opc_loader

Wensenlijst

memonizerWATER

707,00

Woonoppervlak


Meer informatie nodig? Neem contact op!

Zet op wensenlijst
Voorraad
Voorraad:
  2  items
Beschrijving

memonizerWATER

Lekker en gezond gevitaliseerd water, overal in huis op ieder tappunt!

Met de Memon memonizerWATER verkrijgt het water weer zijn natuurlijke structuur en zorgt daardoor voor vitaliteit, energie en gezondheid. U drinkt aangenaam en zacht smakend memonized natuurwater waardoor uw stofwisseling ervoor gaat zorgen dat schadelijke stoffen afgevoerd worden, zodat u vitaler blijft en er jonger uit gaat zien. Technologie die uw water een natuurlijke kwaliteit brengt

Extra informatie

Levenselixer of een cocktail van schadelijke stoffen?

We hebben het op school geleerd: Water = H2O Bij nader toezien echter is water een van de fascinerendste elementen van onze aarde, onze waardevolste grondstof en belangrijkste levensmiddel. Gezond, natuurlijk bronwater zorgt onder andere voor de communicatie tussen de celgroepen van een organisme. Bovendien zorgt het voor:

  • Transport van voedingsstoffen
  • Uitscheiding van de afbraakproducten van de stofwisseling
  • Het in stand houden van de osmotische druk van de cellen
  • De regeling van de lichaamstemperatuur

Lees deze folder voor nadere toelichting over de werking!

Duur? Goedkoop!

De memonizerWATER modellen gaan echt 20 volle jaren mee en is uiteraard probleemloos van waterleiding en huis te verwisselen. Kostprijs per dag is aanschafprijs / 7300 dagen (centen per dag)!  

Lees hier het overzichtsartikel Waterzuiveringsmethoden!


Werking

Alle frequenties hebben interactie met elkaar. Daardoor is het mogelijk om een selectie elektronen met een verkeerde ‘spin’ (linksom draaiende elektronen) te herkennen en die weer rechtsom te laten draaien, zoals de natuur het bedoeld heeft. Memon herkent en draait elektronen met een verkeerde ‘spin’ op basis van het biologisch ritme. Alle specifieke informatie hiervoor, inclusief de benodigde bandbreedtesturing, zit besloten in het kwartszand en de speciale strip in de apparatuur. Kwartskristallen kunnen heel precies trillingen ontvangen en uitzenden.

Dit kwartszand is overigens het allerfijnste en zuiverste kwartszand op aarde en daarom extreem kostbaar om te winnen. Ter illustratie, een Memon ‘Standaard’ model bevat voor enkele honderden Euro’s aan kwartszand. De brede werking van de Memon apparatuur (onder andere eliminatie van schadelijke straling, herstel binnenklimaat, energiebesparing, verlaging van uitstoot CO2 en fijnstof, watervitalisatie et cetera) is een direct gevolg van de specifiek toegepaste spincorrectie.

Elektron spininversie

Nog niet bekend met spininversie? Lees nog even verder. Bij een elektron spininversie draaien de elektronen de verkeerde kant op, linksom in plaats van rechtsom. Vermoeid opstaan, ondanks 8 uur slapen is een veel voorkomend gevolg hiervan. Op termijn verzwakt een spininversie het menselijk organisme dusdanig, dat men niet of nauwelijks meer reageert op behandelingen. Maar ook het binnenklimaat raakt hierdoor volledig uit balans, met sick building syndrome (ziekmakend binnenklimaat) en overmatig energiegebruik tot gevolg. (Bedrijven zetten vooral Memon technologie in om energie te besparen en het binnenklimaat te herstellen).

Oorzaak spininversie

Een spininversie wordt per definitie veroorzaakt door een voldoende krachtig verstorend magneetveld dat daardoor in staat is om elektronen tot stilstand te brengen en van draairichting te veranderen, pure natuurkunde. Een spininversie bij mensen ontstaat na langdurig verblijf in elektromagnetische storingsvelden.

Het vervelende is nu dat er waanzinnig veel -voldoende krachtig verstorende- magneetvelden om ons heen zijn. Denk aan geopatische velden, bedrading, leidingen en apparatuur (in woningen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen, fabrieken, auto’s, schepen), zendmasten, hoogspanningsmasten, mobiele apparatuur enzovoorts. Extra vervelend is dat in Nederland de meeste apparatuur en leidingen niet zijn geaard. Overigens kunnen ook zonnestormen spininversie veroorzaken door verstoring van het aardmagneetveld.

Water en informatie

Water heeft de kracht ons lichaam gezond te houden. Het regelt alle functies van ons organisme, van stofwisseling tot het denken. Water is echter nog veel meer dan een transportmiddel voor zuurstof of stofwisselingsproducten, het is vooral een opslagplaats voor informatie. De informatie die in het water aanwezig is maken het water tot een gezond water en niet alleen de mineralen of andere stoffen die in het water aanwezig zijn. Het informatiegehalte van ons water wordt voortdurend veranderd door milieufactoren. Des te belangrijker is de vraag, welke informatie het water bevat dat we dagelijks drinken en aan ons doorgeeft.

Ons leidingwater bestaat in de regel voor ongeveer 2/3 uit grondwater en voor ongeveer 1/3 uit oppervlakte water uit meren, stuwdammen en gefilterd water uit rivieren. Dit water moet steeds gezuiverd worden alvorens het kan worden gebruikt en gedronken. Zelfs na de zuivering mogen in het water nog steeds rond 50 chemische stoffen zoals chloor, chloordioxide, zout- en zwavelzuur aanwezig zijn binnen bepaalde grenswaarden. Hetzelfde geldt voor mineraalwater, daarvoor zijn de normen nog minder streng dan bij leidingwater. De watermaatschappijen onderzoeken op regelmatige tijdstippen volgens de drinkwaterverordening de kwaliteit van ons drinkwater. Wat hierin echter niet onderzocht wordt is de informatie die aanwezig is in het water. Op zijn weg naar onze huizen komt het water in aanraking met de meest uiteenlopende schadelijke stoffen. Pesticiden, schimmels, resten van geneesmiddelen, beta-blokkers, hormoonderivaten (anticonceptiepil) om er maar een paar te noemen. 

Ook wanneer het water door de watermaatschappij gezuiverd wordt blijft steeds de ‘energetische handtekening’ van deze belastingen aanwezig en wordt zo door ons organisme onopgemerkt opgenomen. Deze ‘energetische handtekening’ bevat nu een cocktail van schadelijke informatie die het water op het niveau van specifieke frequenties opgeslagen heeft en op ons organisme overbrengt. De Memon technologie bezit de kwaliteit om deze schadelijke informatie te wissen. Daardoor ontstaat energetisch een soort ‘leeg water’ dat zijn functie in de lichaamshuishouding weer voluit kan uitoefenen. Onderzoeken wijzen uit, dat de kristalstructuur van memon® water vergelijkbaar is met die van natuurlijk bronwater.

Behalve het belangrijke gezondheidsaspect zijn er echter ook nog een aantal andere veranderingen!

  • Uit de kranen komt merkbaar zachter water dat lekker smaakt en fris is!
  • In baden en zwembaden wordt de chloorgeur sterk verminderd!
  • Deels worden door het veranderde water tot 40% minder schoonmaak- en wasmiddelen verbruikt!
  • Een sterk verminderende kalkaanslag!
  • Planten groeien beter!

Dimensionering

memonizerWATER Single (100m2)

DIt model wordt geplaats om de hoofdwaterleiding (na de watermeter) en is geschikt voor woonoppervlakten tot ongeveer 100 vierkante meter.

memonizerWATER Standard (200m2)

DIt model wordt geplaats om de hoofdwaterleiding (na de watermeter) en is geschikt voor woonoppervlakten tot ongeveer 200 vierkante meter.

memonizerWATER Standard A (350m2)

DIt model wordt geplaats om de hoofdwaterleiding (na de watermeter) en is geschikt voor woonoppervlakten tot ongeveer 350 vierkante meter.

memonizerWATER Standard B (500m2)

DIt model wordt geplaats om de hoofdwaterleiding (na de watermeter) en is geschikt voor woonoppervlakten tot ongeveer 500 vierkante meter.

Inschrijven nieuwsbrief
Laatst bekeken items