opc_loader

Wensenlijst

memonizerCOMBI

870,00

Woonoppervlak


Meer informatie nodig? Neem contact op!

Zet op wensenlijst
Voorraad
Voorraad:
  1  items
Beschrijving

memonizerCOMBI

Stralingsvrij en natuurlijk binnenklimaat!

Uw hele huis volledig vrij van schadelijke straling inclusief straling van DECT, WiFi, GSM/UMTS zendmasten, hoogspanningsleidingen, radarinstallaties en geopathische verstoringen EN weer een schoon binnenmilieu! Gewoon in een willekeurige wandcontactdoos prikken en u bent beschermd, waar u ook bent in uw huis. En dat vanaf slechts een dubbeltje per dag, 20 volle jaren lang!

Extra informatie

De Memon memonizerCOMBI (levensduur 20 jaar!) neutraliseert ongezonde belasting uit onze leefwereld, van elektrosmog en geopathische verstoringen. Het zuivert de lucht en zorgt voor herstel van de natuurlijke omgeving, voor meer kracht, vitaliteit en levensvreugde. Met zijn uitgebreide bescherming tegen negatieve omgevingsinvloeden en zijn eenvoudige installatie zonder moeilijke en dure ingrepen in de bouwconstructie, is de Memon memonizerCOMBI het ideale toestel om uw leefomgeving te harmoniseren. Dat geldt niet alleen voor een woonhuis of appartement, maar ook voor uw werkplek, kantoorruimtes, fabrieksgebouwen, ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, hotels, restaurants, voor alle ruimtes waarin mensen leven. Voor elke plaats is er een passende grootte leverbaar.

De memonizerCOMBI neutraliseert!

 • Elektrosmog (intern & externe schadelijke straling!)
 • Geopathische verstoringen (o.a. aardstralen, breuklijnen)

De memonizerCOMBI hersteld!

 • Luchtkwaliteit
 • Ionenstroming
 • Temperatuurgeleiding (≥ 5% lager gasverbruik!)

memonizerCOMBI en audio!

Het effect van de memonizerCOMBI op geluid is verbazend groot. Ook in Nederland zijn er al tenminste 4 audioliefhebbers buitengewoon gelukkig met de grote upgrade in geluidskwaliteit die de memonizerCOMBI biedt. De memonizerCOMBI heeft zelfs al eens aan audio award gewonnen. Dit is het resultaat van enerzijds eliminatie van verstorende frequenties op de netspanning, en anderzijds doordat het binnenklimaat flink gezuiverd wordt. Daardoor komen geluidsgolven eenvoudigweg minder gehinderd aan bij de oren. Het resultaat vertaalt zich vooral in meer rust, diepere, zuiverder lagere tonen, meer gedragen stemgeluid en een rijker stereobeeld. De HIFIWINKEL in Beek-Ubbergen heeft er ook zeer goede ervaringen mee.

Grote reductie fijnstof na plaatsing memonizerCOMBI  

Toelichting fijnstofmeting Mariaschool Pijnacker door TU Delft  

Energiebesparing

Doordat de natuurlijke ionenbalans in de lucht hersteld wordt, zal de warmtegeleiding in de lucht optimaler verdeeld worden. De luchttemperatuur zal zich meer horizontal in plaats van vertikaal verdelen. Daardoor zal er minder warmte verloren gaan door warme luchtstijging. Voor de memonizerCOMBI is dit een buitengewoon plezierig extra voordeel. Voor het bedrijfsleven samen met verbetering binnenkimaat (aanpak sick building syndrome) inmiddels een hoofdreden om de memonizerCOMBI toe te passen. Hoe groter de woning/het gebouw en hoe hoger de plafonds, hoe groter de energiebesparing zal zijn. In een tussenwoning kunt u al snel rekenen op een besparing van zo'n 5% op de gasnota.  Bekijk deze folder voor nadere toelichting over de werking, vooral de bloedbeeld foto's op pagina 2 zijn verhelderend.

Belangrijk

Alle op uw elektriciteitsnet aangesloten apparatuur is hiermee ook vrij van schadelijke straling, zelfs uw draadloze netwerk. Alle draadloze apparatuur die werkt op een batterij of accu dient separaat geneutraliseerd te worden. Dat kan bijvoorbeeld met de memonizerMOBILE.

Duur? Goedkoop!

De memonizerCOMBI modellen gaan echt 20 volle jaren mee en is uiteraard probleemloos van huis te verwisselen. De kostprijs per dag is aanschafprijs / 7300 dagen (centen per dag)!


Help je lichaam!

Doordat de memonizerCOMBI zorgt voor sterke reductie van celstress en sterke toename van zuiverder lucht door de ionisatie, zullen er in het lichaam extra veel gifstoffen afgevoerd worden. Dat kan je de eerste dagen merken door met name hoofdpijn en/of vermoeidheid. Je nieren hebben het extra zwaar. Indien je gedurende de eerste dagen na in gebruikname inderdaad hoofdpijn en/of vermoeidheid ervaart dan is dat een sterk signaal dat je onvoldoende water drinkt waardoor de nieren de rommel niet snel genoeg het lichaam uit weten te werken. Drink dus voldoende, meer dan je gebruikelijk drinkt, liefst zo’n 2 liter zuiver drinkwater per dag, netjes verdeeld over de dag. En gun jezelf ook rust, ga tijdens de eerste dagen niet als een wervelwind door!

Werking

Alle frequenties hebben interactie met elkaar. Daardoor is het mogelijk om een selectie elektronen met een verkeerde ‘spin’ (linksom draaiende elektronen) te herkennen en die weer rechtsom te laten draaien, zoals de natuur het bedoeld heeft. Memon herkent en draait elektronen met een verkeerde ‘spin’ op basis van het biologisch ritme. Alle specifieke informatie hiervoor, inclusief de benodigde bandbreedtesturing, zit besloten in het kwartszand en de speciale strip in de apparatuur. Kwartskristallen kunnen heel precies trillingen ontvangen en uitzenden.

Dit kwartszand is overigens het allerfijnste en zuiverste kwartszand op aarde en daarom extreem kostbaar om te winnen. Ter illustratie, een Memon ‘Standaard’ model bevat voor enkele honderden Euro’s aan kwartszand. De brede werking van de Memon apparatuur (onder andere eliminatie van schadelijke straling, herstel binnenklimaat, energiebesparing, verlaging van uitstoot CO2 en fijnstof, watervitalisatie et cetera) is een direct gevolg van de specifiek toegepaste spincorrectie.

Elektron spininversie

Nog niet bekend met spininversie? Lees nog even verder. Bij een elektron spininversie draaien de elektronen de verkeerde kant op, linksom in plaats van rechtsom. Vermoeid opstaan, ondanks 8 uur slapen is een veel voorkomend gevolg hiervan. Op termijn verzwakt een spininversie het menselijk organisme dusdanig, dat men niet of nauwelijks meer reageert op behandelingen. Maar ook het binnenklimaat raakt hierdoor volledig uit balans, met sick building syndrome (ziekmakend binnenklimaat) en overmatig energiegebruik tot gevolg. (Bedrijven zetten vooral Memon technologie in om energie te besparen en het binnenklimaat te herstellen).

Oorzaak spininversie

Een spininversie wordt per definitie veroorzaakt door een voldoende krachtig verstorend magneetveld dat daardoor in staat is om elektronen tot stilstand te brengen en van draairichting te veranderen, pure natuurkunde. Een spininversie bij mensen ontstaat na langdurig verblijf in elektromagnetische storingsvelden.

Het vervelende is nu dat er waanzinnig veel -voldoende krachtig verstorende- magneetvelden om ons heen zijn. Denk aan geopatische velden, bedrading, leidingen en apparatuur (in woningen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, fabrieken, auto’s, schepen), zendmasten, hoogspanningsmasten, mobiele apparatuur enzovoorts. Extra vervelend is dat in Nederland de meeste apparatuur en leidingen niet zijn geaard. Overigens kunnen ook zonnestormen spininversie veroorzaken door verstoring van het aardmagneetveld.

Harmonisatie levenssfeer!

Wie eenmaal de weldadige werking van de Memon milieutechnologie bij zichzelf ervaren heeft, wil in de regel niet alleen zijn water of lucht verbeteren, maar ook zijn totale levenssfeer harmoniseren. Omdat de verschillende levenssferen toch al door elkaar lopen en van elkaar afhankelijk zijn, heeft Memon de memonizerCOMBI ontwikkeld. Deze memonizer gebruikt de elektrische bedrading die door de muren en plafonds van uw huis lopen als informatiedrager en harmoniseert op die manier alle ruimtes die via deze leidingen kunnen worden beïnvloed.

De Memon memonizerCOMBI is een ware viervoudige geluksbrenger! Dit betekent:

 1. Bescherming tegen elektrosmog in het hele huis, Zowel lampen, leidingen, TV, computer, huishoudelijke apparatuur of elektrische verwarming, u bent beschermd tegen de gezondheidsbelastende straling.
 2. Bescherming tegen de gezondheidsbelastende straling van (o.a.) UMTS zendmasten, hoogspannings- en treinleidingen, militaire radarinstallaties, kortom alles wat van buiten en van uw buren komt.
 3. Verbetering van de lucht door een herstel van de natuurlijke verhouding van negatieve en positieve ionen. Afvoer van schadelijke stoffen en deeltjes naar de grond en vermindering van ziektekiemen.
 4. Bescherming tegen gezondheidsbelastende aardstralen.

Vrij ademen, uitgeslapen en fris ontwaken, geconcentreerd en effectief werken, levensenergie en dadendrang ervaren en zich goed voelen in zijn omgeving!

E-SMOG - Het onzichtbare gevaar uit het stopcontact

Elektrosmog beïnvloedt de functies van onze organen veel meer dan men tot voor kort voor mogelijk hield. Vanwege het zeer getechnologiseerde leven dat we nu leiden, worden we dagelijks blootgesteld aan elektromagnetische velden die, een enorme invloed hebben op onze gezondheid en ons welzijn.

Heel lang werd de invloed die zwakke elektrische en elektromagnetische velden en golven, zoals die in ieder huishouden voorkomen, op de gezondheid hebben, genegeerd. Tegenwoordig kunnen we hier echter niet meer omheen. Medische onderzoeken hebben aangetoond, dat zelfs zwakke elektrische en elektromagnetische velden een biologische invloed hebben op ons metabolisme. Elektrische leidingen, contactdozen, schakelaars, aangesloten apparaten zoals bedlampjes (zelfs wanneer ze uitgeschakeld zijn!), wekkerradios, babyfoon et cetera hebben een ongunstig effect op ons lichaam. Zenuwen en spiercellen krijgen verkeerde informatie en schieten daardoor letterlijk in de stress, celstress.

Zelfs een lage dosis E-smog kan leiden tot een opeenstapeling van symptomen:

 • Allergieën
 • Bedplassen
 • Concentratiestoornissen
 • Genetische veranderingen
 • Geprikkeldheid, slapeloosheid
 • Hart- en vaatziekten
 • Hoofdpijn en migraine
 • Impotentie
 • Leukemie
 • Nachtelijk zweten
 • Nervositeit
 • Problemen met vegetatieve functies
 • Verkramping
 • Verzwakking van het immuunsysteem

Elektriciteit

De technolisering van onze geciviliseerde wereld met velden die veel ruimte beslaan en niet-geïoniseerde golven, is de onberekenbaarste, grootste globale ingreep in al onze natuurlijke, levenssturende, menselijke processen. Deze elektrosmog is natuurvreemd, het is een kunstproduct van onze vertechniseerde tijd - een soort afval van onze moderne industrie. Met het opwekken, het transport en het verbruik van de elektriciteit, ontstaan elektrische en magnetische velden, die voortdurend pathogene (ziekmakende) informatie aan het milieu afgeven.

In ons lichaam worden alle functie gestuurd door kleine elektrische impulsen met een lage frequentie. Aangezien wij voor minimaal 70% uit water bestaan - dat een zeer goede elektrische geleider en informatiedrager is - absorberen we vrijwel alle straling als een spons! Dit resulteert in stoornissen (onjuiste commandos in de biologische processen), wat weer stress voor lichaam en geest betekent - en zo kan leiden tot schade aan ons lichaam.

Aan gezondheid kan gewerkt worden - met preventie bereikt men goede gezondheid!

Lucht

U kent het gevoel wel dat thuis of op het werk er dikwijls een ‘ zware lucht’ hangt. En dat heeft waarschijnlijk meer te maken met de lucht die we inademen dan dat we eigenlijk vermoeden. Elektrische lading in de vorm van positieve en negatieve ionen die we niet direct kunnen waarnemen, zorgt voor een positief levensgevoel en lichamelijke gezondheid. Hierbij is de hoeveelheid van de ons omgevende negatief geladen ionen van doorslaggevend belang. In normale lucht houden de positieve en negatieve ionen elkaar ongeveer in evenwicht. Wanneer de luchtverontreiniging toeneemt, vermindert het aantal negatief geladen ionen die voor het organisme belangrijk zijn. Gezonde berg- of zeelucht bevat meer dan 3000 negatieve ionen per kubieke centimeter. In woningen in de stad daarentegen zijn dat vaak minder dan 100 negatieve ionen. In kantoorruimtes werden in de lucht zelfs gedeeltelijk minder dan 30 negatieve ionen per kubieke centimeter gemeten! Hoe hoger het aantal negatief geladen deeltjes per kubieke centimeter, hoe gezonder en beter de lucht is.

De uitwaseming van synthetische materialen, sigarettenrook, droge verwarmingslucht et cetera zorgen voor een hoge belasting van de lucht in verblijfsruimtes. Maar vooral de statische opladingen en de elektromagnetische velden verminderen het aantal negatieve ionen in onze lucht enorm. Als de zon door het raam schijnt, kan men zelfs grotere stofdeeltjes in de lucht zien zweven.

De gevolgen van de slechte luchtkwaliteit zijn vaak:

 • Concentratiestoornissen, vermoeidheid
 • Nerveus gedrag
 • Ademhalingsproblemen
 • Prikkelbaarheid en gevoeligheid voor stress

Door het gebruik van de Memon milieutechnologie worden de elektromagnetische velden verbroken. De verhouding van ionen in de lucht wordt positief beïnvloed door de bioenergetische trillingen ten gunste van de belangrijke negatieve ionen. Negatieve ionen hebben de capaciteit zich aan fijnstof, giftige stoffen, pollen, rookdeeltjes, schimmels et cetera te hechten en ze dan naar de vloer te laten zakken, waarna deze via stofzuigen verwijderd kunnen worden. Metingen hebben getoond, dat door het gebruik van de Memon technologie het fijnstofgehalte in de lucht dikwijls tot 75,5% en zelfs meer kan worden verlaagd. Er ontstaat een natuurlijke verticale stroom van positieve en negatieve ionen.

Van de keuken naar de woonkamer, van de woonkamer naar de kinderkamer Met Memon een wandeling in de frisse lucht!

Aardstralen (geopathische verstoringen)

Het is zoals zo vaak, u bent moe en uitgeput na een vermoeiende dag. Voor de TV bent u al een paar keer ingedut. Maar nauwelijks ligt u in bed of dat is voorbij. U kunt niet meer inslapen of wordt ‘s nachts regelmatig wakker. En zelfs wanneer u een keertje doorgeslapen hebt, voelt u zich ‘s morgens slap en zonder energie. Na verworven inzichten van de alternatieve geneeskunde is het zeer waarschijnlijk, dat uw bed op een geopathische stoorzone (gezondheidsbeschadigende aardstralen) staat. Dergelijke stoorzones verzwakken het immuunsysteem van de mens en leiden tot een energieverlies van het lichaam. Ze veroorzaken gezondheidsproblemen wanneer de mens voortdurend aan deze stralingen blootstaat zoals op de werkplek en met name in bed. Symptomen zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, migraine of een hoge bloeddruk kunnen optreden. Maar ook spijsverteringsproblemen, spataderen, gewrichts-en rugpijnen, regelmatige nachtmerries, benauwdheid, zware benen, jicht of reuma kunnen het resultaat zijn van deze invloeden. In zeer extreme gevallen kunnen deze zelfs leiden tot tumoren en kanker. Deze zones zorgen er ook dikwijls voor, dat bomen en planten slecht groeien en verwelken. Honden vermijden deze plekken instinctief. Bijen en maretakken worden echter weer aangetrokken tot dergelijke zones.

De bekendste veroorzakers van deze gezondheidsbelastende aardstralen zijn vaak wateraders. Iedereen heeft wel eens van een wichelroedeloper gehoord, die met de wichelroede naar water zoekt om een bron te ontdekken. Maar ook breuklijnen, aardverschuivingen, Hartmann- en Curry-netwerken, stralingsnetwerken die de gehele aarde omvatten, kunnen deze gezondheidsproblemen veroorzaken. Vooral de kruispunten van deze globale stralingsnetwerken zijn bijzonder gevaarlijk, Wanneer dit kruispunt bijvoorbeeld rond het kussen van een bed ligt, kunnen zich symptomen zoals oorpijn, schildklierproblemen, bijholte-ontstekingen en hoofdpijn voordoen. Door het gebruik van de Memon milieutechnologie wordt er een energetisch evenwicht gecreëerd. Wanneer u aan deze geopatische invloeden bent blootgesteld en uw slaapgedrag en welzijn wordt daardoor negatief beïnvloed, dan merkt u de verandering zeer snel.

Het resultaat!

U slaapt rustig en diep, voelt zich ’s morgens na het wakker worden weer fit en uitgerust. U bent weer geconcentreerder en kunt meer presteren. Uw lichaamscellen kunnen weer vrij en flexibel functioneren.


Dimensionering

memonizerCOMBI (100m2)

DIt model wordt in een wandcontactdoos geplaatst en is geschikt voor woonoppervlakten tot ongeveer 100 vierkante meter.

memonizerCOMBI Standard (200m2)

DIt model wordt in een wandcontactdoos geplaatst en is geschikt voor woonoppervlakten tot ongeveer 200 vierkante meter.

memonizerCOMBI Standard A (350m2)

DIt model wordt in een wandcontactdoos geplaatst en is geschikt voor woonoppervlakten tot ongeveer 350 vierkante meter.

memonizerCOMBI Standard B (500m2)

DIt model wordt in een wandcontactdoos geplaatst en is geschikt voor woonoppervlakten tot ongeveer 500 vierkante meter.

Inschrijven nieuwsbrief
Laatst bekeken items