opc_loader

Wensenlijst

HeelBewust Nieuwsbrief LXIII

11 augustus 2013

Goededag!Zalvende rust en stilte, gedrenkt in veel zonlicht en bescheiden hoeveelheden linksdraaiend gezette koffie met daarin steeds een druppel hemelse tederheid. Zo probeerde ik de afgelopen weken door te ploegen, en dat is heel aardig gelukt! Met een korte social media stille aanloop sprong ik over de oostelijke grens in het diepe. Tussendoor het volle programma, in een strakzittend schema, ben ik weer eens boeken gaan lezen. Dat begon met een briljant boek van Tijn Touber: 'Het geheim van Genialiteit'. Het boek leert je vooral de mogelijkheden kennen van drie belangrijke fasen richting creatie: Onthechten, Ontvangen en Onthullen. Onderweg mag je nog veel meer leren, en glimlachen! In enkele adems uitgelezen.

Erna begon ik na jaren uitstel dan toch eindelijk aan de Anastasia reeks, netjes vooraan, 'De Zoemende Ceder'. En nu, terwijl ik dit schrijf heb ik al minstens 4 x aan mijn Siberisch Ceder hanger gewreven ;-). Nog deze zomer probeer ik alle Nederlandstalige delen (7) te lezen, boeiend, inspirerend ende verslavend! Hoe is het jou vergaan?!

Ik heb nog ietsiepietsie meer met jullie te delen...

Listen Sariputra:
Form is emptiness and emptiness is form.
Form does not differ from emptiness and emptiness does not differ from form.
The same is true with feelings, perceptions, mental formations and consciousness.

 


Aangereikt inzicht
Als je jezelf aan andere naam aanmeet, of ontvangt, bijvoorbeeld een Dharma naam, of na een analyse volgens de Kabalarian Philosophy, dan bekrachtig je daarmee feitelijk onthechting van je gedrag of situatie. Zo had ik dat nog niet bekeken...

 


De Vijf Aandachtsoefeningen
Een van de mooiste en helderste levenswijzers die ik ken en mag leren omarmen. Herontmoet tijdens Summer Retreat 2013 van het European Institute for Applied Buddhism.
Introductie
De Vijf Aandachtsoefeningen staan voor de boeddhistische visie op een universele spiritualiteit en ethiek. Ze zijn de concrete weergave van de leringen van de Boeddha over de Vier Edele Waarheden en het Edele Achtvoudige Pad, het pad van juist begrip en ware liefde, dat leidt naar heling, transformatie en geluk voor onszelf en voor de wereld. Het beoefenen van de Vijf Aandachtsoefeningen betekent dat we het inzicht van inter-zijn ontwikkelen, ofwel Juist Inzicht, dat een einde kan maken aan alle discriminatie, intolerantie, woede, angst en wanhoop. Als we leven volgens de Vijf Aandachtsoefeningen, dan zijn we al op het pad van een Bodhisattva. Als we weten op dat pad te zijn, raken we niet meer verward over ons leven in het huidige moment of in zorgen over de toekomst.

De Eerste Aandachtsoefening, Eerbied voor het leven
Bewust van het lijden veroorzaakt door de vernietiging van leven, beloof ik van ganser harte om mijn begrip van interzijn en mededogen te ontwikkelen en het leven van mensen, dieren, planten en mineralen te leren beschermen. Ik heb het oprechte voornemen om niet te doden, niet toe te laten dat anderen doden en geen enkele daad van geweld, in de wereld, in mijn gedachten of in mijn manier van leven, goed te praten. Wetend dat verkeerd handelen voortkomt uit woede, angst, hebzucht en onverdraagzaamheid, die op hun beurt ontstaan door dualistisch en discriminerend denken, neem ik mij voor open te zijn, niet te discrimineren en niet gehecht te zijn aan opvattingen, om zodoende geweld, fanatisme en dogmatisch denken in mijzelf en in de wereld te transformeren.

De Tweede Aandachtsoefening, Werkelijk geluk
Bewust van het lijden veroorzaakt door uitbuiting, sociaal onrecht, diefstal en onderdrukking beloof ik van ganser harte te leren vrijgevig te zijn in mijn denken, spreken en handelen. Ik heb het oprechte voornemen niet te stelen en me niets toe te eigenen wat een ander toebehoort en mijn tijd, energie en materiële middelen te delen met allen die dat nodig hebben. Ik wil  diepgaand leren kijken zodat ik kan zien dat het geluk en  lijden van anderen niet verschilt van mijn eigen geluk en lijden, dat werkelijk geluk niet mogelijk is zonder begrip en mededogen en dat het najagen van weelde, roem, macht en zintuiglijk genot veel lijden en wanhoop kan veroorzaken. Ik ben me er van bewust dat werkelijk geluk afhangt van mijn geestelijke houding en niet van uiterlijke omstandigheden en dat ik hier en nu gelukkig kan zijn door te beseffen dat er in en om mij heen genoeg voorwaarden zijn om gelukkig te zijn. Ik neem me voor om op een juiste manier in mijn levensonderhoud te voorzien zodat ik kan helpen om het lijden van levende wezens op  aarde te verminderen en het proces van de opwarming van onze aarde te keren.

De Derde Aandachtsoefening, Ware liefde
Bewust van het lijden veroorzaakt door onverantwoord seksueel gedrag beloof ik van ganser harte om verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en de veiligheid en integriteit te respecteren van individuen, paren, gezinnen en van de gemeenschap als geheel. Wetend  dat seksueel verlangen niet hetzelfde is als liefde en dat seksuele activiteit, ingegeven door begeerte, mijzelf en anderen beschadigt, neem ik mij oprecht voor om geen seksuele relatie aan te gaan zonder dat er sprake is van werkelijke liefde en een duurzame verbintenis waarvan familie en vrienden weten. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik en trachten te voorkomen dat paren en gezinnen uiteenvallen door onverantwoord seksueel gedrag. Wetend dat lichaam en geest één zijn wil ik graag leren zorgvuldig om te gaan met mijn seksuele energie, en liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, vreugde en onvoorwaardelijke acceptatie - de vier elementen van werkelijke liefde - te ontwikkelen, zowel voor mijn eigen geluk als voor het geluk van anderen. Als we oefenen in ware liefde weten we dat ons voortbestaan in de toekomst prachtig zal zijn.

De Vierde Aandachtsoefening, Liefdevol spreken en aandachtig luisteren
Bewust van het lijden veroorzaakt door onzorgvuldig spreken en het onvermogen om naar anderen te luisteren, beloof ik van ganser harte om te leren liefdevol te spreken en met mededogen te luisteren om zo het lijden te verminderen en verzoening  en vrede tot stand te brengen in mijzelf en tussen andere mensen, groeperingen en naties. Wetend dat woorden geluk of leed kunnen veroorzaken, heb ik het oprechte voornemen om de waarheid te spreken en woorden te kiezen die bijdragen tot zelfvertrouwen, vreugde en hoop. Als er woede in mij opkomt, neem ik mij voor om niets te zeggen. Ik zal dan met aandacht mijn adem volgen en loopmeditatie doen en diepgaand kijken om zo mijn boosheid te onderzoeken. Ik weet dat kwaadheid geworteld is in verkeerde waarneming en gebrek aan begrip van het lijden van mijzelf en anderen. Ik zal op zo’n manier spreken en luisteren dat wij gezamenlijk lijden kunnen transformeren en een weg kunnen vinden uit moeilijke situaties. Ik neem me voor geen geruchten te verspreiden en niets te zeggen dat verdeeldheid of onenigheid kan veroorzaken. Ik zal met de juiste inzet oefenen om mijn vermogen tot begrip, liefde, vreugde en saamhorigheid te voeden om zo boosheid, geweld en angst, die diep in mij verborgen liggen, langzaam maar zeker te kunnen transformeren.

De Vijfde Aandachtsoefening, Heling en voeding
Bewust van het lijden veroorzaakt door onzorgvuldig consumeren beloof ik van ganser harte zorg te dragen voor een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid voor mijzelf, mijn familie en de gemeenschap, door zorgvuldig te zijn met wat ik eet en drink en met wat ik verder tot mij neem. Ik wil diepgaand onderzoeken hoe ik de Vier Soorten Voedsel tot mij neem, nl. eetbaar voedsel, zintuiglijk waarnemen, intentie en bewustzijn. Ik heb het oprechte voornemen niet te gokken, geen alcohol en drugs of andere schadelijke producten te gebruiken zoals sommige websites, computerspelletjes, televisieprogramma’s, films, tijdschriften, boeken of gesprekken. Ik neem me voor steeds opnieuw terug te keren naar het hier en nu zodat ik in contact kan zijn met het verfrissende, helende en voedende wat er in en om me heen is. Zo kunnen verdriet en spijt over het verleden of zorgen, angsten en verlangens voor de toekomst me niet langer meeslepen. Ik ben vastbesloten gevoelens van eenzaamheid, angst of ander leed niet te onderdrukken door me te verliezen in overmatig consumeren. Ik wil stilstaan bij het interzijn van alles en alleen dat voedsel tot mij nemen dat werkelijk voedt en vreugde en  vrede brengt, zowel in mijzelf als in het collectieve lichaam en bewustzijn van mijn gezin, onze samenleving en de aarde.
- Nieuwe versie, afkomstig van Thich Nhat Hanh en Plum Village, 2009. Nederlandse vertaling 2010 -

Link naar dit artikel: http://www.heelbewust.com/de-5-aandachtsoefeningen

 


Natuurlijke preventie muggenbeten en aanpak muggenbulten

Preventie muggenbeten
- Kondig een vliegverbod af.
- Pak de vleugeltjes af.
- Echt gezond eten (ik wordt NOOIT geprikt en eet slechts deels echt gezond).
- Geen donkere kleding dragen.
- Geen parfums, body lotions, bloemrijke zeep en zonnebrandmiddelen gebruiken.
- Niet transpireren ;-)
- Tenminste twee van onderstaande oliën mengen en op de huid smeren:

  • Citronellaolie
  • Citroen-Eucalyptusolie
  • Kaneelolie
  • Castorolie (ofwel Wonderolie of Ricinusolie)
  • Rozemarijnolie
  • Citroengrasolie
  • Cederolie
  • Pepermuntolie
  • Kruidnagelolie
  • Geraniumolie
Muggen komen ook af op kooldioxide en melkzuur. Dus niet direct na flinke lichamelijke arbeid of training buiten gaan zitten. Ook pas buiten gaan zitten als het lichaam duidelijk is afgekoeld en daardoor minder warm is. 

Structurele preventie
- Plant een walnootboom in je tuin, daar houden vliegen echt niet van!
- Zorg voor zwaluwnesten in je tuin!
- Zorg ervoor dat ze in je tuin geen eitjes kunnen leggen. Dus geen plasjes water in de tuin!

 
Aanpak muggenbulten
- Idealiter niet aankomen, zeker niet gaan krabben, het zal dan snelst verdwijnen zonder klachtverergering. Afleiding zoeken dus.
- IJsblokjes in theedoek vouwen en daarmee op de bult drukken. Dit werkt ter verlichting effectiever dan huismiddeltjes zoals azijn.
- Deppen met doekje met daarin enkele druppeltjes Tea Tree olie, of deze olie direct op de muggenbult druppelen. 1 druppel is overigens voldoende.

Link naar dit artikel: http://www.heelbewust.com/Muggenbeten

 
Voedingsleer fysiek en mentaal
Versie 1.3

Wanneer we ziek zijn, willen we (meestal) graag helen. Maar hoe pak je dat dan aan? Visualiseer een plant die niet floreert, ziek is. Ga je dan voedingsstoffen op de bladeren smeren, nadat je de bladeren hebt uitgeknepen in de hoop zo de plant van toxines verlost te hebben? Nee, we geven de plant te drinken en verrijken de grond waarin de wortels zitten, we plaatsen de plant wellicht op een gunstiger plek. We geven de plant onze aandacht en liefde. We herscheppen dus de voorwaarden waarin een plant goed gedijt.

Om te kunnen helen moet je dus eerst weten welke voorwaarden je ziek gemaakt hebben. Je kan ouddenkend selecteren uit drie hoofdgroepen: voeding, leefstijl en toxines. En voor alle drie geldt een fysiek en een mentaal aspect. De voor de mens noodzakelijke voeding bestaat echter uit meer aspecten en pakt daarmee voeding en leefstijl ineen.

Volgens De Vijf Aandachtsoefeningen, opgesteld door Thich Nhat Hanh, onderscheiden we 4 soorten voedsel:
1) Eetbaar voedsel
2) Zintuigelijk waarnemen
3) Intentie
4) Bewustzijn

Ik kan daar slechts deels in meegaan. Er ontbreken m.i. namelijk een aantal essentiële voedingen voor de mens. Laat ik proberen het overzicht vollediger te maken:

Voeding voor de mens

1) Eetbaar voedsel (voedende voeding & vitaal water)
2) Zintuigelijk waarnemen
3) Intentie
4) Bewustzijn
5) Liefde
6) Aandacht
7) Zuiverheid
8) Zingeving
9) Harmonie
10) Zonlicht
11) Ademhalen
12) Aardse energie
13) Kosmische energie
14) Zuurstof
15) Leegte
16) Rust
17) Bewegen
18) (Glim)lachen
19) Dansen
20) Zingen

De volgorde is willekeurig, heelbewust. 

Link naar dit artikel: http://www.heelbewust.com/Voedingsleersaam

 


Aangereikt
Jonge moeder in gesprek in woonkamer, jong kind boven ontwaakt en gaat huilen. In gedachten gaat ze naar boven, steekt koppie om de hoek, stelt het kind gerust en gaat weer naar beneden. Kind is snel stil en rustig!

 
Haaruitval
Via facebook viel mijn oog op een vraag over haaruitval. Ik reageerde met de GNM insteek. De haaruitval bleek zich vooral aan de linkerzijde te manifesteren. Dat voorspelde ik al, ze bleek namelijk rechts bovenklappend te zijn, links is de moeder/kind zijde waar in dit geval de reactie van het lichaam op een probleem zich manifesteert. En dat probleem? Ik vroeg haar: 'Heb je van iemand of een dier of gedrag ervan op een bepaalde manier afstand of afscheid genomen?' Het antwoord was volmondig 'ja'. Hamer rules.

 
Enkele citaten
I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.
- Maya Angelou -

When you fall, be grateful. You're probably touching the Earth.
- Rob Greuter -

Het laten stralen van de leegte in jou, is jouw cadeau aan de hele wereld.
- Rob Greuter -

Het volk zal snel wennen aan kweekvlees. Dat lukte eerder ook met kweekschuld.
- Rob Greuter -

 
All we need is Love
Medio augustus/september zal moeder Aarde weer stevig van zich laten horen. Dat mag je achteraf op allerlei manieren duiden. Het grote weten in mij fluistert een tanend gebrek aan liefde in het grote geheel. Angsten overheersen heel sterk. Zoals alle natuurlijke processen kan je dit ook omdraaien. In de jaren 60 voorzag de astrologie in een catastrofe. Er gebeurde echter niets. Het waren de hoogtijdagen van de Beatles...

Nothing you can know that isn't known.
Nothing you can see that isn't shown.
Nowhere you can be that isn't where you're meant to be.
It's easy.

 
Tippig
Als je iets wil consumeren waarvan je weet of vermoed dat er rommel in zit, bedank hetgeen te consumeren dan eerst voor al het goede dat erin zit. Kleine moeite, bijzonder plezier!

 
Wonderlijk
When Björk met Attenborough
http://www.youtube.com/watch?v=_H8OKZ0VQpM

The Manifest and the Unmanifest
http://www.youtube.com/watch?list=UUHPHF2LOlBCIY1G3h_-GxTA&v=vjDqF-iTuDY

Alles voor een lach (Briljant!!)
http://www.vpro.nl/speel.program.27672977.html

 
Angsten overwinnen
Ook vanwege de briljante columns van arts H.C. Moolenburgh lees ik Vruchtbare Aarde magazine. Deze gaat over het heel eenvoudig en effectief overwinnen van angsten d.m.v. logotherapie, de methode is schitterend!!!
Pagina 1
Pagina 2

 
Chakratisch
Free 7 Minute Chakra Tune Up
http://www.healingsounds.com/7-minute-chakra-download-page

iPhone Chakra Tuner
http://www.jonathangoldmanchakratuner.com

 
Tenslotte weer een aantal introducties (zie verderop) en aantrekkelijke aanbiedingen in de spotlight deze maand, vooral de Kuvings slowjuicer is scherp geprijst!


Veel leesgenoegen, natuurlijk!!!
Rob Greuter


 

In alles wat HeelBewust aanreikt, dagen wij het geholpen, zelfgenezend vermogen van mens en dier uit. Wij geloven in de kracht van geïntegreerde holistische geneeskunde.


AOV 1108 Andohadin vegacaps
- Geschikt voor alle type gedragsuitdagingen bij kinderen en volwassenen - 

Natuurgeneeskundige toepassingen
Het is HeelBewust verboden met u alhier te delen wat dit product precies voor uw gezondheid kan betekenen. Ook mogen wij u niet voorzien van noodzakelijke en zinvolle informatie over dit product, uitleg over de werking, wetenschappelijke studies, achtergronden en referenties. Dat is immers schadelijk voor de miljardenhandel in ziekte.

Ingrediënten per 6 vegacaps

Essentiële stoffen Gewicht
Vitamine B1 (thiamine HCl) 3 mg
Vitamine B2 (riboflavine) 3 mg
Vitamine B3 (nicotinamide) 30 mg
Vitamine B5 (Pantotheenzuur calcium pantothenaat) 50 mg
Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) 10 mg
Vitamine B12 (adenosyl cobalamine) 300 µg
Vitamine C (ascorbylpalmitaat)  24 mg
Vitamine E (d-alfa-tocoferyl succinaat) 36 mg / 54IE
Calcium (calcium citraat) 90 mg
Magnesium (magnesium citraat) 30 mg
Zink( zinkcitraat) 25 µg
Chroom (chroom picolinaat) 90 µg
Koper (koper bisglycinaat) 15 mg
DMAE (Dimethylaminoethanol) 15 mg
DMG (Dimethylglycine) 90 mg
Druivenpitten (Vitis vinifera)-extract( 95% proanthocyanidinen)  30 mg
Quercetine 15 mg
Fosfatidyl choline 48 mg
Acetyl-l-carnitine 204 mg
Taurine 150 mg
L-tyrosine 150 mg
L-tryptofaan 240 mg
L-glutamine 300 mg
Amerikaanse ginseng-extract (4:1) (0,3%  ginsenosiden) 150 mg
Ginkgo biloba-extrac t(24% flavonoïden, 6% terpenen) 45 mg

(Mineralen zijn vermeld met hun elementaire hoeveeheid).

Ingrediënten
Mineralen, HPMC (vegacaps), sojalecithine, l-glutamine, l-tryptofaan, acetyl-l-carnitine, vitaminen, l-tyrosine, taurine, Amerikaanse ginseng-extract, DMG, ginkgo biloba-extract, DMAE, druivenpitten-extract, quercetine.

Dagdosering
Kinderen van 4-7 jaar
2 x daags 1 vegacap

Kinderen van 8-14 jaar
2 x daags 1-3 vegacaps

Volwassenen
2 x daags 3 vegacaps bij een maaltijd.

Prijzen:
60 vegacaps: € 22,50

180 vegacaps: € 62,95

Lees hier meer.


Natriumbicarbonaat 250 gram
- Geschikt voor alle reinigingsdoeleinden - 

- Krachtig reinigingsmiddel
- Bevat geen aluminium
- 100% natuurlijk, geen toevoegingen
- Zeer fijn poeder

Wat is het?
Natriumbicarbonaat kent vele benamingen en zorgt daarom nogal eens voor verwarring. In Nederland noemen we het element Na Natrium. Engelstaligen noemen het echter Sodium. En dan zijn er nog veel mensen die denken dat bakpoeder hetzelfde is als Natriumbicarbonaat. Enige toelichting is op zijn plaats.

Natriumbicarbonaat (NaHCO3)
NL: baksoda, bicarbonaat, dubbelkoolzure soda, e500, maagzout, natron, natriumwaterstofcarbo​naat, zuiveringszout.
EN: baking soda, bicarbonate of soda, bread soda, cooking soda, (sodium) bicarb, sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate.

Wordt vooral toegepast als rijsmiddel in deeg en beslag. Reageert met het zuur dat je ook toevoegt (azijn, citroensap et cetera).  De mix produceert dan koolzuurgas, je ziet belletjes. Voor een fluweelachtige structuur van wokreepjes worden in Aziatische restaurants de vleesreepjes soms ingewreven met een klein beetje Natriumbicarbonaat. Na 20 minuten wordt het er weer afgespoeld, gedroogd en gemarineerd of diect gewokt. Het kan ook gebruikt worden om garnalen knapperig te maken.

Natriumbicarbonaat is een zoutverbinding in poedervorm. Het is wit, smaakt een tik zout en is licht alkalisch.

Bakpoeder
NL: bakpoeder.
EN: baking powder

Bakpoeder is een mix van Natriumbicarbonaat en een zuur, meestal citroenzuur of wijnsteen. Als antiklontermiddel wordt soms nog maizena toegevoegd. Dit kan handig zijn in de keuken, echter indien de ingrediënten al van zichzelf zuur zijn kan je beslag of het deeg te zuur worden.

Natuurgeneeskundige toepassingen
Het is HeelBewust verboden met u alhier te delen wat dit product precies voor uw gezondheid kan betekenen. Ook mogen wij u niet voorzien van noodzakelijke en zinvolle informatie over dit product, uitleg over de werking, wetenschappelijke studies, achtergronden en referenties. Dat is immers schadelijk voor de miljardenhandel in ziekte.

Natriumbicarbonaat kent vele naamvariaties:
- baking soda
- baksoda
- bicarbonate of soda
- bicarbonaat
- bread soda
- cooking soda
- dubbelkoolzure soda
- e500
- natron
- natriumwaterstofcarbonaat
- maagzout
- sodium bicarb
- sodium bicarbonate
- sodium hydrogen carbonate
- zuiveringszout

Prijzen:
250 gram: € 2,75
500 gram: € 4,65

Lees 
hier meer.

 


Kuvings Mincer (Frozen Dessert Maker)

De Kuvings Mincer voor de Kuvings Silent Juicers is beschikbaar. Met dit hulpstuk wordt het heel eenvoudig om bijvoorbeeld puree voor babies, sauzen en frozen desserts te maken! Deze adapter maakt in essentie frozen desserts en fijngehakte bereidingen van zowel verse als gekookte of gestoomde ingrediënten. Je kan hiermee dus gerechten maken zoals fruit desserts, gekookte (vegetarische) puree voor babies, soepen, notenmelk, geschaafd ijs en sauzen. Het maakt crushed ice in de consistentie van geschaafd ijs.


Toepassingen:
- Baby puree
- Frozen desserts (sorbets)
- Fruit desserts
- Geschaafd ijs
- Notenmelk
- Soepen
- Sauzen

Deze Kuvings adapter past op de huidig beschikbare SC, SE en NS Plus modellen. Het past niet op de voorheen geproduceerde modellen. Bij toepassing van de Kuvings Mincer adapter wordt er geen gebruik gemaakt van de juicing strainer.


Prijs: € 39,95
Lees 
hier meer.

 


Informatiebundel Groenten in de voeding en als medicijn
- Je kan geen dag zonder  - 

- Motivatiebrochure Groenten & Gezondheid
- Groentesoorten en hun waarde
- Het zuur-basen evenwicht
- Zie het groen
- Groenten wereldwijd
- Zelf kweken van bijzondere groenten
- GroentemaaltijdenIn 1999 verscheen de eerste editie van de informatiebundel 'Fruit in de voeding'. Deze bundel zelf was de samenbundeling van de inhoud van veel initiatiedagen die er in de vorige jaren waren geweest rondom fruit. Zo was er een dag geweest rondom appels, aardbeien, druiven, kersen et cetera. Sommige van de aanwezigen merkten op dat wij met zoveel nadruk het gebruik van fruit verdedigden, en vroegen zich af welke plaats wij voor groenten voorzien. 

Het is waar dat fruit het gemakkelijkste en het meest aan de menselijke behoefte beantwoordende voedsel is. Maar het is niet gemakkelijk om 365 dagen van het jaar voldoende variatie te brengen in een volledige fruitvoeding. In de praktijk zien we bovendien dat er maar heel weinig puur fruitariërs zijn. Zoals ook in de informatiebundel over fruit is aangegeven is het begrip 'fruitariër' ook in de natuur een zelden strikt toegepast principe. Dus, behalve fruit eten fruitariërs bijna altijd zeer veel groenten. Groenten kan je gerust de tegenpool van fruit noemen en ik geloof dat heel veel mensen gelukkig zijn met een dagelijks portie vers groen. Niet alleen voor de smaak, maar wellicht ook omdat de sensatie van het eten van rauwe groenten of een rauwkoolsalade van een heel andere aard is dan het eten van fruit of een fruitbereiding. Wees er zeker van: het eten van groenten is de moeite waard. Het voegt een meerwaarde toe aan de voeding zodat dankzij het eten van méér groenten evenwicht bereikt kan worden. Misschien kan deze informatiebundel een bijdrage leveren aan een betere appreciatie van groenten.

Prijs: € 7,50
Lees
 hier meer.Informatiebundel Intoxicatie


- De fundamentele oorzaak van alle ziekten - 

- Naar 'Toxemia Explained', het levenswerk van Dr. John H. Tilden
- Een gewaardeerd arts leert hoe gezond te worden en hoe gezond te blijven, zonder medicijnen.


Het is met enig plezier dat we bij deze Dr. Tildens' buitengewone werk over de betekenis van verschillende vormen van vervuilingen in het licht van ziekte en gezondheid in de Nederlandse taal kunnen aanbieden. Het boek van Dr. Tilden: 'Toxemia Explained' heeft de kritiek doorstaan en is vandaag actueler dan ooit, nu zoveel bijkomende bronnen van lichaamsverontreiniging een rol spelen.

Vervuiling - in al zijn dimensies - is een factor die zo onderschat wordt, en het niet kennen van de principes van vergiftiging en ontgifting kan praktisch elke mogelijkheid op genezing dwarsbomen omdat men de invloed ervan maar half begrijpt. Daarom zouden al diegenen die al geruime tijd met ziekte en kwalen rondlopen en verlichting zoeken, in de eerste plaats deze informatiebundel moeten lezen om zich een idee te vormen op welke manier zij beter kunnen worden - ongeveer de enige manier om dat op een natuurlijke manier te bereiken. Dr. Tilden legt uit dat genezing geen kwestie is van het kiezen van de 'juiste' medicijnen, maar eerder het vermijden ervan, en daarentegen het scheppen van omstandigheden die tot genezing leiden. Enkele verassingen uit dit boek zullen u erop wijzen dat intoxicatie niet noodzakelijk of exclusief komt van de bekende bronnen van vervuiling, welke uiteraard vermeden moeten worden. Dr. Tilden legt uit dat de meest te vrezen vormen van intoxicatie, deze zijn, welke door een verkeerde stofwisseling in de mens zelf ontstaat. Daarnaast moet men zich rekenschap geven van het vermogen tot ontgiftiging dat gerelateerd is aan verschillende voorwaarden.


Prijs: € 7,50
Lees hier meer.

 


Informatiebundel Houd je Hart in conditie
- Hart- en vaatziekten - 

- Positieve en negatieve factoren die de gezondheid van het hart bepalen
- Voeding en het hart
- Cholesterol: vriend of vijand?
- Hoge- en lage bloeddruk
- Arteriosclerose: de gestremde bloedstroom

 

Je hart, de motor van het leven, de vitale pomp. Hou houd je je hart gezond, vermijd je onnodige risico's en wat moet je weten over hoge- en lage bloeddruk, cholesterol, voeding en levensstijl? En wat als de spanning stijgt? Deze informatiebundel geeft je kennis en motivaties om te kunnen leven met een hart voor je hart.

Groene Dag informatiebrochures
De Groende Dag informatiebundels rondom natuur en natuurlijk leven zijn een neerslag van de voordrachten en activiteiten die Stichting Groene dag organiseert. Ze zijn geschikt als gids voor zelfstudie of als begeleiding voor verenigingsactiviteiten, discussiegroepen et cetera. Deze informatiebundels behandelen de meeste vraagstukken op weg naar een gezonde en evenwichtige voeding. Door gesprek, discussie of studie van het onderwerp kunnen deelnemers komen tot een eigen visie, zelfs als deze in sommige opzichten sterk afwijkt van het gangbare voedingsgedrag. Deze informatiebrochures zijn onderdeel van de opleiding 'GezondheidsOpvoeding' en bevatten informatie die iedereen die met mensen werkt zou moeten kennen.


 


Prijs: € 7,50
Lees hier meer.

 


Informatiebundel Oergeneeskunde met wilde kruiden
 

- Kruiden: onze band met de natuur
- Gezondheid: welke rol kunnen kruiden hierbij vervullen?
- Wilde groenten: Een les in oervoeding
- Wegwijzer in niet-toxische kruidentherapie
- Kruidenmengsels & recepten
- Tientallen complete kruidenfiches
- Kruiden en specifieke ziektebeelden


Een andere kijk op kruiden
Op het moment dat de gezondheid van veel mensen op springen staat, gaan mensen op zoek naar een haalbaar alternatief dat een effectieve verandering in hun conditie weet te bewerkstelligen. Velen beseffen dat er in de natuur een enorme kracht schuilt die vriendelijk is voor het leven, maar weten er niet op de juiste manier mee om te gaan. Zelden worden de natuur en haar hulpmiddelen juist begrepen en toegepast.

Gezondheid is een onbetaalbare schat, en het is belangrijk dat men alle mogelijkheden gebruikt om de gezondheid te beschermen en/of te herwinnen. De waarde van een goede gezondheid wordt echter pas begrepen wanneer ziekte, pijn en lijden hun intrede hebben gedaan. Voor velen is dan de natuur niet de eerste keuze, maar de laatste, de keuze van wanhoop. Onderweg naar gezondheid krijgen sommige mensen weer voeling met hun natuur. En die natuur wordt op een schitterende manier weerspiegeld in de wereld van de wilde kruiden en planten. Kruiden zijn voor velen de eerste stap om zich te verdiepen in de levenswetten en de factoren die gezondheid beïnvloeden. Voor velen betekenen kruiden en natuur hetzelfde. Kruiden zijn een tijdje buiten de belangstelling geweest, maar ze zijn er terug. Op zoek naar een veilig alternatief voor chemisch ingrijpen? Kruiden kunnen het zijn, mits men kiest voor niet-irriterende, noch opzwepende kruiden, maar voor zachte, milde kruiden die dicht bij de voeding blijven. Kruiden: bloesems, groene bladeren, wortels, zaden, vruchten staan ter beschikking voor genezing en verzachting. Maar dit gebeurt niet zomaar. Er blijft een wet van oorzaak en gevolg. De oorzaak voorkomen -ziekte vermijden - is en blijft de prioriteit. Positieve natuurlijke gezondheidszorgen moeten worden gepromoot. Gezondheid door gezond te leven heeft meer kracht dan het onderdrukken van symptomen door welk ingrijpen dan ook.

Prijs: € 7,50
Lees hier meer.

 
Informatiebundel Verkoudheid en infectieziekten
 

- Verkoudheid natuurlijk bekeken
- Voeding & ontsteking: slijmvrij eten (Ehret)
- Intoxicatie & ziekte als zuiveringsmethode
- Angst voor griep? Een speciaal hoofdstuk over griep...
- Kruiden en natuurlijke hulp bij verkoudheid
- Vasten - darmreiniging

- En bacteriën en virussen?

Een verkoudheid valt iedereen wel eens te beurt. Vooral wanneer je weerstand erg verzwakt is, ben je een gemakkelijke prooi voor kleine en grote ontstekingsreacties. Hoe gezonder je leeft, hoe kleiner de kans op dergelijke ontstekingsreacties. Maar als het je overkomt, probeer dan te begrijpen wat er dient te gebeuren en geef de natuur de kans je beter te maken. Een verkoudheid heeft net als iedere andere ziekte 'zin'. Als je de zin begrijpt, kan je al veel doen om te voorkomen dat deze nuttige periode, het begin wordt van een heleboel ellende. Deze informatiebundel opent voor jou een wonderlijke wereld met honderd-en-één mogelijkheden die de natuur je aanbiedt om op natuurlijke wijze beter te worden. Voeding, sappen, kruiden en vele andere prachtige hulpmiddelen willen het je alleen maar naar je zin maken en je bevrijden van een verzameling ziekmakende toxines. Je zal zien dat de natuur het goed met je voor heeft. Het is aan jou om te laten zien hoe goed jij het met je eigen 'natuur' meent.


Prijs: € 7,50
Lees hier meer.

 

Hartelijk dank voor uw aandacht!

Uw suggesties ter verbetering van HeelBewust en natuurlijk deze nieuwsbrief zijn van harte welkom. Ook informatieverzoeken over een bepaald onderwerp kunt u bij ons kwijt. Bel of e-mail ons daarom gerust! Voor het doorsturen van deze nieuwsbrief zal het universum u rijkelijk belonen!

Met HeelBewuste groet,
Rob Greuter
HeelBewust

Phone:         +31 (0) 316 842 769
iPhone:        +31 (0) 642 994 326
Email:           info@www.heelbewust.com
Facebook:    http://www.facebook.com/HeelBewust
Twitter:         http://twitter.com/HeelBewust
Website:       http://www.heelbewust.com