opc_loader

Wensenlijst

Healing Arts Liquid Light Frequencies

Verdiepende informatie over gebruik en werking van de Liquid Light Frequencies

Hoe te gebruiken?

De essentie van de helende werking van de lichtdruppels, is dat zij ons ondersteunen om meer in het eigen lichaam te voelen en ervaren wat er in ons omgaat. Als we ergens (fysieke of emotionele) pijn hebben, is een natuurlijke reactie om ons bewustzijn en gevoel terug te trekken van die plek zodat we niet steeds met de pijn (of verlies) geconfronteerd worden. Die plekken worden niet gevoed door ons eigen liefdesbewustzijn, wat in feite de ultieme kracht van het zelfgenezend vermogen is. De Healing Arts druppels ondersteunen dat we durven voelen wat er speelt en dat het kan zich oplossen. Je kunt de verschillende sprays en flesjes prima ‘naast elkaar’ of ‘samen’ gebruiken. Stem af (op je lichaam) en voel welke spray of flesje je nodig hebt.

Liquid Light Frequencies

Algemeen gebruik Spray's

Spray twee- tot driemaal daags tenminste in de mond, liefst ook op je lichaam (in ieder geval op de kruin en het hart) en/of in je aura. Een langduriger gebruik versterkt de werking aanzienlijk! Alle Healing Arts sprays werken direct.

Het is aan te raden om de eerste 3-5 dagen, ter opbouwing, lekker veel te sprayen, daarna voel je vanzelf je behoefte veranderen.

Inname

Inname van de druppels is voor veel mensen essentieel. Door inname kan de werking van de druppels makkelijker doordringen op plaatsen in het lichaam waar de energie stagneert. Een gewone dosering is 2 x daags 2 druppels. In de praktijk blijkt dat sommige mensen meer druppels nodig hebben en anderen juist minder. Luisteren naar je eigen gevoel en intuïtie is de beste hulp hierbij. Het aantal druppels kan ook van dag tot dag wisselen. Op het moment dat je de druppels vergeet in te nemen, is dat een teken dat jij in samenwerking met de druppels je werk hebt gedaan.

Andere vormen van gebruik

De lichtdruppels zijn op vele manieren te gebruiken. Zeer gevoelige mensen willen de druppels alleen vasthouden of bij zich dragen. De druppels kun je ook op het lichaam gebruiken waarbij ze direct op het energieveld en de lichtstructuur van het lichaam doorwerken. Denk bijvoorbeeld aan de hersenen voor het opruimen van oude programma’s, de ruggenwervels voor doorstroming van de kundalini, de chakra’s voor beter voelen en ervaren, de voetzolen voor meer verbinding met de aarde, gewrichten en organen voor betere doorstroming.

Gebruik in een ruimte

We zijn ons niet altijd bewust van ons gevoel en waarneming, maar reageren wel automatisch op de levenskwaliteit van een ruimte.  De sprays zijn aan te bevelen voor gebruik in een wachtkamer, behandelkamer maar ook in bijvoorbeeld restaurants.


Werking Liquid Light Frequencies

Lichttrilling is het werkzame bestanddeel dat is opgeslagen in de vloeistof van de Healing Arts Liquid Light Frequencies. Lichtfrequenties zijn informatievelden. De drager van informatie is water en daarnaast brandewijn als conserveermiddel (11% alcohol).

Licht genereert zelfgenezing

De lichttrilling van een Healing Arts flesje activeert licht als bron van zelfgenezing en werkt op de fijnstoffelijke lichamen; de emotionele, mentale en spirituele lichamen. Deze sturen het fysieke lichaam aan. Daarnaast heeft het fysieke lichaam een eigen intelligentie die wij lichaamsintelligentie noemen. Deze lichaamsintelligentie is aangesloten op ons Bron-bewustzijn. Ons DNA is een representant van dit lichaamsbewustzijn. Het is zuiver en eerlijk en de informatie wordt niet gekleurd door emoties. De lichaamsintelligentie praat met ons door gevoel en intuïtie. Veel mensen moeten opnieuw leren met het lichaamsgevoel te communiceren omdat zij dit in hun kindertijd zijn gaan onderdrukken.

De Healing Arts flesjes werken langs twee kanten. Zij herstellen de verbinding met onze lichaamsintelligentie, gevoel en intuïtie worden sterker en vergroten onze zelfsturing en mogelijkheid tot zelfgenezing. De Healing Arts flesjes versterken de verbinding met ons Bronbewustzijn, het Hoger Zelf en andere zelven. Dit geeft groei in bewustzijn en inzicht in het grote geheel en opent je voor meer liefde voor jezelf en voor anderen.

Wij zijn kleur en lichtgeometrie

Wij bestaan in fijnstoffelijke vorm uit een aaneenschakeling van lichtenergieën in allerlei kleuren en gradaties van kleuren, plasma velden, geometrische vormen en trillingsfrequenties. Iedere lichttrilling is een drager van informatie en geeft impulsen aan ons bewustzijn. Iedere lichttrilling draagt ook een bepaalde kwaliteit van liefde en geeft een impuls aan ons gevoel waarvan ons hart het centrum is. Ieder flesjes Healing Arts draagt of vertegenwoordigt een bepaald trillingsveld van liefde en bewustzijn. Als jij je aangetrokken voelt tot dit bepaalde flesje, dan betekent het dat jouw Hoger Zelf of jouw lichaamsintelligentie jou de signalen geeft dat jij toe bent om in jezelf die lichttrilling te activeren die dit flesje vertegenwoordigt.

Herschrijven van wie je bent

Je kunt naar emotionele en mentale blokkades kijken als energetische stagnaties, de energie stroomt niet door in een bepaald lichaamsgebied. Wanneer wij openstaan voor de reden van een stagnatie en voldoende liefde voor onszelf voelen om de emotionele pijn die daar soms al levens lang opgeslagen ligt te doorvoelen, dan kunnen wij dat lichaamsgebied overschrijven met onze ervaring in het nu. De Healing Arts lichtfrequenties geven zowel het bewustzijn als het liefdesveld dat nodig is voor herschrijving. Zij hebben een directe werking op de doorstroming van alle lichtkanalen en de trillingsfrequentie ervan. Hoe hoger jouw lichtveld trilt, hoe meer licht er door je velden stroomt. De Healing Arts lichtfrequenties helpen je je lichttrilling te verhogen, nieuwe lichtvelden aan te zetten en verstoringen op te lossen. Iedere verandering in jouw lichttrilling heeft een effect op je bewustzijn van wie jij bent en je relatie tot het grotere geheel. Zelfgenezing is een logisch gevolg van inzicht en grotere liefde voor wie jij in essentie bent.

De Healing Arts Liquid Light Frequencies zijn bij elke complementaire therapie inzetbaar. De Healing Arts Therapie staat als therapievorm op zichzelf, maar vormt ook een uitstekende aanvullende therapie op de reguliere behandelwijze en/of en andere vormen van complementaire geneeskunde.


Blog: De lichtwerking van de flesjes (I)


De energetische grondslag van al het Healing Arts werk zijn de flesjes en de sprays. De laatste tijd zie ik steeds helderder wat het effect is van de lichtwerking van de flesjes op jouw lichtlichamen. Je lichtlichaam is je Hoger of eeuwige Zelf, dat altijd IS in alle sferen. Je lichtlichaam lijkt statisch, maar ook dit lichaam is in voortdurende ontwikkeling, zei het in tijdsdimensies van duizenden jaren.

Ieder flesje of spray vertegenwoordigt een bewustzijnsveld. Dit bewustzijnsveld bevordert in je lichaam een bepaalde samenwerking tussen je lichtlichaam en je fysieke, emotionele en mentale lichaam. Je bewustzijn hier op aarde neemt toe hoe meer je lichtlichaam zich verbindt en integreert met wie jij hier op aarde bent.

In deze tijd is een uitzonderlijk grote mate van bewustzijnsontwikkeling mogelijk. Als mensheid zijn wij ons namelijk aan het ontwaken uit een tijd van vernauwend bewustzijn (Kali Yuga). Onze lichtlichamen zijn veel verder ontwikkeld dan ons huidige bewustzijn. Ons hart of intuïtie is de poort naar dit ruimere lichtbewustzijn. Het energetische werk wat we met onszelf doen en waar de flesjes en sprays je super in kunnen ondersteunen, veranderen de status quo van jouw fysieke, emotionele en mentale lichaam, het opent je hart en er stroomt meer licht in jou. Dit licht heeft een uitwerking op het trillingsgetal en het functioneren van je fysieke, emotionele en mentale lichaam.

Als je lichtlichamen meer integreren met jouw fysieke lichaam, dan verandert de structuur en de dichtheid van je fysieke lichaam. Het wordt letterlijk lichter, het bevat meer licht en krijgt een hogere trilling. Je zult ervaren dat je bestaan lichter wordt, dingen gaan makkelijker. Je lichaamsintelligentie ontwaakt en daarmee krijg je een groter zelfgenezend vermogen. Het lichaam geeft gemakkelijker signalen aan jou wat goed is voor jou en voor je lichaam. Jij kunt de signalen van je lichaam beter voelen en je er bewust van zijn. Dat maakt dat zowel jouw lichaam als jijzelf beter functioneren.

Als meer licht of een hogere lichtfrequenties in je emotionele lichaam stroomt, dan laat je gemakkelijker emoties los die verbonden zijn met de (negatieve) leerervaringen van het menselijke bestaan. Jouw persoonlijkheid ervaart in je leven bijvoorbeeld negatieve emoties, zoals afwijzing, moeite of angst. Als je meer licht in je emotionele veld toelaat, dan geef je je innerlijke leiding over aan je Hoger Zelf. Het Hoger Zelf is verbonden met een hoger frequentieveld en een hogere werkelijkheid van liefde, eenheid en positieve leerervaringen. Hoe meer je Hoger Zelf jou aanstuurt, hoe meer jouw problemen zich ‘als vanzelf’ oplossen. Je wordt creatiever en vrolijker.

In je mentale lichaam laat je vooral beperkingen los, oordelen over jezelf en anderen, normen hoe dingen moeten gaan. Als je meer licht integreert in het mentale veld, dan zie je meer mogelijkheden en ervaar je en doorzie je dat beperkingen en oordelen altijd zijn gebaseerd op angst voor verandering.

Wat doet nu een flesje of spray in deze lichamen?

Ieder flesje draagt een lichtveld in zich. Wanneer je het flesje in de aura houdt of inneemt, dan gaat het communiceren met de velden rondom en in jouw lichaam. Jouw lichtlichaam herkent het lichtveld van het flesje. Daarom voel je je bijvoorbeeld aangetrokken tot dat flesje of je intuïtie vertelt je: ‘Ja, ja, dat flesje daar in die doos’.
Nu speelt er in jou vaak een kip of ei verhaal. Doordat je bepaalde beperkende gedachtes hebt, laat je jouw eigen lichtlichaam minder toe en doordat je dit minder toelaat, houd je dezelfde beperkende gedachtes in stand. Het innemen van een paar druppels van jouw gekozen flesje, doorbreekt dit patroon. Het opent jouw energetische kanalen (meridianen en nadi’s) waardoor meer van jouw eigen lichtlichaam in kan stromen. Doordat dit licht instroomt, worden er allerlei ervaringen (herinneringen) geactiveerd in je ervarings- en bewustzijnsveld. Je ziet jezelf als kind, je voelt opeens de emoties van een ervaring uit dit leven of een vorig leven of je beseft je opeens waarom jij jezelf bent gaan beperken in je denken of je handelen. Het licht dat nu in je stroomt, geeft jou een nieuw perspectief en een herinnering aan wie jij bent als lichtwezen.

Door ‘ja’ te zeggen tegen deze ervaring en diep de helende werking van het instromende licht toe te laten in je gevoelsvelden, verandert letterlijk de samenstelling van zowel je mentale, emotionele en fysieke lichaam. Een helderziende kan lichtere kleuren in zowel je emotionele als mentale velden waarnemen. Je fysiek-etherische lichaam wordt meer lichtdoorlatend. En dit verhoogt je zelfgenezende vermogens. En nog veel meer….

Soms is het dan goed om dit flesje nog een tijdje in te nemen zodat je iedere dag weer aan je lichaam de boodschap geeft: ‘Ja het is nu anders. Ik omarm mijn nieuwe status quo en laat werkelijk mijn oude gedachten en ervaringswereld los.’ Ook je bloed, organen, zenuwbanen, botten zijn allemaal op een bepaalde manier geprogrammeerd. Het innemen van de druppels maakt dat ook alle kleine hoekjes in het lichaam schoongemaakt worden. Dit werkt alleen als jij de druppels inneemt met een bewustzijn van wat je aan het veranderen bent. De druppels vormen de brug tussen de communicatie van jouw lichtlichaam en je fysiek-emotionele-mentale jij. Dat geeft blijvende verandering.

In liefde, Joanne van Wijgerden
Healing Arts
1 februari 2016


Blog: De lichtwerking van de flesjes (II)


In deze blog beschrijf ik de werking van de flesjes vanuit de geometrie van licht en kleuren wat zij in wezen zijn.

Het totale veld van de Healing Arts dozen en sprays vormt met elkaar een lichtholografisch veld, een samenhangend veld van lichtgeometrische vormen. Dit veld is beweeglijk en altijd weer in ontwikkeling. Het is vol kleuren in alle witschakeringen, goudschakeringen, het is lichtgevend met zachte kleuren, heldere kleuren, met neon-achtige iriserende en pulserende kleurenspectra. Ook laserstralen en plasmavelden, alles is aanwezig in dat holografische veld.

Een afzonderlijk flesje of een spray is als het ware een ‘hapje’ uit dat veld. Ieder flesje bevat een eigen specifiek kleurenspectrum dat soms zacht en omhullend en soms juist diep doordringend. Als jij een flesje kiest en gebruikt vanuit je hart of intuïtie, dan stroomt het kleurenspectrum van dat flesje je aura of je lichtlichaam binnen. Je lichtlichaam vormt de basis van je fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam. Vanuit je menselijke hoedanigheid hou je bepaalde gedachten of gevoelens vast in je lichamen, waardoor de energie stagneert. Het kleurenspectrum van het flesje stroomt als een riviertje van vloeibaar licht naar die blokkade. Je kunt je dat voorstellen als een dam die breekt. Zo opent zich de blokkade, waardoor de gevoelens, emoties, en beelden weer gaan stromen. Als je dit volledig toelaat zonder je ermee te bemoeien, dan kan het vloeibare licht door al je lichamen heen stromen. Zij krijgen dan een kleuren impuls die helend werkt op je gehele celstructuur. De helende werking die hiervan uitgaat kun je ervaren als geluk, liefde, eenheid, samenvallen, opluchting, opening en nog vele andere mogelijkheden die voortkomen uit de aard van de blokkade. Een blokkade komt meestal voort uit een negatieve ervaring waardoor angst wordt vastgezet in je lichamen. Hierdoor krijgen de positieve gevoelens niet meer de volle ruimte. Vernauwing van energie geeft vernauwing van bewustzijn en opening geeft juist een veel ruimer (multidimensioneel) perspectief.

Waar je meer licht in je aura toelaat, krijgen je andere zelven, gidsen en engelen, ook meer toegang tot je. De lichtspectra van de flesjes openen ook velden die al lang in jou sluimerden, soms vanaf de tijd van Lemurie en soms van andere sterrenstelsels of van binnen aarde (Telos). Het activeren van deze lichtvelden noemen we ook DNA activatie.

Als je jezelf zou kunnen zien als pure lichtenergie, dan zie je dat door het proces wat ik hierboven heb beschreven de velden zich uitbreiden en dat de lichtgeometrie complexer wordt. Er komen meer kleuren bij en er komt meer stroming in je velden. Zo gaan in jouw aura velden stromen die deel uitmaken van jouw andere zelven. Jouw andere zelven communiceren in lichttaal of via lichtgeometrie. Dit ervaren we soms als downloads. Je hart, in samenwerking met je hersenen, vertaalt dit in gevoelens en woorden. Vaak gaat het gevoel voorbij woorden, omdat deze gevoelens zo verreikend zijn dat we er geen woorden voor hebben.

Ieder flesje heeft zijn eigen werkingsveld, zijn eigen kleurenspectrum. Welke helende werking dit op jou heeft, hangt af van de doorlaatbaarheid van je aura. Je aura wordt doorlaatbaarder als je meer gevoelens toestaat, als je alles meer laat stromen zonder het te willen controleren of bang je te zijn voor opkomende emoties. Je kunt er altijd op vertrouwen dat jouw lichaam, jouw ziel en je Hoger Zelf een intrinsieke maatstaf hebben voor wat goed is voor jou. Zo heeft ieder flesje, in samenwerking met je Hoger Zelf, een intensiteit die altijd vriendelijk en helend voor jou is. Als je een ‘rustig ‘ flesje nodig hebt, dat langzaam je velden aantikt, dan kies je dat automatisch vanuit je intuïtie. Zo zijn er ook heftige flesjes die een pittig kleurenspectrum in zich dragen en in een veel sneller tempo blokkades laten doorstromen en licht vanuit de andere dimensies laat instromen.

In liefde, Joanne van Wijgerden
Healing Arts
2 februari 2016