te zijn en comfortabel te genieten van het leven.

Benieuwd hoe dat gaat? Dan hebt u met deze informatiebundel de juiste informatie in handen. Deze bundel is gebaseerd op principes van de Natuurlijke Hygiëne, die leert dat er zich in het leven geen enkele verandering voordoet, tenzij daar een reden voor bestaat. In de natuur gebeurt niets zomaar. Ziekte heeft een oorsprong en een doel. Misschien wilt u die leren kennen? Deze informatiebundel opent de deuren die velen liever gesloten willen houden. De informatie drukt ons met de neus op belangrijke tekortkomingen in ons levens- en voedingspatroon En het werkmapdeel erin dient uiteraard om u over deze eerste ervaringen heen te helpen.

Willen wel wel genezen? Sommigen zeggen zelfs dat ze er alles voor zouden doen om beter te worden. Ze zouder er alles voor geven om zonder pijn te zijn. Men hoeft gelukkig niet alles te doen of alles te geven om beter te worden, men moet het alleen NATUURLIJKER doen. Reuma genezen gaat niet vanzelf, zeker. Het vraagt een inspanning om de voedingsstijl zo bij te stellen dat er in deze voeding- en levensstijl geen reden meer is voor reuma. Het kost moeite, maar het resultaat is nogal de moeite waard! Duizenden mensen die onze voordrachten bijwoonden en de principes toepassen kunnen dit bevestigen. Lees de tips en adviezen en voel u vrij om ze toe te passen als u hier iets in ziet. 

Prijs: € 7,50
Lees hier meer!
 


Hartelijk dank voor uw aandacht!

Uw suggesties ter verbetering van HeelBewust en natuurlijk deze nieuwsbrief zijn van harte welkom. Ook informatieverzoeken over een bepaald onderwerp kunt u bij ons kwijt.
Bel of e-mail ons daarom gerust! Voor het doorsturen van deze nieuwsbrief zal het universum u rijkelijk belonen!

Met HeelBewuste groet,
Rob Greuter
HeelBewust

Phone:         +31 (0) 316 842 769
iPhone:        +31 (0) 642 994 326
Email:           info@www.heelbewust.com
Facebook:    http://www.facebook.com/HeelBewust
Twitter:         http://twitter.com/HeelBewust
Website:       http://www.heelbewust.com