opc_loader

Wensenlijst

De kracht van EM!

Effectieve Micro-organismen, onze vrienden!

EM is de afkorting van Effectieve Micro-organismen, microscopisch kleine wezentjes. EM is een combinatie van nuttige, opbouwende micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen en niet gemanipuleerd zijn. EM verbetert de bodemkwaliteit, de bodemvruchtbaarheid, de groei en de kwaliteit van gewassen aanzienlijk. De toepassingsmogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos.

EM is breed toepasbaar!

 • Om de natuurlijke immuniteit van planten, dieren, bodem, mens en water te verhogen.
 • Bij het omzetten van gft (groente-, fruit- en tuinafval) in waardevol organisch materiaal.
 • In het huishouden en het dagelijkse leven van iedereen.
 • Tegen geurhinder.
 • Voor allerlei huisdieren.
 • In aquaria, zwembaden en viskwekerijen.
 • In fruit- en bloementeelt.
 • In land- en tuinbouw en in de veeteelt.
 • In bedrijven voor het oplossen van allerlei milieuproblemen, zoals water-, lucht- en bodemverontreiniging.
 • In siertuinen en bij het groen- en bosbeheer van steden en gemeenten.
 • En nog heel veel meer!

De ontdekker van EM: Professor Teruo Higa

Teruo Higa werd geboren op 28 december 1941 op Okinawa, een eiland in Japan. Voor hem waren landbouw en tuinieren zijn grootste passie vanaf zijn jeugd. Het was zijn tweede natuur. Al zijn studies waren erop gericht om de land- en tuinbouw verder te ontwikkelen. Steeds met de praktijk in zijn achterhoofd vroeg hij zich altijd af hoe een theorie of technologie het beste kon worden gebruikt om de landbouw efficiënter te maken. Onder andere door: minder zwaar werk, minder kosten, eerlijker prijzen, grotere opbrengsten, betere kwaliteit, dier- en milieuvriendelijk. Tot op de dag van vandaag heeft hij zijn gehele loopbaan gewijd aan de ontwikkeling van een duurzamere land- en tuinbouw, om te komen tot de productie van voldoende veilig en gezond voedsel voor iedereen, bij een steeds groeiende wereldbevolking.

Het lag ook in zijn bedoeling om het werk van de boer en tuinder in ere te herstellen. Omdat land- en tuinbouw, naar zijn mening, nobel en eerlijk werk is, verdient het respect. Langs vele wegen van ontgoocheling en onbegrip, van vallen en opstaan, is hij erin geslaagd een nieuwe technologie te ontwikkelen. In het voorwoord van zijn boek formuleert hij de wens: ‘Misschien kunnen de mogelijkheden van EM ons uiteindelijk een stap dichter brengen bij een wereld die is gebaseerd op vreedzame coëxistentie en gedeelde welvaart in plaats van op confrontatie en competitie.’


Samenstelling van EM

EM bevat 80 verschillende soorten effectieve micro-organismen, 5 families en 10 geslachten. Ieder van deze Effectieve Micro-organismen heeft specifieke taken. De micro-organismen bevorderen bovendien elkaars werking. Deze micro-organismen worden verzameld in de vrije natuur; zijn niet gemodificeerd of gemanipuleerd en worden op een natuurlijke wijze gekweekt. EM is dus puur natuur.

EM bevat 5 families Effectieve Micro-organismen

1) Melkzuurbacteriën

Deze onderscheiden zich onder andere door een krachtige steriliserende eigenschap. Zij onderdrukken schadelijke micro-organismen en bevorderen een snelle afbraak van organische stof. Zij kunnen de voortplanting van Fusarium, een schadelijke schimmel, onderdrukken.

2) Gisten

Deze vervaardigen anti-microbiële en waardevolle stoffen voor de plantengroei. Hun stofwisselingsproducten zijn voedsel voor onder andere melkzuurbacteriën en Actinomyceten.

3) Actinomyceten

Deze onderdrukken schadelijke schimmels en bacteriën en kunnen samenleven met fotosynthetiserende bacteriën.

4) Fotosynthetiserende bacteriën

Deze spelen de hoofdrol in de EM-activiteiten. Ze maken waardevolle stoffen aan uit wortelafscheidingen, organische stoffen en uit schadelijke gassen, door zonlicht en warmte van de bodem te benutten. Ze dragen bij tot een betere benutting van het zonlicht, dus een betere fotosynthese. Planten nemen de stofwisselingsproducten van deze bacteriën rechtstreeks op. De fotosynthetiserende bacteriën bevorderen toename van andere bacteriën en binden stikstof.

5) Schimmels die fermentatie (gisting) teweegbrengen

Deze breken de organische stof snel af. Zo onderdrukken zij stank en voorkomen aantasting door schadelijke insecten.

Traditioneel gebruikt men vele effectieve micro-organismen bij de verwerking van allerlei basisgrondstoffen zoals: meel, melk, fruit, groenten en granen. Door fermentatie ontstaat dan een voedingsproduct zoals zuurdesembrood, kaas, yoghurt, wijn, cider, zuurkool, alcohol en graanstroop, met nieuwe waardevolle eigenschappen.


EM, hoe werkt dit nu?

Het bijzondere van EM zit in de combinatie van aërobe en anaërobe micro-organismen. Aërobe betekent “leven met zuurstof” en anaërobe staat voor “leven zonder zuurstof”. In de wetenschappelijke wereld werd altijd aangenomen dat deze twee groepen onmogelijk naast elkaar konden leven omdat de omstandigheden waaronder zij leven elkaars tegengestelde zijn. Van nature komen beide groepen ook samen in de bodem voor.

Vóór de ontdekking van EM was het vanzelfsprekend te denken dat anaërobe micro-organismen de “goede” jongens waren en aërobe de “slechte”. In beide groepen bestaan echter zowel ziekteverwekkende als ziekteonderdrukkende elementen.

De aërobe en anaërobe micro-organismen hebben gemeen dat zij stoffen kunnen veranderen in anti-oxidanten. Deze hebben een gunstige invloed op de gezondheid van bodem, plant, mens en dier. In de wereld van de micro-organismen zijn er verschillende groepen. Er is een kleine groep dominante “effectieve” micro-organismen (+), een kleine groep dominante “schadelijke” micro-organismen (–)  en een grote groep zogenaamde volgelingen. Deze groep volgelingen werken in de natuur samen met één van bovenvermelde dominante groepen. In de praktijk betekent dit, dat ze aansluiten bij de meest geschikte dominante groep.

Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de effectieve en de schadelijke organismen. De “miljarden volgelingen” wachten gewoon af wie van beide groepen de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar. Momenteel nemen de schadelijke micro-organismen op negentig procent van de cultuurgrond toe. Dit komt door allerlei factoren, zoals: schadelijke stoffen uit de industrie, het verkeer en de huishoudens. Ook de industriële landbouw met zijn monoculturen, te weinig teeltwisseling, overmatig gebruik van kunstmest en chemicaliën, verkeerde grondbewerkingen, te zwaar materiaal en onbedekte bodems zorgen voor de groei van het aantal schadelijke micro-organismen. Dit alles is ongunstig voor het milieu, de bodem, de kwaliteit van het voedsel en de gezondheid van mens en dier.

Maar als de goede jongens, de effectieve micro-organismen de overhand krijgen, dan oefenen zij hun opbouwende en ziekteonderdrukkende invloed uit op allerlei vlakken, zoals op:

 • Bodem, lucht en water.
 • Planten en bomen.
 • Land- en tuinbouwgewassen (ons voedsel).
 • Gezondheid van mens en dier.


Een juist gebruik van EM in het huishouden, het milieu, de land- en tuinbouw kan overal de toename van effectieve micro-organismen bevorderen.


Blijvende activiteit van EM

 • Met de huidige landbouw- en milieutechnieken wordt dikwijls alleen aan symptoombestrijding gedaan. Beter is het om de daadwerkelijke oorzaken aan te pakken. In ons milieu leven ontelbare micro-organismen met sterk uiteenlopende activiteiten. Het doel van EM is om de activiteiten van de effectieve micro-organismen te stimuleren en te verbeteren zodat het land en het milieu zich kunnen herstellen.
 • Herstel van het land en het milieu is mogelijk door de natuurlijke gang van zaken juist te benutten. Door onder andere “EM Natuurlijk Actief” te gebruiken, ontstaat er een grotere diversiteit van micro-organismen.
 • De Effectieve Micro-organismen van EM kunnen pas echt hun volle kracht tonen bij een correcte toepassing. De aard en de conditie van het land en het milieu spelen daarbij een belangrijke rol. Vooral in het eerste jaar is het belangrijk om EM in de juiste frequenties en in de correcte concentraties toe te dienen. Als de nieuwe positieve microflora zich eenmaal gevestigd en gestabiliseerd heeft, blijven de gunstige effecten een bepaalde tijd bestaan.

De essentie van EM

 • EM is een levende stof en werkt niet op dezelfde manier als een antibioticum of een chemisch middel. EM vergroot de populatie van gunstige micro-organismen. Chemische kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kunnen dit absoluut niet. De zoute en zure invloeden van kunstmeststoffen oefenen zelfs een negatieve invloed uit op het milieu.
 • EM doodt niet. Het is geen antibioticum, maar juist een mengsel van levensstimulerende micro-organismen, bekend bij onder meer verschillende voedselbereidingen zoals: bier, wijn, zuurkool, et cetera. Het voordeel daarvan is dat er zich geen nieuwe afwijkende stammen ontwikkelen met een nog grotere resistentie.
 • EM werkt geleidelijk. Afhankelijk van de toepassing, mag je een effect verwachten tussen enkele uren (bijvoorbeeld geurhinder) tot soms enkele jaren (bijvoorbeeld bodemvruchtbaarheid).
 • De werking van EM is deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen. De stofwisselingsproducten, die bij een fermentatie ontstaan zijn alom bekend als antioxidanten, vitaminen en enzymen.